18:02 ICT Thứ năm, 22/02/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Học tập và làm theo Bác

Đảng bộ VKSND thành phố: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (khóa XII)

Đảng bộ VKSND thành phố: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sáng ngày 12/9/2016, Đảng ủy VKSND thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW); Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 07-9-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối ủy các cơ quan về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân, do dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân, do dân

Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là sự kết tinh của 3 chỉ thị: một là, Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27-3-2003 (khóa IX) về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”; hai là, Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7-11-2006 (khóa X) về “Tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ba là, Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thanh niên tiên tiến phải luôn tiên phong, gương mẫu

Thanh niên tiên tiến phải luôn tiên phong, gương mẫu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thanh niên tiên tiến phải thực sự đóng vai trò tiên phong, gương mẫu. Tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động thực tế. Gương mẫu cả trong việc làm, trong đời sống thường ngày, từ phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, cư xử.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 24-8, tại Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy định kỳ tháng 8-2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên dương 445 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tổng cộng 445 gương mặt thanh niên tiêu biểu sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV diễn ra từ ngày 28-8 đến 29-8 tại thủ đô Hà Nội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960. Kể từ đó, ngày 26/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân và lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mãi mãi được các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân ghi nhớ và làm theo. Nhân kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2013), Tạp chí Kiểm sát trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có tựa đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Có nhiều cách hiểu khác nhau về đạo đức, có thể hiểu theo nghĩa chung nhất: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các quy nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội, trong các mối quan hệ cá nhân với cá nhân và cá nhân với xã hội.

Cội nguồn sức mạnh để dân tộc trường tồn và phát triển

Cội nguồn sức mạnh để dân tộc trường tồn và phát triển

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước (17-7-1966/17-7-2016), sáng 15-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học: "Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại". Tại hội thảo đã có hơn 60 đại biểu tham luận và gửi tham luận tới Ban tổ chức.

Bác Hồ nói và thực hành "Kiệm"

Bác Hồ nói và thực hành "Kiệm"

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là những phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người. Vì vậy, Bác Hồ đã đề cập đến phẩm chất này nhiều nhất, từ tác phẩm Đường Kách Mệnh đến Bản Di chúc cuối cùng của Người.

Giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng đạt sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, góp phần giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cội nguồn sức mạnh

Cội nguồn sức mạnh

Cách đây vừa tròn 68 năm, ngày 11-6-1948, Bác Hồ kính yêu đã ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" động viên toàn dân “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” và thực hiện công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG: Tạo đột phá trong làm theo Bác

ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG: Tạo đột phá trong làm theo Bác

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện “Lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, Đảng ủy BĐBP Cửa khẩu cảng (CKC) Đà Nẵng lãnh đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, từ việc ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch, nội dung và đề ra tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ đơn vị và chuẩn mực về đạo đức lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tiêu chí cho cán bộ, đảng viên rèn luyện phấn đấu. Gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào do cấp trên phát động. Hằng năm có sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, trên cơ sở đó đề ra chủ trương giải pháp cho năm tiếp theo, đưa các hoạt động vào nền nếp, qua đó đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Liên Chiểu, tổ chức kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

Liên Chiểu, tổ chức kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

Sáng ngày 18/5/2016, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Trần Thanh Vân - UVBTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, Võ Công Chánh - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ quận, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5…

Một số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị giai đoạn 2011-2016

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Biên tập trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Năng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

VKSND thành phố: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016

Sáng ngày 19/5/2016, Đảng ủy VKSND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016.

Nhớ những ngày bầu cử có Bác Hồ

Nhớ những ngày bầu cử có Bác Hồ

Năm 2016 là năm bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBQH và ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đánh dấu 70 năm vẻ vang của Quốc hội nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác bầu cử và chính Người là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của một đất nước độc lập.

Học và làm theo Bác thành việc thường xuyên, tự giác

Học và làm theo Bác thành việc thường xuyên, tự giác

Sáng 12-5, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang tham dự hội nghị.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Hộp thư điện tử
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61


Hôm nayHôm nay : 5450

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132710

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10251937

Bình yên trên vùng đất mới