23:29 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Học tập và làm theo Bác

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Có nhiều cách hiểu khác nhau về đạo đức, có thể hiểu theo nghĩa chung nhất: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các quy nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội, trong các mối quan hệ cá nhân với cá nhân và cá nhân với xã hội.

Cội nguồn sức mạnh để dân tộc trường tồn và phát triển

Cội nguồn sức mạnh để dân tộc trường tồn và phát triển

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước (17-7-1966/17-7-2016), sáng 15-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học: "Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại". Tại hội thảo đã có hơn 60 đại biểu tham luận và gửi tham luận tới Ban tổ chức.

Bác Hồ nói và thực hành "Kiệm"

Bác Hồ nói và thực hành "Kiệm"

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là những phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người. Vì vậy, Bác Hồ đã đề cập đến phẩm chất này nhiều nhất, từ tác phẩm Đường Kách Mệnh đến Bản Di chúc cuối cùng của Người.

Giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng đạt sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, góp phần giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cội nguồn sức mạnh

Cội nguồn sức mạnh

Cách đây vừa tròn 68 năm, ngày 11-6-1948, Bác Hồ kính yêu đã ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" động viên toàn dân “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” và thực hiện công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG: Tạo đột phá trong làm theo Bác

ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG: Tạo đột phá trong làm theo Bác

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện “Lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, Đảng ủy BĐBP Cửa khẩu cảng (CKC) Đà Nẵng lãnh đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, từ việc ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch, nội dung và đề ra tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ đơn vị và chuẩn mực về đạo đức lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tiêu chí cho cán bộ, đảng viên rèn luyện phấn đấu. Gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào do cấp trên phát động. Hằng năm có sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, trên cơ sở đó đề ra chủ trương giải pháp cho năm tiếp theo, đưa các hoạt động vào nền nếp, qua đó đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Liên Chiểu, tổ chức kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

Liên Chiểu, tổ chức kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

Sáng ngày 18/5/2016, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Trần Thanh Vân - UVBTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, Võ Công Chánh - TUV, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ quận, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5…

Một số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị giai đoạn 2011-2016

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Biên tập trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Năng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

VKSND thành phố: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016

Sáng ngày 19/5/2016, Đảng ủy VKSND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016.

Nhớ những ngày bầu cử có Bác Hồ

Nhớ những ngày bầu cử có Bác Hồ

Năm 2016 là năm bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBQH và ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đánh dấu 70 năm vẻ vang của Quốc hội nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác bầu cử và chính Người là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của một đất nước độc lập.

Học và làm theo Bác thành việc thường xuyên, tự giác

Học và làm theo Bác thành việc thường xuyên, tự giác

Sáng 12-5, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang tham dự hội nghị.

Biểu dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 10-5, tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng ủy khối Doanh nghiệp cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ khối đã chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề về Bác thông qua sinh hoạt định kỳ tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Giao lưu các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác Hồ

Giao lưu các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác Hồ

VOV.VN - 24 điển hình cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả

Phạm Văn Đồng - nhà chính trị, nhà văn hóa lớn của Đảng và dân tộc

Phạm Văn Đồng - nhà chính trị, nhà văn hóa lớn của Đảng và dân tộc

(Chinhphu.vn) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2016) - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết “Phạm Văn Đồng - nhà chính trị, nhà văn hóa lớn của Đảng và dân tộc” của GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Những năm Thân lịch sử trong đời Bác

Những năm Thân lịch sử trong đời Bác

Cuộc đời 79 mùa Xuân của một vĩ nhân như Hồ Chí Minh có biết bao điều đáng nhắc lại. Nhân Tết Bính Thân, xin “trích yếu” các sự kiện quan trọng trong những năm Thân mà Người đã trải qua để cùng suy ngẫm

KỈ NIỆM 46 NĂM BÁC HỒ ĐỌC THƠ CHÚC TẾT 1969-2015: Về bài thơ chúc tết cuối cùng của Bác

KỈ NIỆM 46 NĂM BÁC HỒ ĐỌC THƠ CHÚC TẾT 1969-2015: Về bài thơ chúc tết cuối cùng của Bác

ĐNĐT - Thời khắc giao thừa, người người hồi hộp chào đón hàng ngàn đóa hoa sáng rực trên bầu trời. Nhà nhà tất bật với mâm cỗ cúng đầu xuân. Trong giờ phút thiêng liêng đó, lòng người chợt lắng lại khi nghe lời chúc năm mới của Chủ tịch nước.

Đánh giá đảng viên đúng thực chất hơn

Đánh giá đảng viên đúng thực chất hơn

“Nhờ làm tốt công tác kiểm tra và giao nhiệm vụ tuyên truyền, chỉ tiêu cho từng chi bộ nên các đơn vị thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc đảng viên. Bên cạnh đó, tất cả các đơn vị đều xây dựng chương trình kiểm tra và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra trong năm, do đó công tác kiểm tra triển khai đến tận từng đảng viên, hạn chế đảng viên vi phạm”, ông Trần Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố nói về công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2015.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 4822

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132323

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11014304

Bình yên trên vùng đất mới