22:55 ICT Thứ ba, 20/08/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Danh sách bài viết

Trang chủ » Công nghệ thông tin » Thống kê

Quyết định ban hành Kế hoạch  thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Kiểm sát nhân dân

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 04/6/2014, Lãnh đạo VKSNDTC đã ký và ban hành Quyết định số 174/QĐ-VKSTC Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó Kế hoạch có 8 nội dung công việc cơ bản: Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức thống kê ngành KSND; Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê; Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê; Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê; Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê; Phát triển nguồn nhân lực thống kê; Mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược. Ngoài 8 nội dung chính, Bản Kế hoạch còn nêu chi tiết các công việc cụ thể cả về thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện và sản phẩm chính trong từng nội dung. Kế hoạch này được Lãnh đạo VKSNDTC giao cho Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin theo dõi, đánh giá và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo đúng thời gian và yêu cầu đề ra; Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC, Viện trưởng VKSND địa phương và Viện trưởng VKSQS các cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành.

NHÂN DỊP 22/12: NHỚ VỀ TRƯỜNG SA

NHÂN DỊP 22/12: NHỚ VỀ TRƯỜNG SA

Hội thi tìm hiểu hiểu về Biển đảo Việt Nam, bạn Ngọc Hoà , nhóm Hải Đăng lớp Nghiệp vụ sư phạm 2, Đại học Đà Nẵng tổ chức đã có bài hùng biện về biển đảo Trường Sa, nhân dịp ngày 22/12, Ban Biên tập trang tin để đăng để bạn đọc cùng chia sẻ cảm xúc về những người lính đang bảo vệ Lãnh thổ quê hương.

VỊ TRÍ NGỒI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ

VỊ TRÍ NGỒI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ

Gần đây, TAND thành phố Đà Nẵng và một số Toà án trực thuộc đã bố trí lại vị trí ngồi của những người tiến hành tố tụng. Theo đó, HĐXX (thẩm phán, các hội thẩm nhân dân) sẽ ngồi ở vị trí cao nhất và riêng biệt. Ngồi phía dưới và ngay trước HĐXX là bàn của thư ký ghi biên bản phiên tòa. Cũng ngồi phía dưới ngang hàng nhưng ở hai bên và đối diện nhau là bàn của đại diện VKS và bàn của luật sư. Trong phiên Toà hình sự, vị trí ngồi của VKS thấp hơn vị trí của Hội đồng xét xử, sát gần với vị trí của các bị cáo.

LUẬT LẠI CHỜ THÔNG TƯ

Sau hơn 1 năm có hiệu lực pháp luật, Bộ luật Tố tụng dân sự (Bộ luật TTDS) sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã rơi vào tình trạng chờ thông tư hướng dẫn. Điều đáng nói, sự bổ sung một số điều, khoản tại luật này chỉ là phục hồi những quy định tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989.

Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS năm 2004 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn

Luật số 65/2011/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) do Quốc hội ban hành ngày 29. 3. 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1. 1. 2012 qua hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn đã góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (gọi tắt là vụ việc dân sự), nâng cao chất lượng công việc, bảo đảm việc áp dụng chính xác, thống nhất căn cứ pháp luật và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc dân sự và đồng thời cũng từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Viện kiểm sát đối với công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng giải quyết vụ việc dân sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó qua nghiên cứu và qua thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề còn tồn tại, mâu thuẫn và vướng mắc và đồng thời nêu lên những kiến nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Chuyên đề: " Đổi mới công tác Thống kê hình sự, thống kê tội phạm của VKSND thành phố Đà Nẵng"

Ngày 15/6/2006, theo Quyết định số 09/VKSTC-V9 của Viện trưởng VKSND tối cao, Phòng TKTP trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở Bộ phận TKTP thuộc Văn phòng tổng hợp. Điều 1, Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TKTP, ban hành kèm theo Quyết định số 56/TKTP, ngày 23/7/2007 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng nhiệm vụ như sau:

ĐỔI MỚI BỘ MÁY TỔ CHỨC THỐNG KÊ HÌNH SỰ, THỐNG KÊ TỘI PHAM CỦA VKSND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỔI MỚI BỘ MÁY TỔ CHỨC THỐNG KÊ HÌNH SỰ, THỐNG KÊ TỘI PHAM CỦA VKSND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thống kê hình sự, thống kê tội phạm (TKHS,TKTP) là công cụ quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan tiến hành tố tụng. TKHS, TKTP là một bộ phận quan trọng của thống kê tư pháp, phản ánh một số chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thông qua TKHS, TKTP thấy được kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, tìm ra nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tội phạm, các giải pháp để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những tồn tại trong việc giải quyết các vụ án dân sự qua năm đầu thực hiện BLTTDS và những giải pháp, kiến nghị khắc phục

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 ngày 29/3/2011, Quốc hội nước CHXH Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại BLTTDS sửa đổi và bổ sung này, đã tập trung vào những quy định thực sự có nhiều bức xúc, bất cập của BLTTDS 2004, trong đó có sự xác định đúng đắn và cần thiết về vị trí, vai trò của VKSND trong tố tụng dân sự. Tuy nhiên, khi BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 có hiệu lực pháp luật và được áp dụng vào thực tiễn, trong quá trình giải quyết cũng như kiểm sát việc giải quyết của cơ quan Tòa án và Viện kiểm sát cũng đã phát sinh những vấn đề vướng mắc, khó khăn nên đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết án. Do vậy, sau 01 năm thực hiện BLTTDS sửa đổi, chúng tôi đã tập hợp và xây dựng chuyên đề: “Những tồn tại trong việc giải quyết các vụ án dân sự qua năm đầu thực hiện BLTTDS và những giải pháp, kiến nghị khắc phục”, từ đó chỉ ra những nguyên nhân, đồng thời chúng tôi cũng đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự trong thời gian tới.

