19:38 ICT Thứ hai, 17/06/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Công đoàn

Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm thành lập Ngành

Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm thành lập Ngành

Sáng nay 25/7/2016 - Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành 26/7/1960 – 26/7/2016.

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2015 của cơ sở và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố; hứng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tổ chức họp và thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tháng 8 năm 2015 như sau:

Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BPGV ngày 18/3/2014 của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2014 và sinh hoạt chuyên đề : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhân dịp sinh nhật Bác Hồ (19/5), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cụ thể hóa một số nội dung thực hiện như sau:

Đoàn viên công đoàn VKSND thành phố tham gia hiến máu

Hưởng ứng cuộc vận động tham gia hiến máu tình nguyện của Liên đoàn lao động thành phố và Chương trình "Hành trình đỏ" được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn thành phố Đà Nẵng vào ngày 17/7/2013 mang tên: Ngày hội hiến máu “Trái tim sông Hàn”.

HỌC BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

HỌC BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

Thực hiện phong trào thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức TPĐN và Công đoàn cơ sở VKSNDTP Đà Nẵng phát động. BCH Công đoàn xin trích đăng bài viết "HỌC BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ" trên báo Công an TPĐN để Đoàn viên CĐ tham khảo vận dụng và viết bài.

Giới thiệu Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

QUYẾT ĐỊNH Số: 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Giới thiệu hướng dẫn về việc đóng đoàn phí công đoàn

HƯỚNG DẪN Số: 826/HD-TLĐ ngày 01 tháng 06 năm 2009 của TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

Giới thiệu Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở

Số: 1445/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Số: 1445/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 12 năm 2011 của ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, PHẠM VI THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Giới thiệu Quy định về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn

QUYẾT ĐỊNH Số: 1070/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 9 năm 2011 của ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN PHỐI NGUỒN THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

Giới thiệu Thông tư hướng dẫn trích nộp kinh phí Công đoàn

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Tiêu chuẩn công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa"

Trích một phần Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL, ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn xét và công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 02/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2012

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6/2012), Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức buổi gặp mặt thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, công chức cơ quan.

Xây dựng, phát huy vai trò của GCCN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

TCCSĐT - Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thu được những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội hết sức to lớn và cơ bản. Cùng với những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được, giai cấp công nhân nước ta đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng.

Vai trò của Công đoàn trong hội nhập quốc tế

Xác định vị trí, vai trò của công đoàn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay ở Việt Nam không chỉ là vấn đề ý thức, tư tưởng mà còn là vấn đề thực tiễn bức xúc nhằm tạo điều kiện cho công đoàn phát huy năng lực của mình trong hệ thống chính trị ở Việt Nam; tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề thiết thực có liên quan đến đời sống công nhân, viên chức, lao động, thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội.

Sự hình thành của Công đoàn Việt nam

Công đoàn Việt Nam là công đoàn cách mạng. Tính cách mạng thể hiện ở chỗ ngoài việc tập hợp, đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động, Công đoàn Việt Nam còn đấu tranh vì quyền lợi dân tộc và giai cấp. Lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam đã khẳng định điều đó. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tôn trọng vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003 (Trích)

Phần Mở đầu: Vị trí của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong các tổ chức chính trị - xã hội; Chương I: Đoàn viên Chương III: Tổ chức cơ sở của công đoàn

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2012 – 2015)

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 21/3/2012 của Công đoàn viên chức thành phố về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 – 2018), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VKSND TP ĐÀ NẴNG

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 21/3/2012 của Công đoàn viên chức thành phố về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 – 2018), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930

1. Nguyên nhân: + Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời ngay từ khi thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa. Từ sau CTTG I, giai cấp công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng. + Bị áp bức về giai cấp và áp bức về dân tộc, nên đời sống vật chất tinh thần của giai cấp công nhân Việt Nam hết sức thấp kém và khổ cực nên đã đấu tranh.


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
Phần mềm quản lý án hình sự
Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 3603

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59306

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12675287

Bình yên trên vùng đất mới