23:37 ICT Thứ ba, 20/08/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Hội luật gia

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ( 2015-2018) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, NHIỆM KỲ (2018-2020) CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) lần thứ tư, Chi hội luật gia VKSND thành phố báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2015 - 2018) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ (2018 - 2020) của Chi hội như sau:

Chi hội Luật gia VKSND thành phố: Chi hội mạnh và có chất lượng của Thành hội Luật gia thành phố

Chi hội Luật gia VKSND thành phố: Chi hội mạnh và có chất lượng của Thành hội Luật gia thành phố

Đó là đánh giá của đồng chí Trần Minh Khiết- Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tại Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2015-2017)

Chi hội luật gia VKSND thành phố: Củng cố và phát triển

Chi hội luật gia VKSND thành phố: Củng cố và phát triển

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã không ngừng củng cố và phát triển, được Thành hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đánh giá là một trong những Chi hội mạnh và có chất lượng của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng

Báo cáo của Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng tại Đại hội lần thứ 4 ( nhiệm kỳ 2015-2017)

Danh sách hội viên Chi hội Luật gia VKSND thành phố

Danh sách hội viên Chi hội Luật gia VKSND thành phố ( đến ngày 10/3/2015)

Thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Chi hội Luật gia VKSND thành phố giới thiệu Thể lệ cuộc thi và 09 câu hỏi thi của cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Rất mong cán bộ, công chức cơ quan VKSND thành phố tham gia.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng

Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND công bố dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng để các Hội viên trong Chi hội tham gia góp ý tại Đại hội Chi hội lần thứ 4 ( nhiệm kỳ 2015-2017) vào sáng thứ Tư ngày 4/3/2015

Chương trình Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ tư (nhiệm kỳ 2015-2017)

Được sự đồng ý của Đảng uỷ và Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng, Thường trực Thành hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng tiến hành Đại hội Chi hội Luật gia VKSNDTP Đà Nẵng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2017 vào lúc 14 giờ ngày thứ tư ( 11/3/2015) tại Hội trường tầng 4 trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng với nội dung và chương trình như sau:

Góp ý xây dựng Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Chiều ngày 22/7/2014, Chi hội Luật gia Viện KSND TP ĐN đã họp góp ý dự án Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân.

CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG: SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014, GÓP Ý XÂY DỰNG PHÁP LỆNH

CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG: SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014, GÓP Ý XÂY DỰNG PHÁP LỆNH

Chiều ngày 22/7/2014, Chi Hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014.

BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG CỦA HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG

Thực hiện công văn số 23/CV-HLGĐN, ngày 10/6/2014 của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi Hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG: BẦU BỔ SUNG 01 PHÓ CHỦ TỊCH VÀ 02 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Vừa qua, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp lần thứ 12 ( Khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015) dưới sự chủ trì của Luật gia Nguyễn Bá Sơn- Chủ tịch Hội. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch Hội, Chánh Văn Phòng Hội và các thành viên Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố..

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014 CỦA HỘI LUẬT GIA

Thực hiện Luật thi đua- khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua- khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Quy chế thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-HLGVN ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua- khen thưởng năm 2014, Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đề nghị các Hội viên đăng ký thi đua năm 2014. Bản đăng ký thi đua nộp về đ/c Ngô Văn Hùng- Chi hội phó trước ngày 27/3/2014 để tổng hợp gửi về Hội luật gia thành phố Đà Nẵng( Cuối năm, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng chỉ xét khen thưởng các đồng chí có đăng ký đăng ký thi đua).

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN

Mời các Hội viên Hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng vào lúc 14 giờ ngày 25/02/2014 đến tại Hội trường tầng 3, VKSND thành phố Đà Nẵng để tham gia góp ý dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án.

Hội Luật gia VKSND thành phố góp ý lời Tuyên thệ của Kiểm sát viên

Hội Luật gia VKSND thành phố góp ý lời Tuyên thệ của Kiểm sát viên

Vừa qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo về Điều 63 “Tuyên thệ của kiểm sát viên” trong Luật tổ chức VKSND sửa đổi. Hâu hết các ý kiến của các Hội viên Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đều ủng hộ sự cần thiết phải quy định lời Tuyên thệ của kiểm sát viên trong Luật Tổ chức VKSND.

Hội Luật gia VKSND T.p Đà Nẵng: thăm, tặng quà gia đìnhmẹ Việt Nam anh hùng tại  tỉnh Quảng Nam

Hội Luật gia VKSND T.p Đà Nẵng: thăm, tặng quà gia đìnhmẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 11/1, Đoàn cán bộ VKSND thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam.

Nâng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam lên tầm cao mới

(ĐSPL)-Vừa qua (27/12) tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Hội nghị ghi nhận, trong năm qua các cấp Hội Luật gia đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia...

Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng Tổng kết công tác năm 2013 và góp ý  Điều 63 dự thảo Luật Tổ chức VKSND

Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng Tổng kết công tác năm 2013 và góp ý Điều 63 dự thảo Luật Tổ chức VKSND

Sáng ngày 31/12/2013, Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi hội trưởng Chi hội luật gia VKSND thành phố để Tổng kết công tác của Chi hội năm 2013, bàn phương hướng hoạt động năm 2014; đồng thời góp ý lời "Tuyên thệ của Kiểm sát viên" trong dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức VKSND. Đến dự và chỉ đạo Tổng kết có đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng uỷ VKSND thành phố; đồng chí Lê Ra- Thường vụ Hội Luật gia thành phố; và 21 Hội viên.

DANH SÁCH HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG ( ĐẾN 30/12/2013)

Ban chấp hành Hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015, gồm: - Nguyễn Văn Hưng, Chi Hội trưởng -Ngô Văn Hùng, Chi hội phó -Nguyễn Thị Như Phương, Chi hội phó


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Đại học kiểm sát
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam
Phần mềm quản lý án hình sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 4736

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12923565

video