menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hòa Vang - Đại hội Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Đăng ngày 14-01-2020 03:52

Thực hiện Kế hoạch số 49 - KH/ĐTN ngày 15/8/2019 của Ban chấp hành Huyện đoàn Hòa Vang về việc tổ chức Đại hội chi đoàn khối Công nhân viên chức - Trường học trực thuộc, nhiệm kỳ 2019-2022. Được sự nhất trí của Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang cùng với sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện đoàn Hòa Vang; ngày 08/01/2020, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Vang tiến hành tổ chức Đại hội lân thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đ/c Trần Minh Quang - Phó Bí thư Chi bộ, PVT Viện KSND huyện Hòa Vang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Minh Quang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang; đồng chí Nguyễn Lê Giang - Phó bí thư Huyện đoàn Hoà Vang. Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Báo cáo tổng kết đã đánh giá khái quát, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tại Đại hội, các đoàn viên Chi đoàn đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp những ý kiến về những mặt đã thực hiện được cần phát huy và những mặt chưa thực hiện được cần khắc phục trong thời gian đến, đồng thời đề ra những giải pháp, cách thức hoạt động để các hoạt động Chi đoàn đạt hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Trong thời gian tới, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang sẽ tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, tích cực phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện “Chương trình Thành phố 4 an” gắn với chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi đoàn viên.

 Đ/c Nguyễn Lê Giang - Phó Bí thư huyện Đoàn phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao của mỗi đoàn viên; Đại hội đã bầu 03 đồng chí đủ yêu cầu, tiêu chuẩn vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ IV, nhiệm kỳ 2019-2022; ban chấp hành mới là các đồng chí có đầy đủ phẩm chất về trí và lực, với sức trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tham gia mọi hoạt động tại địa phương và do huyện Đoàn cấp trên phát động; góp phần vào sự phát triển của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.      

Đại hội đã được tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và bổ sung vào Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn nhiệm kỳ (2017-2019), thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2022.

 Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới

Với tinh thần làm việc nghiêm túc theo đúng quy định Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2022 đã thành công tốt đẹp.

 Phan Thị Thúy Hậu - VKSND huyện Hòa Vang