23:09 ICT Thứ ba, 18/09/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Bình yên trên vùng đất mới