18:14 ICT Thứ tư, 20/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Học tập và làm theo Bác

VKSND thành phố: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016

Thứ năm - 19/05/2016 09:53
Sáng ngày 19/5/2016, Đảng ủy VKSND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016.

     

Ảnh minh họa (nguồn Kiểm sát.vn) 

Ngay sau khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26/9/2011 của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch, chương trình  về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  trong toàn Đảng bộ, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao và Đảng ủy khối về quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện một cách thiết thực và có hiệu quả. Đảng ủy đã xác định việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", qui định về những điều đảng viên không được làm, qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chỉ thị số 29 CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống”; Chỉ thị số 43 – CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”.

 Hằng năm, Đảng ủy quán triệt và triển khai cho toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động trong đơn vị thực hiện đăng ký và viết thu hoạch các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,đạt tỷ lệ 100%. Nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ. Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh như thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong công việc; giáo dục đạo đức lối sống… được các Chi bộ, các đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; bằng những hành động thiết thực, phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác về rèn luyện năm đức tính của người cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Đảng ủy giao cho các Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên, Ủy ban kiểm tra Đảng  ủy bám sát chương trình hành động, kế hoạch triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiến hành đầy đủ các nội dung bảo đảm có chất lượng, thiết thực và cụ thể, đi vào chiều sâu, tạo ra chuyển biến thật sự về nhận thức đạo đức Hồ Chí Minh, về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí.

  Hàng năm,  nhân ngày sinh nhật Bác 19/5, Đảng ủy đã tổ chức Hội thi thuyết trình viên giỏi về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề hằng năm. Đồng thời trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong Hội thi. Các Hội thi này có sự tham gia của 05 chi bộ trong Đảng bộ và 07 chi bộ VKSND Quận, Huyện. Hoạt động này có ý nghĩa rất thiết thực, được Đảng ủy khối đánh giá cao, có sức lôi cuốn và lan tỏa về ý nghĩa trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Ngành về học tập và làm theo gương Bác.

Năm 2013, để thiết thực kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy phát động cuộc thi viết với chủ đề những tấm gương tập thể, cá nhân trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Kết quả đã có 27 cá nhân thuộc 5 Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên, Công đoàn tham gia cuộc thi. Những bài viết hay đã được chọn đăng lên trang thông tin điện tử  của VKSND TP, Tạp chí Kiểm sát điện tử của VKSND Tối cao và  bản tin nội bộ của Thành ủy Đà Nẵng.

Đảng ủy đã mở một chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để phổ biến tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, phản ánh những tấm gương của các tập thể, cá nhân trong cuộc vận động này.

Về thành lập Bộ phận giúp việc, xây dựng qui chế hoạt động: Ngày 31/10/2011, Đảng ủy ban hành Quyết định số 58-QĐ/ĐU thành lập Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 05 đồng chí do Phó Bí thư Đảng ủy làm trưởng Bộ phận giúp việc. Bộ phận giúp việc  đã giúp Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức, theo dõi tổng hợp tiến độ và kết quả công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Ngày 06/12/2011, Đảng ủy đã ban hành Quy chế số 75 về tổ chức và hoạt động của  Bộ phận giúp việc  Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 được chú trọng thực hiện, Đảng ủy đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” ; Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW về “ Học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị”; Quy định số 55-QĐ/TW của BCH Trung ương “ về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; Hướng dẫn số 25_HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

  Kết quả xử lý những vấn đề nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết:   Đảng ủy xác định vấn đề nổi cộm tập trung giải quyết là công tác thực hành quyền Công tố và kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Xác định vấn đề nổi cộm bởi đây là một trong những công tác trọng yếu của Ngành nếu không làm tốt công tác này thì sẽ bỏ lọt tội phạm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không đạt hiệu quả cao. Do vậy Đảng ủy đã quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất nhờ vậy mà khâu công tác này trong những năm gần đây đạt hiệu quả cao, không để xảy ra oan sai.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đảng ủy đã kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong đơn vị mình; quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp. Đảng ủy đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với những hình thức và nội dung phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.

  Về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ chí Minh: Đảng ủy đã ban hành Quy định số 77-QĐ/ĐU ngày 6/12/2011 quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thường xuyên đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy coi trọng, thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW theo chuyên đề từng năm, kiểm tra các Chi bộ trực thuộc trong việc triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và viết thu hoạch, kiểm tra việc xây dựng và học tập chuyên đề, thực hiện đánh giá cụ thể kết quả kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.   

Về sơ kết, tổng kết, tuyên dương khen thưởng: Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03, đồng thời tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy đã biểu dương 03 tập thể ( Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi Hội Luật gia) và 09 đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2011-2016.

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03: Đảng ủy đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp trên, kịp thời hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện; Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.      

 Đánh giá mức độ chuyển biến của cán bộ đảng viên trên các mặt: Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã có những chuyển biến tích cực đối với cán bộ, đảng viên. Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan và các cấp ủy viên thường xuyên tự giác, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Trong năm năm qua, Đảng ủy cùng với các Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong toàn Đảng bộ, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn", và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên vẫn còn một số Chi ủy chưa chủ động  đề ra những giải pháp cụ thể  để cán bộ, đảng viên làm tiêu chí lập kế hoạch làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; còn một số buổi sinh hoạt chuyên đề chưa liên hệ lời Bác dạy với thực tiễn hoạt động của Chi bộ, đơn vị mình.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy VKSND thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:

 Thứ nhất,Để triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy cần bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, coi trọng, đề cao công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

 Thứ hai, Bộ phận giúp việc cho Đảng ủy về  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tham mưu cho Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

 Thứ ba,Các cấp ủy cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể để xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch một cách đồng bộ, cụ thể; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 03; nhắc nhở kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc.

      

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 3163

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 112347

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10994328

Bình yên trên vùng đất mới