menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện
Đăng ngày 26-05-2020 21:46

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2020 của VKSND huyện Hòa Vang. Từ ngày 19/5/2020 đến ngày 22/5/2020, Đoàn kiểm tra của VKSND huyện do đồng chí Trần Minh Quang - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng với đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ lần lượt tại 07/11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, gồm: UBND xã Hòa Phong, UBND xã Hòa Khương, UBND xã Hòa Nhơn, UBND xã Hòa Tiến, UBND xã Hòa Phước, UBND xã Hòa Sơn và UBND xã Hòa Liên.

Sau khi đồng chí Trần Minh Quang – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Vang (Trưởng đoàn kiểm tra) thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.

Qua các buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã theo kế hoạch đã đề ra, đoàn ghi nhận tình hình việc chấp hành thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, về cơ bản đã đảm bảo theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các luật khác có liên quan. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số tồn tại thiếu sót trong công tác này và sẽ tập hợp kiến nghị riêng.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Hòa Nhơn

Qua những thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND xã và Công an cấp xã (là Đơn vị tham mưu) cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật mà tái phạm vi phạm.

Hình ảnh tại các buổi kiểm sát

Lê Anh Pha – VKSND huyện Hòa Vang