18:25 ICT Thứ tư, 20/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Hội luật gia

Dự thảo Báo cáo công tác của Chi hội Luật gia

Thứ hai - 19/03/2012 15:04
Để chuẩn bị nội dung cho Đại hội Chi hội Lụât gia VKSNDTP Đà Nẵng, Chi hội gửi đến các hội viên bản dự thảo Báo cáo công tác .Kính mong các hội viên xem và tham gia ý kiến.

 

HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG

CHI HỘI LUẬT GIA VKSND

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


          Số:     /BC-CHLG                                Đà Nẵng, ngày 26  tháng 3 năm 2012

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG

Lần thứ 3 nhiệm kỳ 2012-2015

 

          Kể từ Đại hội lần thứ 2 vào năm 2007 đến nay, theo chỉ đạo của Thường trực Thành hội luật gia TP Đà Nẵng, Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng hoạt động trên cơ sở nghị quyết của Đại hội lần thứ 2 đã đề ra.

          Từ đó đến nay được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng và BCH Hội luật gia TP Đà Nẵng, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã dần ổn định tổ chức và đã có những hoạt động như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI LUẬT GIA

VKSND TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2007-2012

I. Về tổ chức của Chi hội

          Sau khi Đại hội lần thứ 2, tổng số hội viên của Chi hội có nhiều biến động, thay đổi do chuyển công tác, do nghỉ hưu: 07 đồng chí, chuyển đến 12 đồng chí. Trong quá trình phát triển, Chi hội đã quan tâm việc phát triển hội viên và  phát triển thêm được 04 hội viên nâng tổng số hội viên hiện nay là 26 đồng chí.     Hầu hết các hội viên đã được cấp thẻ mới theo quy định của Trung ương Hội Luật gia.

           Tại Đại hội nhiệm kỳ 2007-2012, Chi hội đã bầu được BCH gồm 03 đồng chí, song có 01 đồng chí chuyển công tác nên  thực tế Ban chấp hành chỉ có 02 đồng chí Đinh Thanh Dũng và Nguyễn Văn Hưng hoạt động .

          II. Công tác xây dựng pháp luật

          Trong thời gian qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã tham gia nhiều hội thảo đóng góp xây dựng pháp luật như BLDS, BLHS, Luật Đất đai, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Ngoài ra, Chi hội còn tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành KSND.

          Cùng với các công việc trên, Chi hội cử hội viên tham dự các hội thảo về “Luật bình đẳng giới”; Hội thảo “Các biện pháp tự vệ thương mại trong khuôn khổ WTO và pháp luật Việt Nam”; Hội nghị “Chiến lược cải cách tư pháp” theo Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian đến”; Tham gia ý kiến đóng góp vào “Chiến lược xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam đến năm 2020 - Tầm nhìn 2030”.

        Nhìn chung, việc tham gia các hoạt động trên  của hội viên Chi hội được đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, các ý kiến đóng góp được ghi nhận, đánh giá cao.

          III. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

          Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hội. Vì vậy, các hội viên trong Chi hội rất quan tâm, chú trọng đến lĩnh vực này. Công tác tuyên truyền chủ yếu xoay quanh các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thuế thu nhập cá nhân… hình thức là các hội viên đã lồng ghép vào các phiên tòa lưu động xét xử các vụ án về giao thông, về các tác hại của ma túy… thông quan các bản luận tội, giải thích pháp luật tại các phiên tòa lưu động. Qua đó, giúp cho những người đến dự hiểu được các tác hại của ma túy nói riêng và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung trên địa bàn thành phố. Chi hội có hội viên được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cấp thẻ là báo cáo viên pháp luật và đã tiến hành báo cáo chuyên đề về Luật phòng, chống mua bán người cho đối tượng là giáo viên tại các trường Trung học phổ thông ( Tôn Thất Tùng, Thanh Khê) và các Trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố Đà Nẵng.

          Về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội VKSND TP Đà Nẵng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đúng thời gian, kế hoạch do Thường trực Thành hội luật gia quy định.

