menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND Cấp cao 2 công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng
Đăng ngày 03-11-2019 04:52

Ngày 01/11/2019, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2),  đã công bố quyết định bổ nhiệm 12 Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc các Viện và Văn phòng trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng- Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 2 tặng hoa chúc mừng các Kiểm sát viên được bổ nhiệm đợt này. Ảnh: Nguồn: internet

Trong đợt bổ nhiệm này, có ba Kiểm sát viên cấp cao được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2), Viện kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 3), gồm các đồng chí:

Bùi Thị Dung, Kiểm sát cao cấp giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 2.

Phạm Tấn Ánh, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, Viện 3;

Lê Phước Thạnh, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 3;

Lãnh đạo Viện cấp cao 2, Văn phòng chúc mừng các đồng chí: Phạm Tấn Ánh,Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm; Bùi Ngô Ý Nhi, Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, Viện 3.

Có chín Kiểm sát viên cấp cao, trung cấp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng, các Viện 1, Viện 2 và Viện 3, gồm các đồng chí:

Đỗ Quốc Huy, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức, Thanh tra và Thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng 

Trần Thị Ngọc Phượng, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin thuộc Văn phòng.

Nguyễn Thị Vân, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1).

Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên cao cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Viện 1.

Võ Ngọc Luyện, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự, Viện 1.

Trần Viết Tuấn, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm,Viện 2.

Trần Thị Xuân Thanh, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 2.

Bùi Ngô Ý Nhi, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, Viện 3.

Đinh Văn Chánh, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 3.

Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ trên là 05 năm kể từ ngày 01/11/2019./.

Đồng chí Trần Thị Xuân Thanh, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện 2.

 

VH -P10 (ảnh nguồn Internet)