NHỮNG QUY ĐỊNH HẠN CHẾ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KSV TẠI PHIÊN TOÀ HÀNH CHÍNH SƠ THẨM

Điều 130 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 (TTHC) quy định vai trò của Kiểm sát viên (KSV) khi tiến hành tố tụng tại phiên tòa hành chính sơ thẩm là cần thiết, nếu KSV vắng mặt mà không có KSV dự khuyết thay thế thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, Điều 160 Luật TTHC lại quy định: “Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, KSV phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử…”. Vậy, VKS sẽ áp dụng quy định nào trong quá trình thực hiện chức năng của mình?

Phần 1 : Thực trạng tội phạm vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Quận Hải châu.

1. Đặc điểm tình hình về giao thông trên địa bàn Quận Hải châu. Quận Hải Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, là một trong những nơi tập trung dân cư đông nhất thành phố; trên địa bàn quận có nhiều doanh nghiệp, trụ cở các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, là nơi tập trung nhiều điểm vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán Bar,… Vì vậy, lưu lượng người tham gia giao thông trên các tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc, vào giờ cao điểm hay xảy ra nạn kẹt xe. Điển hình như khu vực cầu Sông Hàn, đây là “điểm nóng” về ùn tắt giao thông trong thời gian dài, vào giờ cao điểm lưu lượng xe qua cầu lớn nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, có vụ kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hiện nay riêng trong thành phố Đà Nẵng có gần 600.000 phương tiện giao thông cá nhân, nhưng thực tế con số này cao hơn nhiều do xe đăng ký ở các địa phương khác được người dân chuyển tới Đà Nẵng làm việc và sinh sống. Đồng thời quận Hải Châu là cầu nối giữa các quận lân cận của thành phố như quận Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ. Từ thực tế như trên nên tình hình giao thông trên địa bàn quận Hải Châu có một số đặc điểm như:

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002 -  Mười năm nhìn lại

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002 - Mười năm nhìn lại

Ngày 15-7-1960 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá II, kỳ họp thứ nhất đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, tiếp đến ngày 26-7-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 20-L/CTN công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Có nên thành lập VKSND và TAND sơ thẩm khu vực

Tại Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về "Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, VKS và các cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020: đã nêu rõ phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân theo cơ cấu thành lập bốn cấp đó là: Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tối cao. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đi sâu về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực mà cụ thể là ở tỉnh Quảng Nam, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính nhà nước cấp huyện trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực thực hiện chức năng thuộc thẩm quyền của mỗi ngành như hiện nay. Tuy nhiên, đề án thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực sẽ không phù hợp với thực tế khách quan và gây nhiều khó khăn, trở ngại cho công tác thực thi pháp luật ở địa phương, bởi lẽ:

Xung quanh việc dự kiến đổi tên Viện kiểm sát nhân dân thành Viện công tố

Thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 28.7.2010 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có nội dung “đổi tên Viện kiểm sát nhân dân thành Viện công tố” vẫn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế khách quan. Kiểm sát viên hay Công tố viên?

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Thông báo cho Viện kiểm sát cấp dưới rút kinh nghiệm trong kiểm sát điều tra án về hình sự

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk có Thông báo rút kinh nghiệm về một số thiếu sót trong kiểm sát điều tra 2 vụ án hình sự, cụ thể như sau:

Luật Thi hành án: Luật chồng lên luật

Luật Thi hành án dân sự là cơ sở pháp lý giúp cho Cơ quan Thi hành án thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, qua hơn 2 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự đã bộc lộ nhiều bất cập, làm hạn chế hiệu quả của công tác này.

Đói thì cướp, khát thì trộm

Với mục đích tuyên truyền pháp luật và giảm thiểu tội phạm trên địa bàn, sáng ngày 26/5/2012, tại trụ sở UBND phường hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ đưa vụ án Đặng Quảng cùng đồng bọn phạm tội Cướp giật tài sản được quy định tại Điều 136 BLHS ra xét xử lưu động. Tuy không phải là người tại địa phương, cũng như không có phương tiện đi lại nhưng Đặng Quảng (trú Hòa Phong, Hòa Vang) cùng với Nguyễn Công Danh ( trú Hòa Nhơn, Hòa Vang) nắm lòng hết các con đường ở khu vực quận Cẩm Lệ.


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

cntt

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 4573

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77648

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12923402

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử

video