menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Đăng ngày 03-04-2020 02:32

Để việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao một cách kịp thời, có hiệu quả, chiều ngày 31 tháng 3 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã tổ chức họp đơn vị quán triệt, triển khai nội dung Kế hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Đường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của Kế hoạch; nhấn mạnh các chỉ tiêu trọng tâm mà kế hoạch đề cập. Đồng thời, căn cứ trên tình hình thực tiễn của đơn vị và của địa phương, đồng chí đã lưu ý các biện pháp trọng tâm mà từng khâu công tác kiểm sát cần phải tăng cường và chú trọng. Trong đó, phải kiểm sát 100% nguồn tin tội phạm mà Cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành một số hoạt động điều tra thụ lý, tiếp nhận; kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý nguồn tin đạt trên 90%/tổng số nguồn tin thụ lý. Kiểm sát ngay từ đầu 100% số án đã khởi tố, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra sát đúng với thực trạng hồ sơ vụ án, đôn đốc đây nhanh tiến độ điều tra, kết thúc điều tra đề nghị truy tố đạt tỷ lệ trên 80% số án thụ lý. Phấn đấu tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ trên 90%. Rà soát, quản lý chặt chẽ số án tạm đình chỉ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ thị chuyên đề về nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; đảm bảo các kiến nghị, kháng nghị các loại phải có căn cứ, đúng pháp luật, được cấp trên chấp nhận.

 Đ/c Lê Đường quán triệt tại cuộc họp

Để làm được những chỉ tiêu trên, đồng chí Viện trưởng yêu cầu mỗi vị trí công tác phải tăng cường tinh thần trách nhiệm, nhất là các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Viện và các đồng chí Kiểm sát viên chịu trách nhiệm ở các đầu khâu công tác kiểm sát. Mỗi vị trí công tác phải căn cứ trên kế hoạch công tác chung của đơn vị, Chương trình công tác của từng bộ phận mà có định hướng cụ thể về cách thức tổ chức và triển khai thực hiện các chỉ tiêu; cân đối công việc, chủ động nắm tình hình để tổng hợp dạng vi phạm của đối tượng kiểm sát, đảm bảo khi tổ chức kiểm sát trực tiếp, ban hành kết luận, kiến nghị đều thuyết phục, có căn cứ. Lãnh đạo Viện được phân công phụ trách ở các khâu công tác kiểm sát phải nắm chắc đầu việc, tiến độ công việc để kịp thời có sự chỉ đạo, đôn đốc, định hướng; Tuyệt đối không khoán trắng hoặc có tâm lý lơ là, buông lỏng quản lý ở các đầu khâu mình phụ trách. Kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc gặp phải tại các cuộc họp gian ban đơn vị để có chỉ đạo, tháo gỡ.

Đồng chí yêu cầu các bộ phận công tác và từng vị trí công tác phải có sự kết nối với nhau một cách chặt chẽ, với một mục tiêu chung là hiệu quả và chất lượng của đơn vị, có như vậy mới có được sự đồng bộ toàn diện trên các mặt công tác. Đồng chí tin tưởng với sự đoàn kết, sự đồng lòng và sức trẻ, tập thể Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu sẽ đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà kế hoạch số 37/KH- VKSTC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đặt ra.