14:16 ICT Thứ tư, 21/03/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Bình yên trên vùng đất mới