menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
"Trong năm 2020, tất cả các Kiểm sát viên cần phải tự học và thực hiện thành thạo về kỹ năng số hóa hồ sơ để phục vụ cho công tác nghiệp vụ."
Đăng ngày 07-01-2020 09:45

Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Thọ Nam- Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020

Đồng chí Ngô Thọ Nam- Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020

Năm 2019, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đã ban hành 33 kiến nghị, ban hành 21 kháng nghị phúc thẩm; VKS cấp dưới đề nghị VKS cấp trên kháng nghị phúc thẩm 07 vụ, việc; tổ chức 29 phiên toà rút kinh nghiệm; ban hành 13 thông báo rút kinh nghiệm chung... Nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác năm 2019, tiêu biểu là các Phòng 9, Phòng 10, VKSND quận Ngũ Hành Sơn, VKSND quận Cẩm Lệ...VKSND thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tòa án cùng cấp giải quyết được nhiều vụ án hành chính, kinh doanh thương mại lớn và phức tạp, được dư luận trong nước quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp mặc dù có án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa; Vẫn còn có đơn vị không phát hiện ra vi phạm để Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị; Vẫn còn nhiều Viện kiểm sát cấp huyện gửi bản án, quyết định của tòa cấp sơ thẩm về cấp trên còn chậm, thậm chí có một số bản án gửi đến Viện kiểm sát thành phố đã hết thời hạn kháng nghị hoặc không còn thời gian mượn hồ sơ để nghiên cứu; Vẫn còn đơn vị có án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa nhiều phải tổ chức họp đơn vị để rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Phòng nghiệp vụ…

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thọ Nam- Phó Viện trưởng đã chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong năm 2020, đó là:

Thứ nhất, Lãnh đạo các đơn vị phải triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và các Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 02/01/2020 của VKSND tối cao (Vụ 10), Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 02/01/2020 của VKSND tối cao (Vụ 9), Kế hoạch của VKSND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch công tác năm 2020, VKSND thành phố Đà Nẵng xác định:"Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp." là khâu đột phá trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự của VKSND thành phố Đà Nẵng trong năm 2020.

Riêng các quận, huyện tùy vào tình hình của đơn vị mà có thể xác định khâu đột phá riêng cho mình.

Thứ hai, Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức.

Lãnh đạo các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, nhất là trong điều kiện các vụ án hành chính, vụ việc dân sự ngày càng đa dạng và phức tạp, nhất là các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại có nhiều vụ có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại của doanh nghiệp, tài sản của hàng trăm cổ đông và hàng ngàn người lao động.

Bố trí, sắp xếp công chức ổn định, lâu dài, chuyên sâu, có bề dày kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ưu tiên đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, nhất là đào tạo tại chỗ. Thông qua hoạt động thực tiễn, Phòng 9, Phòng 10 có trách nhiệm xây dựng các chuyên đề chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực của từng đơn vị, các chuyên đề này phải được cập nhật, phổ biến cho Kiểm sát viên hai cấp học tập trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức Cuộc thi của Kiểm sát viên hai cấp về "Kỹ năng xây dựng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa Hành chính, Dân sự ";

Thứ ba, Nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị ngang cấp.

 Các đơn vị phải tăng cường phát hiện vi phạm của Tòa án để nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, chú trọng kháng nghị ngang cấp. Phát hiện các vi phạm cụ thể của Tòa án cùng cấp hoặc cấp dưới, xác định nguyên nhân để tiến hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Tập hợp các dạng vi phạm của Tòa án cùng cấp hoặc cấp dưới trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án để kiến nghị theo thẩm quyền.