          Việc tham gia các hoạt động cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: các Hội viên trong Chi hội đã tham gia tích cực như tổ chức các Hội nghị chuyên đề tại VKSND thành phố Đà Nẵng (Giám định pháp y, góp ý sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 17 ngày 24.12.2007 hướng dẫn về xử lý án ma túy…)

          IV. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

          Bên cạnh những kết quả đạt được trên đây, Chi hội còn có một số tồn tại , hạn chế sau đây:

          - Mặc dù được Thủ trưởng cơ quan, Đảng ủy cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động nhưng do chưa được đầu tư đúng mức, chưa tìm ra phương pháp hoạt động thích hợp nên công tác của Chi hội chưa được duy trì liên tục và chưa tạo những ảnh hưởng lớn đối với đơn vị.

          - Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng là một chi hội có nguồn hội viên lớn nhưng Chi hội chưa vận động, tuyên truyền cho những người ngoài Hội thấy được vai trò, vị trí của Hội luật gia Việt Nam để họ tự nguyện xin vào Hội. Đây là công tác còn yếu của Chi hội.

          - Công tác sinh hoạt cũng như việc thu nộp hội phí và các khoản thu khác như giúp đỡ người nghèo… tuy được thực hiện đầy đủ nhưng  còn chậm.

         Nguyên nhân của những tồn tại  trên, trước hết là do Ban chấp hành Chi hội chưa phát huy những thuận lợi, chưa thật sự tìm tòi, đầu tư đúng mức. Ngoài ra, do tác động bởi nguyên nhân khách quan như  điều động, luân chuyển cán bộ… nên Ban chấp hành được bầu ra chỉ hoạt động được 1/2 thời gian, số lượng Ban chấp hành cũng biến động chỉ có 2 đồng chí nhưng phải kiêm nhiệm nhiều việc, vừa công tác chuyên môn, công tác đảng, công tác Công đoàn… nên ảnh hưởng đến hoạt động chung của Chi hội .

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG TRONG NHIỆM KỲ 2012-2014

          I. Về công tác xây dựng hội:

          - Trước mắt bầu Ban chấp hành Chi hội mới theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Ban chấp hành Chi hội phải thường xuyên duy trì sinh hoạt của Chi hội, hoạt động của Chi hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan. Đồng thời gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ của mỗi hội viên sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

          -  Phấn đấu phát triển hội viên trong nhiệm kỳ tới ít nhất là 3 – 5 đồng chí.

          - Thực hiện chế độ phê và tự phê, tiến hành phân loại hội viên hàng năm theo đúng quy định. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, giữ gìn kỷ luật thật tốt để cho mọi hội viên không vi phạm kỷ luật.

          - Việc thu phí hội và làm thẻ mới cho hội viên phải đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định.

          - Công tác báo cáo phải thực hiện đầy đủ, kịp thời.

          - Phấn đấu Chi hội đạt Chi hội trong sạch, vững mạnh.

          II. Công tác tuyên truyền và xây dựng pháp luật

          - Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời thực hiện vai trò của người hội viên Hội luật gia Việt Nam trong khu vực dân cư đang sinh sống.

          - Có kế hoạch tham gia cùng với Câu lạc bộ pháp lý, trung tâm tư vấn pháp lý giúp đỡ người nghèo… Khi các tổ chức này cần đến những hội viên của Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng.

          - Khi có dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung thì Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng phải chủ động tham gia cùng cơ quan đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật.

          - Các hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền hoạt động của VKSND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp cải cách tư pháp, góp phần giữ vững chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành  Kiểm sát trong quá trình sửa đổi, bổ sung  Hiến pháp năm 1992 .

          Trên đây là báo cáo của Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2014, Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng kêu gọi tất cả hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt những nội dung công tác trên đây để xây dựng Chi hội trong sạch, vững mạnh.

Nơi nhận:                                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH         

- Thường trực HLGTPĐN( báo cáo)                                  CHI HỘI TRƯỞNG

- Đ/c Vân- Viện trưởng (nt)

- Đ/c Linh- Bí thư Đảng uỷ (nt)

- Các hội viên (nt)

- Lưu            

                                                                                                Đinh Thanh Dũng                                                                

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 3236

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 112420

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10994401

Bình yên trên vùng đất mới