menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Trần Văn Phước bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Đăng ngày 05-11-2019 09:46

Ngày 04/11/2019, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, TP. Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Tòa án nhân dân và Phòng Lao động Thương binh & Xã hội cùng cấp tổ chức phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy Trần Văn Phước (SN: 1997).

Toàn cảnh phiên họp

Nội dung: Trần Văn Phước là người nghiện ma túy đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú (Theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND quận Ngũ Hành Sơn, thời hạn là 24 tháng kể từ ngày 27/11/2018). Ngày 01/10/2019, Phước có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đến ngày 09/10/2019 thì bị Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn mời lên làm việc và qua thử test ma túy kết quả cho thấy Phước dương tính với ma túy. Ngày 22/10/2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với Trần Văn Phước vì lý do đối tượng sử dụng lại ma túy trái phép. Hành vi của Trần Văn Phước thuộc trường hợp bị áp dụng BPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại quy định tại Khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016.

Đối tượng Trần Văn Phước có thái độ thành khẩn khai báo, hối lỗi trong suốt quá trình lập hồ sơ nên Tòa án xem xét áp dụng BPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 15 tháng, tại Trung tâm XH Bầu Bàng, TP. Đà Nẵng, phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Có thể nói, thực hiện tốt việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng nghiện ma túy là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn các tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống của người nghiện, cộng đồng và xã hội. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận ngày càng được giữ vững, ổn định, đặc biệt trong tình hình người sử dụng ma túy gia tăng như hiện nay.

Trịnh Ngọc Thùy Trang – VKSND quận Ngũ Hành Sơn