17:36 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin Kiểm sát » 55 năm thành lập ngành KSND

Phát huy tính chủ động, tích cực và trí tuệ, xứng đáng là người chỉ huy về tham mưu, tổng hợp

Thứ ba - 01/03/2016 10:31
Được thành lập từ năm 1960, sau 55 năm hình thành và phát triển Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng VKSND tối cao đã không ngừng lớn mạnh. Phòng gồm 2 bộ phận: Bộ phận tổng hợp theo dõi hoạt động của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, các VKSND địa phương và bộ phận Thư ký giúp việc cho Lãnh đạo VKSND tối cao.

Công tác tham mưu, tổng hợp của Phòng Tổng hợp gắn liền với Viện trưởng, trợ giúp đắc lực cho hoạt động của Viện trưởngVKSND tối cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định; theo dõi các hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành; xây dựngcác loại văn bản, báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Trên cơ sở quản lý, theo dõi, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, hoạch định hoạch định công tác giúp cho Viện trưởng VKSND tối cao có những quyết định đúng đắn để chỉ đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo. Công tác này có đặc thù riêng là không kể thời gian nào, đòi hỏi tính chủ động, kịp thời, linh hoạt, chính xác.

 

Thực tế cho thấy từng bước phát triển của ngành KSND đều gắn với công tác của Phòng Tổng hợp từ những sơ kết, tổng kết, hội nghị lớn của Ngành đến những mốc kỷ niệm quan trọng về Ngành, vì cơ bản các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành đều do Phòng Tổng hợp xây dựng và đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cũng bởi một lẽ khác là Phòng đã tụ hợp được những người yêu Ngành, tâm huyết với công tác tham mưu, tổng hợp, am hiểu pháp luật, nắm chắc nghiệp vụ kiểm sát, luôn chủ động, tinh tường, nhạy bén, có khả năng khái quát cao, có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng, biết tích lũy kinh nghiệm, có khả năng dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch dài hạn, tự tin, có thể làm việc độc lập, trợ giúp cho lãnh đạo trong xử lý công việc và đề xuất ban hành những quyết định quan trọng, thực hiện nghiêm túc Quy chế bảo mật.

 

Nhiều năm, biên chế của Phòng Tổng hợp chỉ có 15 người (bộ phận Tổng hợp có 10 người và bộ phận Thư ký có 5 người). Khối lượng công việc của Phòng được giao mỗi năm đều tăng về số lượng và yêu cầu cao về chất lượng trong khi biên chế của Phòng còn thiếu, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, lại thường xuyên biến động, nhưng đơn vị đã đoàn kết giúp đỡ nhau nên nhiều năm qua, Phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, lãnh đạo đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao và khả năng, trình độ của từng cán bộ để phân công việc phù hợp trên cơ sở phát huy tốt mọi khả năng của cán bộ; quan tâm chia sẻ, động viên cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Các loại văn bản của phòng được giao xây dựng đều phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện đối với Ngành. Từ năm 2008-2014, phòng đã xây dựng 72 báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao trước các kỳ họp của Quốc hội về tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của ngành KSND; xây dựng nhiều báo cáo trả lời chất vấn của các đoàn Đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội. Các báo cáo trên được Quốc hội đánh giá cao. Chủ động xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết giúp lãnh đạo Viện đánh giá kết quả công tác của Ngành, từ đó có chủ trương đúng đắn cho thời gian tiếp theo. Những năm gần đây trung bình phòng phải dự thảo trên 350 văn bản các loại mỗi năm.

 

Ngoài những văn bản phải xây dựng thường xuyên theo Quy chế, phòng còn được giao xây dựng các văn bản khác theo yêu cầu của lãnh đạo Viện như: Chương trình thực hiện Nghị quyết 08 và từ năm 2005 là Chương trình thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và cải cách tư pháp trong toàn ngành KSND và báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết trên với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nhiều tài liệu, dự thảo các bài phát biểu phục vụ các buổi làm việc của lãnh đạo VKSND tối cao với lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan của Đảng. Các báo cáo trên đều được xây dựng đảm bảo chất lượng giúp cho Lãnh đạo Viện nắm được kết quả thực hiện cải cách tư pháp trong toàn Ngành và có biện pháp chỉ đạo thích hợp trong từng giai đoạn.

 

Xác định xây dựng các chỉ tiêu nghiệp vụ cụ thể nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng các khâu công tác nghiệp vụ, đơn vị tham mưu biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bằng việc xây dựng và giúp Lãnh đạo Viện ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 và hướng dẫn thực hiện trong toàn Ngành. Sau đó, nghiên cứu đề xuất ban hành Quyết định số 62/VKSTC ngày 28/02/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu cơ bản trong Ngành.    

