menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ngũ Hành Sơn - Họp nhận xét, đánh giá công chức, người lao động năm 2019
Đăng ngày 06-12-2019 08:36

Sáng ngày 04/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tổ chức họp nhận xét, đánh giá công chức, người lao động năm 2019.

 Đ/c Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng dự họp tại đơn vị

Đ/c Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng VKSND Q.Ngũ Hành Sơn quán triệt các nội dung tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND Q.Ngũ Hành Sơn là người đầu tiên trình bày phần tự đánh giá cá nhân, lần lượt đến các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị.

Tại cuộc họp, trên tinh thần dân chủ và đầy tính xây dựng, tất cả cán bộ công chức, người lao động đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn về những ưu, khuyết điểm của từng đồng chí về nhiều khía cạnh: Tác phong, phương pháp, cách thức lãnh đạo của các đồng chí Lãnh đạo đơn vị, các chỉ tiêu về nghiệp vụ còn hạn chế, những khó khăn trong công tác phối hợp với các đơn vị hữu quan, lề lối, tác phong, văn hóa ứng xử của từng công chức, người lao động,...

 Đ/c Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng Phòng 15 VKS thành phố phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, VKSND TP.Đà Nẵng đã đánh giá cuộc họp đạt chất lượng khi có rất nhiều ý kiến thẳng thắn được các cán bộ Kiểm sát viên, kiểm tra viên góp ý đối với công tác lãnh đạo của các đồng chí Lãnh đạo Viện VKSND Q.Ngũ Hành Sơn và yêu cầu đơn vị Ngũ Hành Sơn phải thực hiện việc nhận xét đánh giá công chức và người lao động phải bám sát các nội dung của quy chế đánh giá, phân loại trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí đã lắng nghe, ghi nhận tất cả các ý kiến của cán bộ công chức của đơn vị.

Đến dự cuộc họp, Đ/c Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng đã truyền đạt và nêu một số ý kiến chỉ đạo đối với đơn vị. Đồng chí nhắc nhở tất cả các cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, đồng thời phải đảm bảo dân chủ trong công tác lẫn sinh hoạt. Có như vậy, đơn vị Ngũ Hành Sơn mới tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và tiếp tục phát huy những phẩm chất chính trị đã đạt được. Đồng chí lưu ý Lãnh đạo viện, công chức, người lao động trong đơn vị phải chú trọng thực hiện tốt “văn hóa công sở”, đồng thời trong sinh hoạt đời sống hàng ngày phải mực thước, thận trọng trong ứng xử, trong giao tiếp, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ ngành kiểm sát nhân dân. Qua nhiều ý kiến đóng góp, đồng chí yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo đơn vị phải tăng cường việc nghiên cứu, học tập để không ngừng làm giàu thêm kiến thức, phát huy được vai trò lãnh đạo, thực sự là chỗ dựa tin cậy của các Kiểm sát viên, kiểm tra viên mỗi lúc gặp những khó khăn, vướng mắc trong công việc. Các đồng chí làm công tác lãnh đạo cũng cần phải quyết đoán hơn trong công tác chỉ đạo trên cơ sơ đã nghiên cứu, nắm chắc tình hình với một tinh thần luôn thận trọng, tỉ mỉ. Có làm tốt các yêu cầu trên, thì vai trò của Lãnh đạo Viện mới được phát huy và góp phần lãnh đạo đơn vị đoạt được các danh hiệu thi đua trong năm 2020.

Thay mặt đơn vị Ngũ Hành Sơn, đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng VKSND Q.Ngũ Hành Sơn đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Phó Viện trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - VKSND TP Đà Nẵng đối với đơn vị, đơn vị VKS Ngũ Hành Sơn sẽ khắc phục các hạn chế, thiếu sót và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đề ra trong các năm tiếp theo.

Trần Văn Đức – VKSND quận Ngũ Hành Sơn