20:30 ICT Thứ năm, 19/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Danh sách bài viết

Trang chủ » Công nghệ thông tin » Thống kê

VỊ TRÍ NGỒI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ

Thứ hai - 29/07/2013 10:11
Gần đây, TAND thành phố Đà Nẵng và một số Toà án trực thuộc đã bố trí lại vị trí ngồi của những người tiến hành tố tụng. Theo đó, HĐXX (thẩm phán, các hội thẩm nhân dân) sẽ ngồi ở vị trí cao nhất và riêng biệt. Ngồi phía dưới và ngay trước HĐXX là bàn của thư ký ghi biên bản phiên tòa. Cũng ngồi phía dưới ngang hàng nhưng ở hai bên và đối diện nhau là bàn của đại diện VKS và bàn của luật sư. Trong phiên Toà hình sự, vị trí ngồi của VKS thấp hơn vị trí của Hội đồng xét xử, sát gần với vị trí của các bị cáo.

 

                                        Vị trí ngồi đổi mới tại một phiên tòa hình sự ở TAND Đà Nẵng. Ảnh: PL TP HCM 

 

 

Theo quan điểm của TAND Đà Nẵng, việc đổi mới vị trí ngồi của những người tiến hành tố tụng và luật sư chính là sự thể hiện của tinh thần thay đổi từ mô hình tố tụng xét hỏi sang mô hình tranh tụng. HĐXX giữ vai trò tài phán nên phải ngồi ở vị trí biệt lập và cao nhất. Còn đại diện VKS và luật sư bào chữa lần lượt giữ các vai trò buộc tội và gỡ tội. Hai thành phần này có vai trò ngang nhau trong tố tụng nên cần phải ngồi ngang hàng nhau.  

Theo quan điểm của VKSND Thành Phố Đà nẵng: việc làm trên của Toà án nhân dân Thành phố Đà nẵng là tuỳ tiện khi chưa có quy định hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến vị thế đối với Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 25/7/2013, VKSND thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 276 gửi VKSND tối cao Báo cáo việc thay đổi vị trí ngồi của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà, và đề nghị VKSND Tối cao cho ý kiến về vấn đề trên,  nhằm tránh việc bố trí tuỳ tiện vị trí ngồi của đại diện Viện kiểm sát khi tham gia xét xử tại phiên toà.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến của bạn đọc trao đổi làm sáng tỏ  lý luận và thực tiễn về vị trí ngồi của Kiểm sát viên tại phiên Toà, góp phần vào sự nghiệp cải cách tư pháp.

 

                                                                                                                                         

