menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện việc điều động công chức
Đăng ngày 11-06-2019 15:40
Nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy làm việc của các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời phục vụ có hiệu quả, chất lượng công tác nghiệp vụ của Ngành ở địa phương,

Ngày 10/6/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định điều động bà Trần Thị Khánh Ly – Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Khánh Ly nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 17/6/2019.