02:50 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin, thông báo nội bộ

Kết quả xét khen thưởng theo đợt (đợt 2) năm 2018

Thứ sáu - 06/07/2018 11:34
Ngày 06/7/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp xét và đề nghị khen thưởng trong Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018).

Căn cứ kết quả công tác của các tập thể, cá nhân trong 07 tháng đầu năm 2018 và theo đề nghị của các đơn vị; trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tthành phố Đà Nẵng, Hội đồng đã họp xét và đề nghị khen thưởng trong Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018) với kết quả như sau:

1. Đối với hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền Viện trưởng VKSND tối cao:

1.1. Về tập thể:

Đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 04 tập thể:

1. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự(Phòng 7), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

4. Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

1. 2. Về cá nhân:

Đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 20 cá nhân sau:

1. Ông Nguyễn Sơn - Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội (Phòng 1), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Ông Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng phòng, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Trâm - Trưởng phòng, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Bà Đinh Thị Thanh Vân - Kiểm tra viên, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

6. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm tra viên, Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

8. Bà Ngô Thị Thảo Nguyên - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Kiểm tra viên, Viện kiểm sát  nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

10. Ông Trương Quang Vương - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

11. Ông Nguyễn Lê Vũ - Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

12. Ông Huỳnh Mạnh - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

13. Ông Nguyễn Hoài Bão - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

14. Ông Nguyễn Đức Thông - Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

15. Bà Đinh Thị Mân - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

16. Ông Phan Quang Đại Nam - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

17. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

18. Ông Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

19. Ông Phạm Văn Sơn - Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

20. Ông Trần Minh Quang - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Đối với hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng:

2.1. Về tập thể:

Đề nghị tặng Giấykhen của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵngcho 06 tập thể:

1. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, chức vụ, tham nhũng (Phòng 3), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

6. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2.2. Về cá nhân:

Đề nghị tặng Giấykhen của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵngcho 40 cá nhân:

1. Bà Võ Thị Minh Hiếu - Kiểm tra viên, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội (Phòng 1), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Bà Võ Thị Hải Hà - Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, chức vụ, tham nhũng (Phòng 3), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bà Phan Thị Lựu - Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Bà Mai Diệu Ánh - Chuyên viên,Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Bà Bùi Thị Hiền - Kiểm tra viên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

6. Bà Huỳnh Thị Thu Sương - Chuyên viên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

7. Bà Nguyễn Tuấn Thanh Tứ - Chuyên viên, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

8. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

9. Ông Lương Hồng Minh - Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

10. Ông Nguyễn Thái Sơn - Chuyên viên, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

11. Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Kiểm sát viên trung cấp, Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

12. Nguyễn Thị Tám - Nhân viên, Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

13. Bà Đặng Thị Thơ - Kiểm tra viên, Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

14. Bà Trương Thiều Hồng Giang - Nhân viên, Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

15. Ông Võ Như Vỹ - Nhân viên, Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

16. Ông Đinh Ngọc Vĩnh - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

17. Bà Hà Thị Xuân Hương - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

18. Bà Trương Thị Thùy Dương - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

19. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

20. Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

21. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

22. Bà Phan Thị Hồng Nhung - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

23. Bà Trần Thùy Dương - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Luận - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

25. Bà Lương Thị Phương Thảo - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

26. Bà Phạm Thị Hồng Đào - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

27. Bà Trần Thị Hương Thu - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

28. Bà Đặng Thị Lâm - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

29. Bà Trần Thị Thanh Tuyền - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

30. Ông Hà Hoàng Đạt - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

31. Bà Lê Thị Vân Anh - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

32. Bà Đoàn Thị Xuân Lành - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

33. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

34. Bà Nguyễn Thị Thuận - Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

35. Ông Đào Đức Hữu - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

36. Bà Nguyễn Thị Hòa - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

37. Bà Đặng Thị Tâm - Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

38. Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

39. Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

40. Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thông báo để các đơn vị, cá nhân  biết. Nếu đơn vị, cá nhân nào có thắc mắc thì liên hệ với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trước 16 giờ 00, ngày 06/7/2018 để được giải quyết.

Tác giả bài viết: Văn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi đua

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

VKS Quảng Nam
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 488

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91094

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12936848

video