menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Những kết quả khả quan ngay sau thực hiện Kế hoạch thi đua “3 không” tại Viện kiểm sát nhân dân quận
Đăng ngày 01-12-2019 03:16

Thi đua, khen thưởng là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của công chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”.

Tại Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà mặc dù trong những năm qua đã có nhiều sáng kiến, áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu, kịp thời phát động các phong trào thi đua đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, các phong trào thi đua cũng còn mang tính thụ động, còn rập khuôn theo các hướng dẫn của cấp trên; chưa mang tính đột phá; chưa thật sự chủ động sáng tạo; chưa có các phong trào thi đua mang tính chuyên đề đột phá nhằm đem lại kết quả tốt nhất trong công thi đua khen thưởng, chưa thật sự là đòn bẩy mang lại hiệu quả tốt nhất trong công tác thực hiện chức năng, phục vụ tốt trong công tác chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị và từng cán bộ công chức trong đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác ngành và của đơn vị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 06/CT-VKSNDTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Trong năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà đã mạnh dạn đề ra kế hoạch thi đua“3 không” không có oan sai - bỏ lọt tội phạm; không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có án gia hạn điều tra, gia hạn truy tố và thi đua rút ngắn thời hạn điều tra, truy tố các vụ án hình sự (từ 01/3/2019 đến 31/10/2019) và đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong kỳ thi đua không có oan sai, bỏ lọt tội phạm;  Có 01 vụ phải gia hạn điều tra trong kỳ trên tổng số 107 vụ thụ lý (Vụ án phải gia hạn điều tra là vụ án phức tạp, do cấp thành phố chuyển về, cần làm rõ hành vi phạm của các đối tượng khác đã đi khỏi nơi cư trú, để xử lý triệt để vụ án nên cần gia hạn điều tra, triệu tập đối tượng lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội). Án gia hạn truy tố trong kỳ 01 vụ trên tổng số 77 vụ truy tố (Do tại thời điểm chuẩn bị truy tố chuyển tòa, Cơ quan CSĐT nhận được thông tin phát hiện được tài sản liên quan đến vụ án mà cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà đã có công văn phối hợp truy tìm trước đó, để giải quyết vụ án triệt để cần gia hạn truy tố, phối hợp CQĐT giải quyết ngay trong giai đoạn truy tố); không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ ngày 01/3/2019 đến 31/10/2019, thụ lý mới 107 vụ án hình sự, đã KTĐT 77 vụ án, truy tố 77 vụ, trong đó: Rút ngắn còn (½) thời hạn điều tra: 14 vụ, chiếm tỷ lệ 18%; rút ngắn còn (¼) thời hạn điều tra: 01 vụ, chiếm tỷ lệ, 1.3% , rút ngắn còn (½) thời hạn truy tố: 36 vụ, chiếm tỷ lệ 46.7%, rút ngắn còn (¼) thời hạn truy tố: 21 vụ, chiếm tỷ lệ 27.3% tổng số án truy tố.

Trong đó có những vụ kết thúc điều tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày khởi tố hay có nhiều vụ Viện kiểm sát truy tố chuyển tòa trong thời hạn 01 hoặc 02 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra.

Qua công tác thi đua mặt dù số lượng Kiểm sát viên ít, số lượng vụ án nhiều nhưng kiểm sát viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, khả năng phối hợp, nhiệt huyết, hăng hái thi đua để đạt nhiều kết quả đáng kích lệ như: Có Kiểm sát viên được phân công 22 vụ án trong đó rút ngắn còn (½) thời hạn điều tra 7 vụ , rút ngắn còn (¼) thời hạn điều tra 01 vụ ( chiếm tỷ lệ 44.4% tổng số án được phân công đã KTĐT); số án rút ngắn còn (½), (¼) thời hạn truy tố 15 vụ (truy tố trong vòng 1 đến 10 ngày) vụ, chiếm 83.3 % án được phân công đã truy tố. Có Kiểm sát viên mặc dù vừa nhận công tác tại đơn vị nhưng vẫn nhiệt tình hăng hái thi đua dù chỉ mới được phận công thực hành quyền công tố kiểm sát giải quyết 02 vụ án hình sự nhưng kiểm sát viên vẫn nỗ lực để kết thúc điều tra sớm và rút ngắn 01 vụ còn (½) thời hạn truy tố, 01 vụ còn (¼) thời hạn truy tố đạt tỷ 100% số án được phân công.

Để kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích các đồng chí đạt kết quả cao trong phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng theo Kế hoạch “3 không” số 66/KH-VKS ngày 01/3/2019 của VKSND quận Sơn Trà đơn vị đã khen thưởng 01 giải nhất 2.000.000 đồng, 01 giải nhì 1.000.000 đồng, 01 giải ba 500.000 đồng và 02 giải khuyến khích cho nhóm Kiểm sát viên. Giải nhất 1.000.000 đồng, 02 giải nhì (mỗi giải: 500.000 đồng) và giải ba 200.000 đồng cho nhóm Kiểm tra viên và  Chuyên viên.

Phong trào thi đua “03 không” và rút ngắn thời hạn điều tra, truy tố các vụ án hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà trong năm 2019 thể hiện tính sáng tạo, đột phá trong khâu công tác thi đua khen thưởng, tạo đòn bẩy trong phong trào thi đua; đã thật sự tạo không khí thi đua sôi nổi; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị; góp phần thực hiện thành công các phong trào thi  đua của ngành cấp trên phát động; đã giảm thiểu số án gia hạn điều tra, gia hạn truy tố (án gia hạn điều tra giảm 13 vụ, án gia hạn truy tố giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018); đã xử lý nhanh và nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, đảm bảo được mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm; hoàn thành tốt Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm của Ngành, đơn vị và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 06/CT-VKSNDTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Nguyễn Đức Thông - VKSND quận Sơn Trà