19:56 ICT Thứ hai, 17/06/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Ban biên tập » Ban biên tập

Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

Kế hoạch số 189 - KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành TW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019.

TIN VÀ CÁCH LÀM TIN

Để giúp các Cộng tác viên nâng cao kỹ năng viết tin, Ban biên tập giới thiệu "Đề cương Bài giảng tại lớp BDNV của VKSNDTC" của TS. Nhà báo Trần Bá Dung để các Cộng tác viên tham khảo.

Hướng dẫn viết tin, bài; thanh toán nhuận bút, thù lao năm 2014

Hướng dẫn viết tin, bài; thanh toán nhuận bút, thù lao năm 2014

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, và công văn số 11, ngày 26/12/2013 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, ngày 30/12/2013, Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các đơn vị như sau:

TRAO ĐỔI: VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, CÁCH VIẾT TIN, BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRAO ĐỔI: VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, CÁCH VIẾT TIN, BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trong thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền của VKSND T.p Đà nẵng đã có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tin, bài hay phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, song vẫn còn một số cộng tác viên chưa phân biệt rõ một số khái niệm về tin, bài và văn bản điện tử phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành dẫn đến viết tin, bài chất lượng chưa cao. Điều đó đã hạn chế đến chất lượng viết tin, bài. Để nâng cao chất lượng viết tin, bài cho trang tin điện tử của VKSND tp. Đà Nẵng, chúng tôi trao đổi về một số khái niệm cơ bản và cách viết tin, bài cho trang tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng.

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG NGÀNH KSND NĂM 2014

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử trong Ngành theo hướng chuyên sâu về nội dung, lĩnh vực; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Ngành; nghiên cứu thành lập Phòng Truyền hình. Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát địa phương trong công tác tuyên truyền. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và các trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát các cấp tập trung tuyên truyền về hoạt động của Ngành; xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; chú trọng tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) và các dự án luật được giao chủ trì soạn thảo”.

 

Bình yên trên vùng đất mới