21:53 ICT Thứ tư, 13/12/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Bình yên trên vùng đất mới