VKSND Thành phố Đà Nẵng: Ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự” năm 2017 - Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng
23:57 ICT Chủ nhật, 19/08/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin Kiểm sát

VKSND Thành phố Đà Nẵng: Ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự” năm 2017

Thứ tư - 27/09/2017 14:59
Ngày 27/9/2017, đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Tổ chức đã ký ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự” năm 2017 (Viết tắt là Cuộc thi).

Đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức  Cuộc thi " Tim hiểu về BLHS,BLTTHS"  năm 2017

 

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Ban Tổ chức đã thống nhất và ban hành Thể lệ Cuộc thi năm 2017, có nội dung tương tự như Thể lệ Cuộc thi “ Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 như sau:

Đối tượng dự thi:Là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên hiện đang công tác tại VKSND thành phố và các VKSND quận, huyện trực thuộc.

Các cá nhân không được tham gia vào các Đội dự thi, gồm: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; Các thành viên Hội đồng Sáng kiến là người xây dựng, thẩm định đề thi và đáp án của Cuộc thi.

Mỗi Đội dự thi gồm 03 thành viên chính thức phải là các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc Chuyên viên, trong đó mỗi đội có ít nhất 02 thành viên là Kiểm sát viên tham gia Đội thi, mỗi Đội cử 01 Đội trưởng để làm việc với Ban Tổ chức. Đội thi bàn bạc tập thể, Đội trưởng là người quyết định cuối cùng và cử 01 người trả lời. Thời gian các Đội suy nghĩ, bàn bạc và trả lời được quy định tính bằng giây.

Đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Phó Viện trưởng, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi " Chúng tôi là Kiểm sát viên" năm 2016

 

Thể thức:Thi 03 vòng (Vòng sơ khảo, vòng chung khảo và vòng chung kết).

1/ Vòng sơ khảo:Gồm có 12 đội thi chia thành 03 cuộc thi (Cuộc 1, 2, 3), mỗi cuộc thi có 04 Đội thi.Các Đội bốc thăm thứ tự thi theo từng cuộc thi. Ví dụ: Cuộc 1 gồm: Đội số 1, Cuộc 1 - Đội số 2…; Cuộc 2 gồm: Đội số 1, Cuộc 2 – Đội số 2...

Chọn ra mỗi cuộc thi 02 đội Nhất, Nhì và trong 03 cuộc thi chọn ra 02 Đội đứng thứ 3 có điểm cao hơn; tổng cộng có 08 Đội vào thi vòng chung khảo.

2/ Vòng chung khảo:Gồm 08 Đội chia làm 02 Cuộc thi.Các Đội tiếp tục bốc thăm thứ tự theo từng Cuộc thi; trong 02 Cuộc thi chọn ra 04 Đội có số điểm cao nhất vào thi vòng chung kết.

3/ Vòng chung kết:Gồm 04 Đội thi, có 01 Cuộc thi, ở vòng này các Đội chỉ bốc thăm thứ tự thi.Vòng thi này chọn ra 01 Đội Nhất, 01 Đội Nhì, 01 Đội Ba, 01 Đội Khuyến kích để trao Giải thưởng.

Nội dung dự thi:Các phần thi có các câu hỏi, tình huống có các nội dung trọng tâm là:

- Về Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Về Bộ Luật hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Một số tình huống nghiệp vụ và tình huống thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Toàn bộ đề thi, đáp án do Hội đồng Sáng kiến xây dựng; các đơn vị, cá nhân có thể gửi đề thi kèm theo đáp án cho Hội đồng Sáng kiến thẩm định, chọn lựa làm đề thi và đáp án cho Cuộc thi.

Kịch bản Cuộc thi: kịch bản có 03 phần thi, cụ thể là:

PhầnI.Khởi động:

Mỗi Đội thi lần lượt trả lời 01 gói câu hỏi gồm 05 câu dạng đúng/ sai;

Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 05 giây;

Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Điểm tối đa phần thi này cho mỗi đội  là 100 điểm.

Cách thức tổ chức: Khi MC đọc câu hỏi, đồng thời màn chiếu cũng hiện lên câu hỏi; khi người trả lời đúng đáp án, màn chiếu hiện luôn đáp án đúng ngay sau khi MC công bố đáp án. Nếu trả lời sai đáp án, MC sẽ công bố đáp án đúng và màn hình sẽ hiện đáp án đúng lên cùng lúc MC đọc đáp án đúng.

