20:11 ICT Thứ năm, 19/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Ban biên tập » Ban biên tập

Hướng dẫn viết tin, bài; thanh toán nhuận bút, thù lao năm 2014

Thứ sáu - 23/05/2014 16:00
Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, và công văn số 11, ngày 26/12/2013 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, ngày 30/12/2013, Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các đơn vị như sau:

 

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 14  /VKS-TKTP

V/v Hướng dẫn viết tin, bài; thanh toán nhuận bút, thù lao năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 


                                  Đà Nẵng, ngày 30  tháng 12  năm 2013

 

                                               

Kính gửi: - Các Viện trưởng VKSND quận, Huyện

  • Các Trưởng Phòng trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng

 

 

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, và công văn số 11, ngày 26/12/2013 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, ngày 30/12/2013, Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng đã họp và hướng dẫn các đơn vị như sau:

    

               1. Về chủ đề viết tin, bài tuyên truyền năm 2014    

 

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung công tác tuyên truyền của VKSND thành phố Đà Nẵng trong năm 2014, nhằm kịp thời phản ánh những tiếng nói từ các đơn vị; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm nghiệp vụ, cổ vũ phong trào thi đua; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các đơn vị, những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Kiểm sát viên, Tổ Tuyên truyền định hướng nội dung viết tin, bài theo các chủ đề sau:

1.Giới thiệu những kết quả mà đơn vị, Kiểm sát viên đã thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, có thể thông qua một vụ án cụ thể mà trong đó Kiểm sát viên đã tham gia giải quyết.

2.Phản ánh kết quả, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm giải quyết  án hình sự; các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, giam giữ cải tạo, thi hành án… Thông qua đó thể hiện rõ vai trò của Viện kiểm sát, của Kiểm sát viên góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

3.Kinh nghiệm trong việc xây dựng, duy trì quan hệ phối hợp liên ngành tại địa phương, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

4.Kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành, về phổ biến, giáo dục pháp luật như phối hợp giải quyết án trọng điểm, tổ chức phiên toà lưu động, hoạt động tuyên truyền tại các địa phương…

5.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Các hoạt động của  Đảng, Đoàn thể của VKS hai cấp.

 

Ngoài những chủ đề trên, các thành viên Tổ Tuyên truyền, Ban Biên tập có trách nhiệm sưu tầm, tổng hợp, các tin, bài, tạo lập thông tin điện tử, liên quan đến việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ; tin tức sự kiện trong nước và thế giới… góp phần là cho trang tin điện tử của VKSND thành phố phong phú và đa dạng.

2. Thanh toán nhuận bút, thù lao và chi trả tiền tạo lập thông tin điện tử

Kể từ ngày 01/01/2014, căn cứ vào quy định tại công văn số 11/VKS-TKTP, ngày 26/11/2014 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, và  trên cơ sở nguồn kinh phí được Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng cấp cho hoạt động tuyên truyền  năm 2014 (25 triệu đồng/năm), Tổ Tuyên tuyền sẽ thanh toán nhuận bút, thù lao cho các tin, bài viết đã được đăng trên trang tin của VKSND thành phố Đà Nẵng  ( Chỉ  thanh toán các tin, bài viết vượt chỉ tiêu được giao cho các đơn vị tại công văn số 11/VKS-TKTP, ngày 26/11/2014)  theo mức chi trả  như sau:

- Tin ( tối thiểu ½ trang giấy A4, chưa có ảnh): 50.000 đồng/ tin

- Bài ( tối thiểu ½ trang giấy A4, chưa có ảnh): 100.000 đồng/ bài

- Giải đáp pháp luật( tối thiểu ½ trang giấy A4): 100.000 đồng/ bài

- Ảnh (liên quan trực tiếp đến tin, bài): 10.000, đồng/ ảnh

- Tin, bài sưu tầm, tổng hợp lại (tối thiểu ½ trang giấy A4, không có ảnh): 5.000 đồng;

- Tin, bài sưu tầm, tổng hợp lại (tối thiểu ½ trang giấy A4, bao gồm cả ảnh): 10.000 đồng

- Chi phí tạo lập thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng: 1.000 đồng/ trang( tối đa không quá 5.000 đồng/một văn bản).

- Chi phí tạo lập hình ảnh video trên mục truyền hình kiểm sát nhân dân trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng: 5.000 đồng/video.

Lưu ý:½trang A4 có số từ tương đương với 250 từ, chữ thường (Times New Roman), cỡ chữ 14, giãn dòng 1,5.

 

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công người chịu trách nhiệm viết tin, bài và thanh toán tiền nhuận bút. Định kỳ, Tổ Tuyên truyền sẽ thanh toán trực tiếp tiền nhuận bút, thù lao cho người được Thủ trưởng các đơn vị chỉ định.

 

    Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị  triển khai để công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2014 đạt kết quả tốt./.

 

 

 

Nơi nhận :

- Đ/c Sơn-VT ( Để  báo cáo );

- Đ/c Linh- PVT (nt);

- Ban chỉ đạo TT, VKSTC(nt)

- Các VKSND quận, huyện( Để biết);

- Các Phòng trực thuộc VKSND tpĐN (nt)

- Thành viên Tổ Tuyên truyền ( để thực hiện ),

- Trang tin điện tử VKSTPĐN ( Để phổ biến)

- Lưu TKTP&CNTT.

                     TL.VIỆN TRƯỞNG

                      TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                      ( Đã ký)                    

 

                  

                               Nguyễn Văn Hưng  

Tác giả bài viết: VH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bình yên trên vùng đất mới