menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu - Tiến hành phúc tra các kiến nghị, kết luận năm 2019 của Viện kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận
Đăng ngày 17-01-2020 14:36

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 07/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng và Chương trình công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị. Ngày 25/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đã ban hành quyết định và kế hoạch phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận về thi hành án năm 2019 của Viện kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu. Ngày 14/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu công bố quyết định, kế hoạch và tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận về thi hành án năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu.

Đoàn phúc tra Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu do đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các đồng chí Huỳnh Mạnh - Kiểm sát viên, Phạm Thị Thu Hiền và Dương Thị Phương Dung - Kiểm tra viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu có các đồng chí Trần Hữu Sơn - Chi cục trưởng, Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chi cục trưởng, thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự quận trình bày báo cáo về tiếp thu, sửa chữa, khắc phục các thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án mà các kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát đã nêu ra. Đồng chí Phạm Ái Linh - Trưởng đoàn phát biểu nêu mục đích và yêu cầu của việc phúc tra.

Thành viên Đoàn phúc tra tiến hành kiểm tra toàn bộ các hồ sơ thi hành án có thiếu sót, sai phạm mà các kiến nghị, kết luận năm 2019 đã nêu ra. Qua kiểm tra, Đoàn phúc tra nhận thấy, sau khi Viện kiểm sát ban hành các kiến nghị, kết luận, Chi cục Thi hành án dân sự quận đều tổ chức họp, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cán bộ để xảy ra những thiếu sót, sai phạm mà Viện kiểm sát đã chỉ ra và có văn bản trả lời cho Viện kiểm sát biết. Những yêu cầu nêu ra trong các kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự quận cơ bản đã khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số vụ việc chưa thực hiện đầy đủ những vấn đề nêu trong kiến nghị của Viện kiểm sát.

Sau khi kết thúc phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu sẽ ban hành kết luận theo quy định.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

Ái Linh, ảnh: Thu Hiền - VKSND quận Liên Chiểu