Thông qua những vụ án, các đơn vị cần chú trọng kiến nghị các cơ quan hữu quan khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Thứ tư, Kiểm sát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết của Tòa án ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý hoặc thông báo trả lại đơn khởi kiện cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật

Ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý hoặc thông báo trả lại đơn khởi kiện, Lãnh đạo các đơn vị phải phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện kiểm sát các thông báo thụ lý và kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự, Luật tố tụng hành chính. Bảo đảm 100% bản án, quyết định của Tòa án được kiểm sát chặt chẽ thực hiện quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật; Cần chú trọng kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án. Việc kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án của Tòa án đều phải được kiểm sát, thể hiện bằng phiếu kiểm sát, trong đó nêu ý kiến của Kiểm sát viên và đề xuất với Lãnh đạo Viện đường lối xử lý khi phát hiện việc giải quyết của Tòa án có vi phạm về tố tụng, và nội dung.

 Đối với những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm và Viện kiểm sát cấp trên có ý kiến chỉ đạo, nhất là những vụ án phải hủy quyết định của UBND, Chủ tịch UBND, Kiểm sát viên phải báo cáo bằng văn bản tiến độ giải quyết vụ án cũng như nội dung vụ án để lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện biết để theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tránh trường hợp chỉ gửi báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Khối trước 02-03 ngày Tòa án mở phiên tòa xét xử.

Trong trường hợp cần thiết đối với vụ án phức tạp, Thủ trưởng đơn vị (Trưởng Phòng hoặc Viện trưởng VKSND cấp huyện) phải trực tiếp nghiên cứu hồ sơ hoặc trao đổi tập thể để phát huy thế mạnh của các Kiểm sát viên nhằm hướng tới giải quyết vụ án đúng pháp luật, qua đó nâng cao vị thế của Viện kiểm sát, tránh trường hợp những vụ án phức tạp chỉ giao khoán cho 01 Kiểm sát viên nghiên cứu; lãnh đạo đơn vị chỉ xem qua báo cáo.

Thứ năm, Tập trung rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ kéo dài

Định kỳ hàng quý, các đơn vị phải rà soát các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đã quá thời hạn xét xử của Tòa án, những vụ việc đình chỉ, tạm đình chỉ bị kéo dài, không đúng quy định của pháp luật, nếu phát hiện vi phạm kiến nghị yêu cầu khôi phục giải quyết vụ án hoặc báo cáo Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Thứ sáu, về công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức rút kinh nghiệm về án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa

Các Phòng 9, Phòng 10 tăng cường kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND quận, huyện có nhiều tồn tại, vướng mắc, nội dung kiểm tra chú trọng kiểm tra đánh giá chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tối thiểu kiểm tra 02 đơn vị/ năm. Các đơn vị để xảy ra án hủy, sửa hoặc Tòa án xử khác quan điểm của Viện kiểm sát đều phải tổ chức họp rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Phòng 9, Phòng 10 để tổng hợp báo cáo cho Lãnh đạo Viện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Phòng 9, Phòng 10 phải báo cáo tình hình  án hủy, sửa cho Lãnh đạo Viện.

Thứ bảy, ngoài ra để đáp ứng kịp thời với xu thế mới, đáp ứng nền tảng CNTT phục vụ cho công tác của Ngành. Trong năm 2020, tất cả các Kiểm sát viên cần phải tự học và thực hiện thành thạo về kỹ năng số hóa hồ sơ để phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

Thứ tám, tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác của toàn Ngành thì đồng chí Lê Minh Trí- Viện trưởng VKSND tối cao đã có phát biểu kết luận, nay tôi xin nhắc lại với các đồng chí rằng: Chức năng nhiệm vụ của VKS là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhưng cốt lõi của nhiệm vụ đó chúng ta cần phải hiểu rằng thông qua các công tác chuyên môn cần phải tìm ra những tình trạng pháp luật bị vi phạm, tìm ra lỗ hổng của pháp luật đã bị lợi dụng để tham ô, tham nhũng, biến của công thành của tư, từ đó kiến nghị với Đảng, với Nhà nước để hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật. Mục đích cuối cùng của chúng ta là bảo vệ pháp chế XHCN.

VH-P10