17:40 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin Kiểm sát » 55 năm thành lập ngành KSND

Cơ cấu tổ chức bộ máy và sự thay đổi qua các thời kỳ từ 1975 đến 2014

Thứ hai - 25/05/2015 09:46
Cơ cấu tổ chức bộ máy và sự thay đổi qua các thời kỳ từ 1975 đến 2014

Cơ cấu tổ chức bộ máy và sự thay đổi qua các thời kỳ từ 1975 đến 2014

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn về sự hình thành các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dan thành phố qua các thời kỳ từ năm 1975 đến nay, phòng Tổ chức cán bộ xin biên soạn lại và bổ sung thêm một số thay đổi về tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo luật định và tình hình hoạt động thực tiễn của ngành, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuy nhiên, do tài liệu phản ảnh về tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng bị thất lạc, không tìm thấy tài liệu nào xác định rõ có bao nhiều phòng và gồm những phòng nào. Nhưng qua nghiên cứu và tổng hợp thông tin từ Kỷ yếu của Viện kiểm sát nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ban hành năm 2004, có thể xác định tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ sau giải phóng đến những năm 1980 và những năm đầu 1990 như sau:

Năm 1975, bộ máy gồm có: Văn phòng, Bộ phận kiểm sát điều tra án kinh tế, xét xử.

Năm 1976, bộ máy gồm có: Văn phòng; phòng Kiểm sát chung; phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế; phòng Kiểm sát điều tra án trị an - an ninh; phòng Kiểm sát xét xử hình sự; phòng đơn khiếu tố.

Năm 1977, bộ máy có thêm phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo, thi hành án.

Từ năm 1993 đến nay:

Theo Quyết định số 06/TCCB ngày 30/01/1993 của Viện trưởng Viện kiểm sát  nhân dân tối cao về việc chuyển bộ phận cơ yếu thuộc Văn phòng quản lý giao cho phòng Tổ chức cán bộ quản lý.

Theo Thông báo số 192/TCCB ngày 02/3/1994 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về biên chế năm 1994 các phòng chuyên môn trực thuộc gồm 10 phòng: Văn phòng; phòng Kiểm sát tuân theo pháp luật; phòng Dân sự; phòng Khiếu tố; phòng Điều tra án kinh tế; phòng Điều tra an ninh - trị an; phòng Kiểm sát phúc thẩm - thi hành án; phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo; phòng Điều tra; phòng Tổ chức cán bộ.

Căn cứ Quyết định số 48/TC-V9 ngày 09/6/1994 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập phòng Kiểm sát thi hành án thuộc Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 23/6/1994 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành Quyết định số 234/QĐ-TC về việc  thành lập phòng Kiểm sát thi hành án trực thuộc tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá IX ngày 06/11/1996 về việc chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai: tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, theo Kế hoạch số 27/KH-TC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc chia tách các cơ quan hành chính cấp tỉnh và Quyết định số 15/QĐ-TC ngày 28/12/1996 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo Quyết định này, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/1997. Bộ máy làm việc gồm 07 phòng:

(1). Văn phòng tổng hợp;

(2). Phòng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội;

(3). Phòng Kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động;

(4). Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, an ninh;

(5). Phòng kiểm sát điều tra án kinh tế

(6). Phòng Kiểm sát xét xử án hình sự

(7). Phòng Kiểm sát giam giữ, cải tạo và kiểm sát thi hành án.

Và 06 quận, huyện:

(1). Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu

(2). Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê

(3). Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà

(4). Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ hành Sơn

(5). Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu

(6). Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Vang

Theo Tờ trình số 03/VP ngày 18/02/1998 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 1998, đã xác định các phòng chuyên môn thuộc Viện gồm 07 phòng, trong đó có một số phòng ghép:

(1). Văn phòng tổng hợp và tổ chức cán bộ;

(2). Phòng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật, đơn khiếu tố và kiểm sát xét xử án hành chính;

(3). Phòng Kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động;

(4). Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, an ninh;

(5). Phòng kiểm sát điều tra án kinh tế

(6). Phòng Kiểm sát xét xử án hình sự

(7). Phòng Kiểm sát giam giữ, cải tạo và kiểm sát thi hành án.

