22:17 ICT Thứ ba, 17/10/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin Kiểm sát

Tin hoạt động trong ngành (cập nhật ngày 30/3/2012)

Tin hoạt động trong ngành (cập nhật ngày 30/3/2012)

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm” và Kế hoạch triển khai thực hiện quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", ngày 08/3/2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch số: 179/KH-VKSTC-V9 triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm” (gọi tắt là cuộc vận đông)

Một số kết quả triển khai chuẩn bị thành lập Viện kiểm sát khu vực

Một số kết quả triển khai chuẩn bị thành lập Viện kiểm sát khu vực

Ngay sau khi có Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có kế hoạch số 04-KH/BCS ngày 30/8/2010 về tổ chức nghiên cứu Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, trong đó có nội dung Nghiên cứu thành lập Viện kiểm sát nhân dân khu vực.

Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"

Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"

(Kiểm sát) - Sáng 14/3/2012, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị Triển khai Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 02/3/2012, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đánh giá kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc.

Sửa đổi, bổ sung chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp năm 1992

Sửa đổi, bổ sung chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp năm 1992

Căn cứ vào các quan điểm, chủ trương, định hướng và nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XI; xuất phát từ tính chất đặc thù của hoạt động tư pháp cũng như hiện trạng công tác tư pháp ở nước ta hiện nay; đặc biệt là xuất phát từ kết quả thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát ở nước ta trong suốt hơn 50 năm qua, chúng tôi cho rằng, quan điểm chuyển Viện kiểm sát thành Viện Công tố là không phù hợp vì những lý do sau đây

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NỮ CÔNG CHỨC VKSNDTP ĐÀ NẴNG NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NỮ CÔNG CHỨC VKSNDTP ĐÀ NẴNG NĂM 2012

Vào ngày 27/02/2012, BCH Công đoàn VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành Chương trình họat động của nữ công chức VKSNDTP Đà Nẵng năm 2012, Ban quản trị trân trọng đăng toàn văn chương trình này:

VKSND Q. Ngũ Hành Sơn phát huy truyền thống thi đua năm 2011

VKSND Q. Ngũ Hành Sơn phát huy truyền thống thi đua năm 2011

Được thành lập từ năm 1997, Viện Kiểm Sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã trải qua một chặng đường vượt khó, trở thành một trong những đơn vị có bề dày về thành tích không chỉ trong công tác nghiệp vụ, mà cả trong công tác và phát triển chi bộ Đảng, từ đó góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương

Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về Viện kiểm sát trong Hiến pháp năm 1992

Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về Viện kiểm sát trong Hiến pháp năm 1992

2. Về vị trí của Viện kiểm sát trong bộ máy nhà nước Ở Việt Nam, vấn đề vị trí pháp lý của Viện kiểm sát trong bộ máy nhà nước đã trải qua 3 giai đoạn: - Giai đoạn thứ nhất (từ năm 1945 đến năm 1958): Viện công tố được đặt trong cơ cấu tổ chức của Toà án. Hiến pháp và các văn bản pháp luật thời kỳ này xác định rõ cơ quan công tố là cơ quan tư pháp, Công tố viên là các Thẩm phán đứng (Thẩm phán buộc tội)(18). - Giai đoạn thứ hai (từ năm 1958 đến năm 1959): Viện công tố tách khỏi hệ thống Toà án, tổ chức thành hệ thống 4 cấp trực thuộc Chính phủ (thuộc hệ thống hành pháp). Viện trưởng Viện công tố có nhiệm vụ, quyền hạn như một Bộ trưởng của Chính phủ. - Giai đoạn thứ ba (từ năm 1959 đến nay): Theo quy định của Hiến pháp năm 1959, thì Viện kiểm sát được tổ chức thành một hệ thống cơ quan độc lập, thống nhất từ trung ương đến địa phương, gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp. Nguyên tắc cơ bản chi phối tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát là nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Mô hình này tiếp tục được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992.

Bài phát biểu khai mạc “Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012” của Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình

Trong hai ngày 8 và 9/01/2012, tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012” để đánh giá kết quả công tác của Ngành trong năm 2011, triển khai các nhiệm vụ công tác trong năm 2012. Đồng chí Nguyễn Hòa Binh, Ủy viên Trung ương Đảng,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị. Xin trân trọng trích đăng toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Viện trưởng.

Viện kiểm sát phúc thẩm II thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

(Kiểm sát) - Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự tại khu vực Mìền Trung - Tây Nguyên từ năm 2008 đến nay, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đã phát hiện một số vi phạm và đã ban hành 60 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực để yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc áp dụng pháp luật về hình sự trong quá trình tiến hành tố tụng, bao gồm kiến nghị các vi phạm chủ yếu sau:

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2012

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2012

Ngày 31/01/2012, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị giao ban quý I năm 2012. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

Kết quả thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011

Kết quả thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ 1. Cục Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy; 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính; 4. Viện Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh; 5. Viện kiểm sát quân sự Trung ương; 6. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 36 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 36 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang được thành lập từ năm 1976 trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách địa giới hành chính thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Trong đó, VKSND huyện Hòa Vang trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng. Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các thành tích đơn vị đã đạt được: nhiều năm liền được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba.

Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp (Phần 3, tiếp theo và hết)

Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp (Phần 3, tiếp theo và hết)

Hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân hiện nay được tổ chức và hoạt động trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, hệ thống cơ quan Viện kiểm sát sẽ có những thay đổi rất cơ bản, bảo đảm phù hợp với hệ thống tổ chức của Toà án theo cấp xét xử. Như vậy, để tổ chức lại hệ thống cơ quan Viện kiểm sát, phải triển khai sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động, cán bộ của Viện kiểm sát, phù hợp với hệ thống cơ quan Viện kiểm sát mới.

Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp (Phần 2)

Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp (Phần 2)

III. Các nội dung cơ bản về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp 1. Quan điểm chỉ đạo, yêu cầu đối với việc tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát sau năm 2010 theo yêu cầu cải cách tư pháp Trên cơ sở các chủ trương, quan điểm, định hướng và nội dung về cải cách tư pháp được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, việc tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát cần quán triệt các quan điểm sau đây:

Quy chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 10/11/2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 525/VKSNDTC-QĐ-V9 về việc ban hành Quy chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân. Quy chế gồm 7 chương, 36 điều quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các hình thức, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát khu vực...

Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát khu vực...

(Kiểm sát) - Trong hai năm 2009 và 2010, Tạp chí Kiểm sát được giao thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát khu vực ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo theo yêu cầu cải cách tư pháp”; đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá là một công trình nghiên cứu được thực hiện công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, mang nhiều ý nghĩa thực tiễn.

  Trang trước  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 5696

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111994

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9390602

Bình yên trên vùng đất mới