Phần II. Dân hỏi - Viện kiểm sát trả lời

Có 02 tình huống: 01 tình huống về Tố tụng hình sự, 01 tình huống về hình sự;

Các tình huống chạy chữ trên màn chiếu (có MC hỗ trợ đọc câu hỏi);

Yêu cầu nội dung tình huống: Dễ hiểu, gần với đời sống thường ngày của người dân trong vấn đề giải quyết pháp luật;

Các đội xem tình huống xong, cùng có 120 giây để thảo luận tập thể và ghi ra giấy để trả lời. Đáp án của mỗi tình huống được chia thành từng phần có thang điểm cụ thể. Ban Giám khảo quyết định số điểm trên thang tối đa 60 điểm/01 tình huống;

Tổng điểm tối đa của phần thi này cho mỗi Đội là 120 điểm.

Cách thức tổ chức:Trước khi vào Cuộc thi, Thư ký sẽ đưa giấy, bút lên trên bàn để chuẩn bị cho phần thi này (02 tình huống).

MC đọc nội dung tình huống, đồng thời trên màn chiếu cũng hiện lên nội  dung tình huống. Sau 120 giây các đội vừa thảo luận, vừa ghi ra giấy, MC thông báo thời gian kết thúc, 02 Thư ký sẽ đi thu ngay lại giấy trả lời (bản bút bi) chuyển cho Ban Giám khảo. Các Đội giữ lại bản than để trả lời theo đúng trên giấy đã ghi (nếu trả lời ngoài nội dung ghi trên giấy, Ban Giám khảo không tính điểm). Các đội lần lượt trả lời. Sau đó, căn cứ vào giấy trả lời, Ban Giám khảo nhận xét phần trả lời của từng đội và cho điểm.

Phần III. Người bảo vệ pháp luật

Có 08 câu hỏi dạng chọn đáp án A, B, C, D, trong 04 đáp án có 01 đáp án đúng. Có 02 lượt thi, mỗi lượt 04 câu.

Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm/ câu;

Cách thức tổ chức: Các Đội xem câu hỏi và đáp án A, B, C, D trên màn chiếu, thời gian suy nghĩ tối đa 5 giây, Đội thi bấm chuông trả lời; Nếu trả lời đúng, được 20 điểm/ câu; Nếu trả lời sai, Đội còn lại có quyền bấm chuông trả lời, nếu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm; Đội trả lời sai trước không bị trừ điểm. Sau 5 giây nếu không có Đội nào bấm chuông, MC sẽ chuyển sang câu khác, các Đội không bị trừ điểm.

Mỗi câu hỏi có tối đa hai lượt bấm chuông trả lời.

Tổng điểm tối đa cho mỗi Đội ở phần thi này là 160 điểm.

Câu hỏi phụ: Trong 01 Cuộc thi hay vòng thi, sau 03 phần thi, nếu có 02 Đội bằng điểm nhau mà chỉ được chọn thêm 01 Đội vào vòng thi tiếp theo thì Ban Giám khảo sẽ có câu hỏi phụ, hai đội bấm chuông, Đội dành phần thắng sẽ là Đội bấm chuông trước và trả lời đúng đáp án. Nếu Đội bấm chuông trước trả lời sai thì Đội còn lại sẽ được quyền trả lời; Nếu trả lời đúng sẽ là Đội thắng cuộc; nếu trả lời sai thì Ban Giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ tiếp theo. Nếu câu hỏi phụ tiếp theo không tìm được Đội thắng thì Ban Giám khảo sẽ tổ chức bốc thăm tìm ra đội vào vòng thi tiếp theo.

Đội Văn phòng- Phòng 10 đoạt giải Nhất Cuộc thi " Chúng tôi là Kiểm sát viên" năm 2016

Để Cuộc thi tìm hiểu “Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự” năm 2017 của VKSND thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu học tập và nghiên cứu Bộ luật Hình sự  năm 2015 (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, và  các Đội dự thi chấp hành nghiêm túc Thể lệ Cuộc thi./.

(Toàn văn thể lệ Cuộc thi ,câu hỏi dự thi, trừ câu hỏi tình huống sẽ được Hội đồng Sáng kiến công bố công khai trên mục  Tin Nội bộ, trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng)

Tác giả bài viết: Văn Hưng (ảnh: Thái Sơn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
VKS Quảng Nam
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 16

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 6407

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100757

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11306314

Bình yên trên vùng đất mới