19:38 ICT Thứ hai, 17/06/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Trao đổi nghiệp vụ

Sơn Trà: Huỳnh Văn M phạm tội thuộc trường hợp tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?

Qua thực tiễn công tác thực hành quyền công tố từ sau khi Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là BLHS năm 2015) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 phát sinh nhiều vướng mắc trong thực tiễn áp dụng về trường hợp tái phạm hay tái phạm nguy hiểm theo Điều 53 BLHS năm 2015 và vấn đề áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo theo khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 cũng như vận dụng Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành BLHS 2015.

Một số đánh giá kết quả 01 năm thực hiện quy chế tạm thời công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

VKS hai cấp đã triển khai thực hiện tốt quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, Quy chế tạm thời của VKSND Tối cao về công tác THQCT, KS việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo tất cả các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát được chặt chẽ, nâng cao hiệu quả, đảm bảo tất cả các trường hợp Cơ quan điều tra trước khi ra quyết định xử lý đối với thông tin tội phạm đều trao đổi trước và có sự thống nhất của Viện kiểm sát. Tỷ lệ giải quyết tin báo trong kỳ đạt 83%, không để xảy ra trường hợp quá hạn giải quyết.

Hiểu như thế nào về quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Trong quá trình Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an thành phố, chúng tôi nhận thấy có nhiều cách hiểu khác nhau khi áp dụng điểm đ, khoản 1 Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về Hồ sơ quản lý, tạm giữ, tạm giam.

Trao đổi về bài viết “Về thời điểm thụ lý đơn phản tố của bị đơn"

Trao đổi về bài viết “Về thời điểm thụ lý đơn phản tố của bị đơn"

(kiemsat.vn) Theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì trong thời gian mở phiên tòa Tòa án không được quyền tiến hành thêm hoạt động tố tụng nào khác như thu thập chứng cứ, mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải … Tất cả những vấn đề phát sinh và cần phải giải quyết trong thời gian hoãn phiên tòa sẽ được Hội đồng xét xử xem xét khi phiên tòa được mở lại...

Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Ngay sau khi Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt toàn bộ nội dung và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Nâng cao nhận thức xây dựng sáng kiến

Sáng kiến là những giải pháp công tác được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của VKSND các cấp. Đây là việc làm thiết thực trong phong trào thi đua, khen thưởng của Ngành và địa phương.

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp về chuyển nhượng cổ phần và yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Vừa qua, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ra Thông báo số 19/TB-VC2-V3 rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau về việc chuyển nhượng cổ phần và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu”.

TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Ngày 11/1/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án.

Hướng dẫn Kiểm sát viên tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm

(kiemsat.vn) Phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm, phúc thẩm rút kinh nghiệm nhằm tăng cường cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức ngành Kiểm sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

Tăng cường công tác kiểm sát thời hạn trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Tăng cường công tác kiểm sát thời hạn trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự, hành chính bảo đảm thời hạn theo luật định, đồng thời thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thực chất, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

Cách tính thời điểm bắt đầu và kết thúc các loại thời hạn trong tố tụng dân sự

(kiemsat.vn) Trong tố tụng dân sự có rất nhiều loại thời hạn như thời hạn kháng cáo kháng nghị, thời hạn ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự, thời hạn gửi bản án, quyết định, thời hạn hợp đồng, thời hạn vay... Thực tiễn, nhiều đương sự vẫn chưa biết về các loại thời hạn tố tụng cũng như cách tính các thời hạn này.

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Hiện nay nhiều văn bản còn nhầm lẫn giữa các khái niệm: “cán bộ”, “công chức”, “viên chức”. Để thống nhất trong các văn bản hành chính, cần căn cứ vào Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 để giải thích như sau:

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động  và các việc khác theo quy định của pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật

Trong năm 2018, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM) của hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua một vụ án kinh doanh thương mại bị hủy

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua một vụ án kinh doanh thương mại bị hủy

Vụ án bị hủy lần thứ 03 do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (không đưa người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ không đầy đủ...) và nội dung vụ án (xác định lỗi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu không chính xác và đầy đủ) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Một số vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại dẫn tới việc hủy án

Một số vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại dẫn tới việc hủy án

Trong thời gian qua, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy một số bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và nội dung vụ án.

Trao đổi: Thời hiệu khởi kiện có còn hay không?

Trao đổi: Thời hiệu khởi kiện có còn hay không?

Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án kinh doanh thương mại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của BLTTHS 2015

Theo quy định của pháp luật hiện nay, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, nhân thân của của người phạm tội mà cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác nhau. Trong đó, có biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một số kinh nghiệm trong việc chấp hành thời hạn điều tra bổ sung

Trên cơ sở kết quả công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự cấp quận, huyện năm 2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thấy: Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là một hoạt động tố tụng được quy định tại một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự do Viện kiểm sát và Toà án quyết định áp dụng trong giai đoạn xem xét đề nghị truy tố hoặc giai đoạn xét xử. Mục đích của việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng là nhằm đảm bảo cho việc truy tố, xét xử có căn cứ vững chắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Về thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Về thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự là một trong những nguyên tắc có tính cơ bản, xuyên suốt của BLTTDS. Vậy, nguyên đơn có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án hay không?

Đương sự có mất quyền kháng cáo khi cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện?

Tranh chấp ly hôn, nuôi con là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, đặc biệt những vụ án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu ly hôn, kéo theo không giải quyết vấn đề con chung. Trường hợp nguyên đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm giải quyết cho ly hôn, giải quyết vấn đề con chung thì hiện nay thực tế giải quyết ở giai đoạn phúc thẩm có nhiều quan điểm khác nhau dẫn đến đường lối giải quyết chưa được thống nhất.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
Đại học kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 3611

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59314

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12675295

Bình yên trên vùng đất mới