17:46 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Học tập và làm theo Bác

Một số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị giai đoạn 2011-2016

Thứ năm - 19/05/2016 15:57
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của VKSND Tối cao, của Thành ủy Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã được tiến hành đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy, các Chi ủy đã quán triệt rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và lảm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Triển khai học tập nghiêm túc các chuyên đề, chủ đề học tập hàng năm. Nội dung học tập và làm theo Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong các chương trình, kế hoạch, các phong trào thi đua. Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã sớm thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban và Bộ phận giúp việc, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  Bộ phận giúp việc  Đảng ủy  VKSNDTP Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên theo Quyết định số: 75/QĐ/ĐU ngày 06/12/2011.

Để quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 và những năm tiếp theo, ngày 06/12/2011, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy định số 77/QĐ/ĐU quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, quán triệt và yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải tích cực, gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống, trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, nơi sinh hoạt, trách nhiệm đối với gia đình. Đồng thời, Đảng ủy đã mở một chuyên mục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng để phản ánh những  tấm gương của các tập thể, cá nhân trong Đảng bộ tham gia cuộc vận động này.

Tháng 5/2012, để thiết thực kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012 ), đồng thời tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh mở Hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người. Trong cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”đã có 27 cá nhân thuộc 5 Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên, Công đoàn tham gia và có 10 cá nhân đoạt giải được khen thưởng trong đợt này.

Ngày 1/3/2013, tại Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2013, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03, đồng thời tổ chức công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, gồm: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 4, Chi đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan và 05 đảng viên tiêu biểu của 05 Chi bộ. Để thiết thực kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam, người cha già dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời là dịp sinh hoạt chuyên đề về thực hiện cuộc động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, ngày 17/5/2013, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức "Hội thi hát Karaoke chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5”. Với chủ đề “Nhớ ơn Người”,  với sự tham dự của 12 đội dự thi cùng 36 giọng ca với các thể loại: đơn ca, song ca và tam ca với chủ đề ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi Đảng và quê hương đất nước. 

Bước sang năm 2014, lần đầu tiên, Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi thuyết trình viên giỏi về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ đề của Hội thi là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đây không chỉ là việc làm thiết thực để chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 nhằm bày tỏ lòng tình cảm biết ơn Bác Hồ một cách chân thành nhất, mà còn là đợt triển khai học tập chuyên đề năm 2014 thiết thực nhất, thông qua các thuyết trình viên là những Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của 12 đơn vị. Hội thi còn là sân chơi bổ ích, là dịp cán bộ, kiểm sát viên giao lưu học hỏi về văn nghệ , qua đó tạo sự đoàn kết thống nhất, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2014.

Sáng ngày 16/3/2015, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức đơn vị học tập nội dung Chỉ thị 03 chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Để thiết thực Kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015) và tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 27/3/2015, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi thuyết trình viên giỏi về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Hội thi đã diễn ra vào ngày 19/5/2015 tại cơ quan VKSND thành phố. Các bài dự thi đã liên hệ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”; Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới…

Năm 2016, Bộ chính trị có chủ trương tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 và ban hành Chỉ thị mới để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Sáng ngày 19/5/2016, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1889 - 19/5/2016). Tại Hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đãôn lại thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng kết những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 vfa khen thưởng cho 03 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu điển hình đạt thành tích cao trong phong trào Học lập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2016.

Nhìn chung, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên VKSND thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến rõ nét, mạnh mẽ hơn. Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tu dưỡng rèn luyện được nâng cao, thực hiện tốt chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực như thực hành tiết kiệm, xây dựng kỷ luật lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, có lối sống lành mạnh, trong sạch … Qua việc thực hiện nghiêm túc, triệt để và sáng tạo Chỉ thị 03 của Bộ Cchính trị góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của đơn vị và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tác giả bài viết: Đặng Văn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
Hộp thư điện tử
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 3531

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 131032

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11013013

Bình yên trên vùng đất mới