Tác giả bài viết: Ths Nguyễn Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: vị trí
hung007008 - 03/09/2013 20:40
Thực ra vấn đề bố trí vị trí ngồi của kiểm sát viên và luật sư ngang hàng nhau tại phiên tòa hình sự đã được đặt ra từ lâu nhằm bảo đảm việc tranh tụng tại phiên tòa một cách bình đẳng giữa bên buộc tội là đại diện VKS và bên gỡ tội là luật sư, nâng cao tính dân chủ, phục vụ cho nhu cầu cải cách tư pháp. Thế nhưng nếu nghiên cứu kỹ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân chúng ta sẽ thấy hoạt động của kiểm sát viên tại phiên tòa không chỉ trong việc tranh luận mà nó bao gồm 2 chức năng chính: - Chức năng thứ nhất là chức năng thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử. - Chức năng thứ hai là kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa. Nếu chỉ xét trên phương diện chức năng thứ nhất là chức năng thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử thì hoạt động của kiểm sát viên bao gồm các việc: Công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi, phát biểu lời luận tội, tranh luận. Ở mảng chức năng này, dù việc thực hành quyền công tố là hoạt động nhân danh Nhà nước và pháp luật quy định VKS là cơ quan duy nhất được phép thực hành quyền công tố nhưng việc xếp vị trí ngồi của luật sư không ngang hàng với vị trí của KSV hay nói cách khác là vị trí của kiểm sát viên cao hơn vị trí của luật sư là không hợp lý, điều này thể hiện việc mất bình đẳng trong tranh luận giữa bên buộc tội và gỡ tội, làm “yếu” đi vị thế của luật sư tại phiên tòa. Thế nhưng việc bố trí vị trí ngồi của kiểm sát viên ngang hàng với Hội đồng xét xử lại xuất phát từ nhóm chức năng thứ hai của kiểm sát viên đó là chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa. Đây là một chức năng rất quan trọng nhưng lại ít được “thể hiện” trong thực tiễn các phiên tòa nên có phần nào “lu mờ” so với chức năng thực hành quyền công tố và vô hình chung lại làm cho một số quan điểm nhầm hiểu hoạt động của kiểm sát viên chỉ gói gọn trong chức năng thực hành quyền công tố và cho rằng việc xếp vị trí ngồi của kiểm sát viên cao hơn luật sư là mất đi sự bình đẳng, bất hợp lý. Về chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa thì cụ thể tại khoản 2, Điều 23 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự có trách nhiệm phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, áp dụng những biện pháp do Bộ luật này quy định để loại trừ việc vi phạm pháp luật của những cơ quan hoặc cá nhân này.”, khoản 1 và khoản 2, Điều 18 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân quy định: Khi thực hiện công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân; 2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng”. Ngoài ra nhằm hướng dẫn quy định tại khoản 2, Điều 23 Bộ luật tố tụng hình sự thì Điều 20 Quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự quy định rõ hơn: "KSV phải kiểm kiểm sát việc chấp hành các thủ tục tố tụng tại phiên tòa của Hội đồng xét xử, thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng khác ngay từ khi bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, bảo đảm cho việc xét xử được công minh, đúng pháp luật" Như vậy tại phiên tòa thì ngoài chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát viên còn kiểm sát việc tuân theo pháp luật của hội đồng xét xử bao gồm: Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng bao gồm bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, luật sư và người bào chữa. Ở vai trò thực hành quyền công tố, tham gia tranh tụng thì kiểm sát viên ngang hàng với luật sư và chịu sự điều khiển của hội đồng xét xử nhưng ở vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử thì kiểm sát viên có quyền kiểm tra, giám sát hội đồng xét xử , những người tiến hành tố tụng và kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật của tất cả những người tham gia tố tụng khác, kể cả luật sư nhằm bảo đảm cho hoạt động xét xử diễn biến đúng pháp luật. Kiểm sát viên có trách nhiệm phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động xét xử và có quyền yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật đó. Với vai trò kiểm tra, giám sát như đã nêu trên thì vị trí của kiểm sát viên phải ngang bằng với hội đồng xét xử để kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử là chính xác. Ngoài ra với vị trí ngồi cao hơn mới tạo điều kiện cho kiểm sát viên có góc nhìn bao quát những người tham gia tố tụng khác nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến việc xét xử, đảm bảo cho phiên tòa diễn ra đúng pháp luật. Thực tiễn hoạt động xét xử trong thực tế cũng không thể loại trừ có những tình huống vi phạm pháp luật tinh vi có thể xảy ra tại phiên tòa, ví dụ như việc khi hội thẩm nhân dân đang tham gia xét hỏi thì thẩm pháp ra dấu hiệu bằng tay ngăn cản hay tỏ ý muốn hội thẩm nhân dân dừng việc tham gia xét hỏi, nếu vị trí ngồi của kiểm sát viên không ngang hàng với hội đồng xét xử thì làm sao để quan sát, phát hiện những tình huống vi phạm pháp luật như vậy! Do đó, nếu nghiên cứu một cách toàn diện hơn, trọn vẹn hơn về tổng thể vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên thì ta thấy việc xếp vị trí ngồi của kiểm sát viên ngang hàng với hội đồng xét xử là hoàn toàn phù hợp với lý luận, với quy định của bộ luật tố tụng hình sự, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân và bảo đảm cho việc thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa của kiểm sát viên. Xét cho cùng thì vị trí ngồi nó cũng không ảnh hưởng lớn đến quá trình tranh tụng tại phiên tòa, không thể nói do kiểm sát viên có vị trí ngồi cao hơn “gần gũi” với hội đồng xét xử hơn mà tranh luận sắc bén hơn, logic hơn,dễ thuyết phục Hội đồng xét xử hơn hay luật sư vì ngồi thấp quá nên tranh luận bị yếu thế. Nếu KSV tâm niệm tốt về nghề, luật sư luôn đặt lợi ích của thân chủ lên hàng đầu thì dù có ngồi ở đâu thì vẫn có thể bảo vệ tốt cho lợi ích của Nhà nước, của thân chủ, tranh tụng vẫn đạt được mục đích. Còn đã không bảo đảm các yếu tố về con người thì dù Luật sư có ngồi cao hơn KSV đi nữa mà luật sư phát biểu quan điểm tranh luận Kiểm sát viên né tránh tranh tụng cũng phản tranh tụng, mục tiêu cải cách tư pháp về tranh tụng bình đẳng cũng không đạt được.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

cntt

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 4892

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100961

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11148841

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật

Bình yên trên vùng đất mới