menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải châu - Tham gia xét yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án
Đăng ngày 01-02-2019 08:53
Chiều ngày 31.01.2019, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu mở phiên họp xét yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

Thực hiện triển khai thí điểm theo công văn số 310/TANDTC-PC ngày 11.10.2018 hướng dẫn về nghiệp vụ hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính áp dụng trong quá trình triển khai thí điểm ngày 31.01.2019, tại trụ sở Tòa án nhân quận Hải Châu đã đưa ra xét “Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án” của người yêu cầu: Bà Trần Thị H – sinh năm 1970. Địa chỉ: 134 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị T – sinh năm 1970, địa chỉ: 136 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phốĐà Nẵng.

Nội dung việc: Vào ngày 05.11.2014 và 02.12.2016 bà Trần Thị T có vay tiền bà Trần Thị H, sau khi thanh toán tiền lãi hai bên xác nhận số tiền còn nợ chưa trả là 135.000.000 đồng và tại biên bản hòa giải thành ngày 20.12.2018 của Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã ghi nhận: bà Trần Thị T đồng ý trả cho bà Trần Thị H tổng số tiền nợ là 135.000.000 đồng mà không yêu cầu tính lãi theo lộ trình từ ngày 25.01.2019 đến ngày 25.5.2019. (ngày 25.01.2019 trả 27.000.000 đồng, ngày 25.02.2019 trả 27.000.000 đồng, ngày 25.3.2019 trả 27.000.000 đồng, ngày 25.4.2019 trả 27.000.000 đồng và ngày 25.5.2019 trả 27.000.000 đồng). Ngày 20.12.2018, bà H yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

Tại phiên họp, Thẩm phán và Kiểm sát viên đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Thẩm phán đã chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, yêu cầu của người yêu cầu và ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.