menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành kiểm sát nhân dân
Đăng ngày 10-10-2019 07:46

Ngày 10/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành kiểm sát nhân dân tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, các đồng chí Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đồng chí Lãnh đạo phòng, cán bộ làm công tác thống kê cấp tỉnh và cấp huyện  các tỉnh phía Bắc (Đà Nẵng trở ra)

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê để Lãnh đạo, công chức làm công tác thống kê nắm vững, hiểu đúng, thống nhất các tiêu chí thống kê, đặc biệt là các tiêu chí thống kê mới sửa đổi bổ sung để xây dựng các báo cáo thống kê chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn.

Hệ thống biểu mẫu thống kê hiện hành, gồm 27 Biểu mẫu thống kê, 1.496 tiêu chí thống kê và 6 Phụ lục. Hệ thống biểu mẫu thống kê sửa đổi gồm 33 Biểu mẫu thống kê, 2.581 tiêu chí thống kê (bổ sung 1.124 tiêu chí, hủy bỏ 39 tiêu chí, sửa đổi 134 tiêu chí, giữ nguyên 1.284 tiêu chí) và 6 Phụ lục.

Đồng chí Trần Văn Trung – Cục trưởng Cục 2 Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Dự thảo hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê

Đồng chí Trần Văn Tuân – Trưởng phòng Thống kê hình sự giới thiệu nội dung mới phần thống kê hình sự

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng phòng Thống kê dân sự giới thiệu nội dung mới phần thống kê dân sự, HNGĐ, KDTM và các việc khác theo quy định của pháp luật và các lĩnh vực hoạt động tư pháp

Đồng chí Trần Thị Quế Anh – Phó Cục Trưởng Cục 2, tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đơn vị

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh công tác thống kê là một trong những công tác quan trọng của ngành kiểm sát, sự đúng đắn, kịp thời của số liệu thống kê phản ánh chân thực kết quả các mặt công tác của ngành. Lần sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê lần này có số lượng các tiêu chí thống kê tăng gần gấp đôi so với hệ thống biểu mẫu hiện hành, khối lượng công việc của công tác thống kê thời gian đến cũng sẽ tăng theo; nên đòi hỏi cần có sự góp ý đầy đủ và trách nhiệm của cấp cơ sở, đặc biệt là sự thống nhất cao giữa thống kê và văn phòng ở các cấp trước khi Lãnh đạo Viện KSND tối cao quyết định ban hành chính thức. Đồng chí mong muốn qua Hội nghị tập huấn công tác thống kê, hệ thống biểu mẫu ngày các hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu của ngành.

Đinh Thị Thanh Vân - Phòng TKTP