07:21 ICT Thứ bảy, 23/02/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Trao đổi nghiệp vụ

Hướng dẫn Kiểm sát viên tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm

(kiemsat.vn) Phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm, phúc thẩm rút kinh nghiệm nhằm tăng cường cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức ngành Kiểm sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

Tăng cường công tác kiểm sát thời hạn trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Tăng cường công tác kiểm sát thời hạn trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự, hành chính bảo đảm thời hạn theo luật định, đồng thời thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thực chất, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

Cách tính thời điểm bắt đầu và kết thúc các loại thời hạn trong tố tụng dân sự

(kiemsat.vn) Trong tố tụng dân sự có rất nhiều loại thời hạn như thời hạn kháng cáo kháng nghị, thời hạn ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự, thời hạn gửi bản án, quyết định, thời hạn hợp đồng, thời hạn vay... Thực tiễn, nhiều đương sự vẫn chưa biết về các loại thời hạn tố tụng cũng như cách tính các thời hạn này.

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Hiện nay nhiều văn bản còn nhầm lẫn giữa các khái niệm: “cán bộ”, “công chức”, “viên chức”. Để thống nhất trong các văn bản hành chính, cần căn cứ vào Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 để giải thích như sau:

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động  và các việc khác theo quy định của pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật

Trong năm 2018, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM) của hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua một vụ án kinh doanh thương mại bị hủy

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua một vụ án kinh doanh thương mại bị hủy

Vụ án bị hủy lần thứ 03 do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (không đưa người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ không đầy đủ...) và nội dung vụ án (xác định lỗi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu không chính xác và đầy đủ) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Một số vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại dẫn tới việc hủy án

Một số vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại dẫn tới việc hủy án

Trong thời gian qua, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy một số bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và nội dung vụ án.

Trao đổi: Thời hiệu khởi kiện có còn hay không?

Trao đổi: Thời hiệu khởi kiện có còn hay không?

Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án kinh doanh thương mại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của BLTTHS 2015

Theo quy định của pháp luật hiện nay, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, nhân thân của của người phạm tội mà cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác nhau. Trong đó, có biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một số kinh nghiệm trong việc chấp hành thời hạn điều tra bổ sung

Trên cơ sở kết quả công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự cấp quận, huyện năm 2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thấy: Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là một hoạt động tố tụng được quy định tại một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự do Viện kiểm sát và Toà án quyết định áp dụng trong giai đoạn xem xét đề nghị truy tố hoặc giai đoạn xét xử. Mục đích của việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng là nhằm đảm bảo cho việc truy tố, xét xử có căn cứ vững chắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Về thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Về thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự là một trong những nguyên tắc có tính cơ bản, xuyên suốt của BLTTDS. Vậy, nguyên đơn có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án hay không?

Đương sự có mất quyền kháng cáo khi cấp phúc thẩm bác đơn khởi kiện?

Tranh chấp ly hôn, nuôi con là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, đặc biệt những vụ án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu ly hôn, kéo theo không giải quyết vấn đề con chung. Trường hợp nguyên đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm giải quyết cho ly hôn, giải quyết vấn đề con chung thì hiện nay thực tế giải quyết ở giai đoạn phúc thẩm có nhiều quan điểm khác nhau dẫn đến đường lối giải quyết chưa được thống nhất.

Nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chuyên đề

Ngày 09/11/2018, VKSND tối cao đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 534/TB-VKSTC xây dựng báo cáo công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm,tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án Hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật của VKSND các cấp.

Nâng cao chất lượng thẩm định sáng kiến

Sáng kiến là những giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của VKSND các cấp. Trong 04 năm qua, công tác xây dựng Sáng kiến đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo, góp phần thiết thực vào phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cấp Kiểm sát cũng như góp ý các dự án Luật, các Quy chế, hướng dẫn của Ngành và địa phương.

Góp ý dự thảo luật thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày 8/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận được công văn số 398/ĐBQH-VP ngày 5/10/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Sau khi lấy ý kiến đóng góp tại đơn vị về dự án luật nói trên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến đóng góp với những nội dung như sau:

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn tạm giữ

Hiện nay, có một số quan điểm cho rằng “Thời điểm tính tạm giữ thường được căn cứ tại các biên bản: biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp, biên bản giao nhận người bị bắt…Tuy nhiên chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể giờ, ngày bắt đầu tính thời hạn tạm giữ là thời điểm bắt đầu hay kết thúc của các biên bản nêu trên. Điều này dẫn đến việc áp dụng không thống nhất”. Vấn đề này, Phòng 8- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm như sau:

Áp dụng Án lệ trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại có liên quan đến tiền lãi chậm trả

Áp dụng Án lệ trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại có liên quan đến tiền lãi chậm trả

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã công bố 02 án lệ liên quan đến tiền lãi chậm trả. Đó là: Án lệ số 08/2016/AL (dựa trên Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16/5/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC) và án lệ số 09/2016/AL (dựa trên Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15/3/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Chi nhánh của Doanh nghiệp có phải là chủ thể tham gia tố tụng các vụ án kinh doanh thương mại hay không ?

Chi nhánh của Doanh nghiệp có phải là chủ thể tham gia tố tụng các vụ án kinh doanh thương mại hay không ?

Thông qua công tác kiểm sát bản án kinh doanh thương mại của Tòa án cấp sơ thẩm, tác giả trao đổi một số kinh nghiệm đối với vụ án: “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” giữa: Nguyên đơn: Công ty TNHH dầu A ; Bị đơn: Tổng Công ty Xây dựng 2 L; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chi nhánh Vận tải– Tổng Công ty Xây dựng 2 L.

Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 với phương châm “ đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - chất lượng, hiệu quả” , thì nâng cao hiệu quả công tác thanh tra là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND thành phố. Là đơn vị mới được thành lập và chính thức hoạt động từ tháng 4/2017, xác định công tác thanh tra là công tác phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng VKSND thành phố.

Trao đổi về áp dụng  Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Trao đổi về áp dụng Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, chúng tôi thấy cần trao đổi về áp dụng Điều 244 BLTTDS trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56


Hôm nayHôm nay : 714

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77646

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12214036

Bình yên trên vùng đất mới