Theo Quyết định 0 số ngày 30/7/1999 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển công tác kiểm sát xét xử các vụ án hành chính từ phòng Kiểm sát tuân theo pháp luật sang phòng Kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động, phá sản doanh nghiệp.

Quyết định số 29/QĐ-TC ngày 05/02/2002 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập phòng Tổ chức cán bộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tách bộ phận tổ chức của Văn phòng tổng hợp.

Để tinh giản bộ máy, vừa nâng cao chất lượng kiểm sát, đảm bảo thời gian tiến độ giải quyết án, vừa cụ thể hoá trách nhiệm cá nhân kiểm sát viên trong suốt hoạt động kiểm sát từ khâu khởi tố đến kiếm sát xét xử, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Quyết định số 120/2003/QĐ-VTC(V9) ngày 09/4/2003 về cơ cấu bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 14/5/2003 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định số 19/2003/QĐ-VTC (V9) về việc thành lập và đổi tên một số phòng chuyên môn thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

(1). Thành lập phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự trên cơ sở sáp nhập phòng kiểm sát điều tra án trị an – an ninh và phòng kiểm sát điều tra án kinh tế.

(2). Thành lập phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,  quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trên cơ sở chia tách phòng Kiểm sát giam giữ - cải tạo và kiểm sát thi hành án.

(3). Thành lập Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm trên cơ sở Văn phòng tổng hợp.

(4). Đổi tên phòng Kiểm sát xét xử hình sự thành phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự.

(5). Đổi tên phòng Kiểm sát xét xử dân sự, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp thành phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Vào đầu năm 2003, phòng Tổ chức cán bộ đảm nhận thêm công tác giải quyết đơn khiếu tố (theo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2003).

Ngày 14/7/2005, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định số 35/2005/QĐ-VKSTC về việc chia tách phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự thành hai phòng:

- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ;

- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, án an ninh và ma túy.

Quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/5/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập phòng Thống kê tội phạm thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trên cơ sở chia tách Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm.

Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-V9 ngày 28//11/2006 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố thành hai phòng:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Khiếu tố .

Như vậy, tính đến tháng 12/2006, Viện kiểm sát nhân dân thành phố có 10 phòng chuyên môn. Cụ thể như sau:

(1). Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ.

(2). Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, án an ninh và ma túy.

(3). Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự.

(4). Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,  quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

(5). Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

(6). Phòng Kiểm sát thi hành án

(7). Phòng Thống kê tội phạm

(8). Phòng Khiếu tố                                                

(9). Phòng Tổ chức cán bộ

(10). Văn phòng tổng hợp

Do tình hình số lượng án về dân sự, hành chính, kinh tế, lao động phát sinh trên địa bàn, theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 15/6/2011 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-VKSTC-V9 về việc chia tách phòng nghiệp vụ, theo đó: Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được chia tách thành hai phòng:

- Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự

- Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Quyết định nêu trên, ngày 01/12/2011 Viện trưởng VKSND thành phố đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-VKS về việc thành lập phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự và Quyết định số 228/QĐ-VKS về việc thành lập phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Hai phòng này bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2011.

Theo Quyết định số 02/Q Đ-VKSTC-V9 ngày 08/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó:

- Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù thành Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

- Phòng Kiểm sát thi hành án thành Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự.

- Phòng Thống kê tội phạm thành Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Xuất phát từ nhu cầu công tác và sử dụng, bố trí công chức, ngày 23/9/2013 Viện trưởng VKSND thành phố ban hành Quyết định số 210/QĐ-VKS về việc chuyển giao bộ phận Cơ yếu từ Văn phòng tổng hợp sang phòng Tổ chức cán bộ quản lý.

Theo hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 04/3/2014, Viện trưởng VKSND thành phố ký Quyết định số 39/QĐ-VKS về việc thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ.

Như vậy, hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố gồm 11 phòng nghiệp vụ.

Phòng Tổ chức cán bộ xin giới thiệu một số ghi chép về cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng làm việc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố qua các thời kỳ từ năm 1975 đến nay để tham khảo./.

Tác giả bài viết: Lê Thị Bắc - TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 3462

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 130963

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11012944

Bình yên trên vùng đất mới