menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Sơn Trà - Đối chiếu, phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong tháng 02 năm 2020
Đăng ngày 28-02-2020 08:06

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2018 ngày 24/8/2018 của Liên ngành, về việc họp đối chiếu tin báo hàng tháng, ngày 24/02/2020, tại trụ sở Cơ quan Công an quận Sơn Trà, lãnh đạo hai đơn vị Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà và Cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà đã tiến hành họp đối chiếu về số liệu tiếp nhận, phân loại, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong tháng 2/2020.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai đơn vị đã đối chiếu số tin báo đã tiếp nhận, giải quyết, số còn lại chưa giải quyết, nguyên nhân, trách nhiệm và khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ. Kết thúc buổi làm việc có biên bản và ký xác nhận của Lãnh đạo hai đơn vị.

Về số liệu: Từ ngày 15/01/2020 - 18/02/2020:

          - Tổng số tố giác, tin báo tội phạm thụ lý trong tháng: 35 tin, trong đó:

          + Số tin cũ: 16 tin;

          + Số tin mới tiếp nhận: 19 tin (Trong đó: Cơ quan CSĐT tiếp nhận 19 tin).

          - Giải quyết: 09 tin (trong đó, tin mới: 04 tin) cụ thể:

          + Khởi tố vụ án hình sự: 06 tin;

          + Không khởi tố: 02 tin;

          + Chuyển: 01 tin.

          Còn đang giải quyết: 26 tin (tin quá hạn: 0).

Ngoài việc đối chiếu số liệu tin báo đã tiếp nhận, giải quyết, số còn lại chưa giải quyết, cuộc họp đã đạt đánh giá được một số kết quả quan trọng:

* Kết quả đạt được: Về cơ bản, các tin báo cũ trong năm 2019 đã được Kiểm sát viên và Điều tra viên phối hợp giải quyết dứt điểm.

* Các khó khăn vướng mắc: Trong tháng, một số lượng lớn tin báo được thụ lý nên chưa đẩy nhanh được tiến độ giải quyết. Ngoài ra, các đồng chí ĐTV, KSV không gặp khó khăn, vướng mắc gì khác trong quá trình thụ lý, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Để đạt được những chỉ tiêu theo kế hoạch mà đơn vị đã đề ra, ngay từ những tháng đầu năm công tác, lãnh đạo Viện KSND quận Sơn Trà đã đôn đốc, sát sao chỉ đạo các cán bộ công chức phụ trách việc tiếp nhận, giải quyết các tin báo tố giác tội phạm tăng cường tinh thần trách nhiệm làm việc cũng như việc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT quận Sơn Trà để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật.

                                                          Hoàng Đạt - VKSND quận Sơn Trà