Về thể chế, đơn vị rất quan tâm, đã chủ động sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC-VP ngày 30/5/2011 của Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để quy định cụ thể hơn chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác trong phòng nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp trong gia đoạn mới. Đặc biệt, trong năm 2012, đơn vị đã phối hợp với các phòng của Văn phòng chuẩn bị tài liệu tổ chức thành công Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác Văn phòng tại Quảng Nam, được đánh giá cao.

Phòng tổng hợp đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về công tác tư pháp, kịp thời tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC-VP về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp. Tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn toàn Ngành nhằm thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và kiểm tra việc triển khai thực hiện. Chủ động tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 11/KH-VKSTC về việc thực hiện  Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội, đó đó việc nắm và báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của Ngành đã đầy đủ, toàn diện hơn.

 

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”, Phòng Tổng hợp chú trọng đổi mới lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể từ lãnh đạo đến từng công chức, viên chức, thường xuyên cử cán bộ đi công tác, đi kiểm tra địa phương để nắm tình hình.

 

Phòng Tổng hợp đã tích cực, chủ động trong việc tổng hợp, dự thảo các báo cáo, tài liệu phục vụ việc Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo trước Quốc hội, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội: các báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội; báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Viện trưởng VKSND tối cao  chất lượng các báo cáo ngày được nâng lên, bảo đảm thời hạn.

 

Đơn vị đã xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện KSNDTC với Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham mưu tổ chức đoàn đi khảo sát thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa VKSNDTC với Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 4 tỉnh, thành phố. Tham mưu cho lãnh đạo hai Ngành sửa đổi Quy chế phối hợp và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế này.

 

Tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên thường trực, tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của ngành; đã tham mưu xây dựng các Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội để toàn ngành triển khai thực hiện; tham gia khảo sát, kiểm tra, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình này.

 

Ngoài ra, đơn vị đã tích cực tham gia việc tổng kết 10 năm thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; xây dựng các tài liệu, phục vụ các hội nghị được phân công.

 

Đơn vị đã làm tốt công tác điểm báo, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc giải quyết, kịp thời đề xuất với lãnh đạo Viện chỉ đạo, giải quyết và xử lý những thông tin báo chí đăng có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 

Quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lý của Viện kiểm sát các cấp, ban hành thông báo chấp hành quy chế trong toàn ngành, do đó công tác này đã có những chuyển biến mạnh mẽ; Chủ động tham mưu sửa đổi Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành, từ đó hoạt động của toàn ngành đã đi vào nề nếp, công tác quản lý chỉ đạo của lãnh đạo Viện ngày càng cụ thể, chặt chẽ hơn.

 

Tham gia tích cực xây dựng các dự án luật; tổ chức nghiên cứu, thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp trong ngành KSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; phối hợp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong ngành; tham gia biên tập, tin, bài cho Trang thông tin điện tử VKSND tối cao.

 

Phòng đã tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xây dựng Chỉ thị về nhiệm vụ công tác năm; đề xuất những công tác trọng tâm phù hợp, phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện; xây dựng các kế hoạch kiểm tra nắm tình hình, kết quả triển khai và thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng, giúp lãnh đạo Viện chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đã đề ra.

 

Công tác theo dõi, quản lý địa bàn luôn có sự chuyển biến, chính vì vậy, cán bộ theo dõi, quản lý địa bàn đã cơ bản nắm được công tác trọng tâm của các đơn vị phục vụ cho việc đánh giá công tác thi đua đảm bảo chất lượng.

 

Bộ phận làm công tác thư ký giúp việc cho lãnh đạo Viện có nhiều cố gắng tham mưu đề xuất với lãnh đạo Viện trong việc tập trung giải quyết những bức xúc của các khâu công tác được phân công; nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác ở các VKSND địa phương. Công tác quản lý hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều  hành của Lãnh đạo Viện chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng nguyên tắc bảo mật và kỷ luật của ngành, phục vụ cho công tác tham mưu tổng hợp và công tác quản lý, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện.

 

Lãnh đạo, cán bộ đơn vị không ngừng nâng cao chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng tối đa tri thức khoa học vào công việc, sâu sát với cơ sở, nội bộ đoàn kết tạo thành một tập thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Với những kết quả trên, Phòng Tổng hợp 7 năm liên tiếp (2008-2014) được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”; nhiều cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích xuất sắc và đạt nhiều danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát“; “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Phòng Tổng hợp đã đạt nhiều danh hiệu thi đua cao như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997-2002; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2003-2007. Vừa qua, Phòng Tổng hợp đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

Đạt được danh hiệu cao quý này, tập thể đơn vị rất tự hào cùng đặt quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục nỗ lực, tự tin phấn đấu vươn lên trong thời gian tới./.

 

Mai Nga

Phó Tổng Biên tập TCKS

Tác giả bài viết: VH(Theo kiemsat.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: vksnd tối, bộ phận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Tạp chí kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Phần mềm quản lý án hình sự
Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 3432

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 130933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11012914

Bình yên trên vùng đất mới