menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020
Đăng ngày 14-01-2020 03:56

Được sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 09.01.2020, VKSND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND thành phố, đồng chí Nguyễn Tường Tâm – Phó Chánh Văn phòng VKSND thành phố, đồng chí Huỳnh Phương Đông - Chánh thanh tra và tập thể Lãnh đạo Viện cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Lê Viết Sĩ - Phó Viện trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của năm 2019, căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch của VKSND thành phố Đà Nẵng nói chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương nói riêng, đồng chí Sĩ đã công bố kế hoạch công tác năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ quan, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành”. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” để tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Lê Viết Sĩ - PVT công bố kế hoạch công tác năm 2020

Sau khi nghe công bố kế hoạch, đồng chí Nguyễn Phước Toán - Viện trưởng đã chủ trì tất cả các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị cùng thảo luận, góp ý về giải pháp để thực hiện một cách hiệu quả nhất các chỉ tiêu công tác. Ý kiến của các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên đều thống nhất cao với kế hoạch và thể hiện rõ sự quyết tâm đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Toán - VT chủ trì thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất với nội dung kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị. Đồng chí chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức đơn vị phải nghiên cứu kỹ kế hoạch để đề ra giải pháp thực hiện cụ thể: Làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; đặc biệt tập trung đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bung, đồng chí Toán thay mặt tập thể Lãnh đạo, CBCC, NLĐ VKSND quận Hải Châu xin hứa sẽ tích cực phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong công tác để chủ động hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ năm 2020.

Bích Thủy - VKSND quận Hải Châu