menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 2013
Đăng ngày 15-11-2013 16:41

 

Để kiểm điểm đảng viên cuối năm theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng giới thiệu mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2013( mới nhất) để các đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện.