18:29 ICT Thứ tư, 20/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Trao đổi nghiệp vụ

 Kháng nghị phúc thẩm quá hạn trong tố tụng hành chính

(Kiemsat.vn) – Kháng nghị phúc thẩm quá hạn trong tố tụng hành chính lần đầu tiên được ghi nhận trong Luật TTHC năm 2015. Quy định này đã khắc phục được những khó khăn phát sinh trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát bản án, quyết định, thu thập tài liệu, chứng cứ, xem xét việc kháng nghị của Viện kiểm sát.

Ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thực hiện chương trình cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 -2021, trong các năm 2015, 2016 Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014; Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 35-KH/CCTP ngày 14/3/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương về “Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chương trình số 03 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; các chủ trương, đường lối về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Chương trình số 01-Ctr/BCSĐ ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 đến 2021. Thông qua việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thì công chức và người lao động của Viện kiểm sát hai cấp thành phố đã nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng về công cuộc cải cách tư pháp và thống nhất, đồng thuận cùng nhau phấn đấu thực hiện thành công chương trình cải cách tư pháp tại đơn vị.

Một số nội dung các đạo luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân

Trong thời gian từ ngày 22 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 6 năm 2017 đã diễn ra kỳ họp thứ 3 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua 12 luật, và một số Nghị quyết. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Sửa bản án dân sự sơ thẩm

Sửa bản án dân sự sơ thẩm

Sáng ngày 26/6/2017, Kiểm sát viên Ngô Văn Hùng đã tham gia phiên toà xét xử đối với vụ án dân sự phúc thẩm “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn: Bà Lê Thị Năm – sinh năm: 1961 và các đồng bị đơn: Ông Đặng Minh Hoàng – sinh năm: 1946, ông Đặng Tiến Dũng – sinh năm: 1977, bà Nguyễn Thị Kim Nhựt – sinh năm: 1982, bà Nguyễn Thị Trang – sinh năm 1971 với nội dung như sau:

Những vi phạm thường gặp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan Toà án.

Để phục vụ công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Toà án. Phòng kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND thành phố Đà Nẵng tổng hợp một số dạng vi phạm của cơ quan Toà án để các cấp kiểm sát có thêm cơ sở tham khảo liên hệ trong quá trình kiểm sát.

Toà án không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND quận Thanh Khê

Chiều ngày 30/5/2017 đã diễn ra phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa bà Phạm Thị Minh Đông với «ng Nguyễn Lê Viên với nội dung như sau:

Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm sát Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Sau hơn 03 năm thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 quy định về Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Toà án nhân dân các cấp đã thực hiện tốt các quy định của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 và các văn bản có liên quan về áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự, chính trị tại địa phương.

Một số lưu ý khi áp dụng lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005

Ngày 27/12/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành bản án số 26/2016/KDTM-PT, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà, sửa một phần Bản án KDTM sơ thẩm số 02/2016/KDTM-ST của TAND quận Sơn Trà do vi phạm về việc áp dụng lãi suất theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại năm 2005.

NHỮNG SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ “YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH” VÀ “YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT”

Thông qua thực tiễn kiểm sát việc thụ lý, giải quyết của Tòa án đối với các việc dân sự “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”, “yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” cũng như qua đọc báo Công Lý nhận thấy Tòa án thường mắc phải các sai phạm sau:

Làm tốt công tác Tiếp công dân

Có thể nói công tác tiếp công dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác tiếp dân sẽ góp phần phát huy bản chất “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” của Nhà nước ta đồng thời giúp cho Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân. Nhận thức được vấn đề trên các cấp Uỷ Đảng, chính quyền Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thời hiệu khởi kiện áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) và Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) có một số quy định về thời hiệu khởi kiện khác với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 và của Bộ luật dân sự năm 2005.

Kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp di sản thừa kế

Trong những năm gần đây, các loại tranh chấp trong quan hệ dân sự gia tăng, trong đó tranh chấp về di sản thừa kế và việc giải quyết loại án này luôn là mối quan tâm của xã hội, thậm chí gây bức xúc khi có những vụ việc phải giải quyết nhiều lần, qua nhiều cấp xét xử do khiếu kiện gay gắt, kéo dài.

Kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ, tranh tụng tại phiên tòa các vụ án tham nhũng

(Kiemsat.vn) - Tập trung nghiên cứu hồ sơ vụ án tham nhũng là yếu tố quyết định đảm bảo cho quá trình tranh tụng có tính thuyết phục, được dư luận đồng tình ủng hộ, từng bước nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân và xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát viên.

VKSND thành phố Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

VKSND thành phố Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

Ngày 24/1/2017, để phát huy những kết quả đã đạt được, hạn chế những thiếu sót trong thời gian qua, đồng thời nâng cao chất lượng, trách nhiệm của Ban Biên tập, Cộng tác viên trong công tác thông tin tuyên truyền, Viện trưởng VKSND thành phố đã ban hành Quyết định số 81/VKS-VP, kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử, VKSND thành phố Đà Nẵng.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm nhằm hạn chế Viện kiểm sát truy tố, Tòa án hủy án để điều tra, xét xử lại

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm nhằm hạn chế Viện kiểm sát truy tố, Tòa án hủy án để điều tra, xét xử lại

Những năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp để hạn chế việc Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên hủy, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại. Tuy tỷ lệ này có giảm nhưng chưa bền vững và chưa đồng đều ở các đơn vị; một số nguyên nhân dẫn đến việc việc hủy án, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại đã được thông báo, rút kinh nghiệm, song vi phạm thiếu sót còn lặp lại, chưa được khắc phục; một số đơn vị tỷ lệ án hủy, án trả hồ sơ còn cao so với chỉ tiêu; một số vụ án có thiếu sót, vi phạm trong quá trình khởi tố, điều tra mặc dù đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng sau đó vẫn phải đình chỉ; đa số các quyết định hủy án, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại là có căn cứ và cần thiết, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại các vụ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung không có căn cứ làm cho việc giải quyết vụ án bị kéo dài, có vụ gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự ở cấp huyện

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự ở cấp huyện

(Kiemsat.vn) - Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự là một trình tự tố tụng được quy định tại Điều 232, 233 BLTTHS năm 2003 (Điều 266, 336 BLTTHS năm 2015), theo đó, quy định Viện trưởng VKS cùng cấp, VKS cấp trên trực tiếp có thẩm quyền kháng nghị đối với Toà án đã ra bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động của VKSND thành phố Đà Nẵng (*)

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động của VKSND thành phố Đà Nẵng (*)

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, việc đánh giá, phân loại cán bộ là một trong những nội dung quan trọng để đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trao đổi về sửa án sơ thẩm vụ án “Giao cấu với trẻ em”

Trao đổi về sửa án sơ thẩm vụ án “Giao cấu với trẻ em”

Trong ngày 24.11.2016, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Đà Nẵng, đã diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Hồ Đ.T phạm tội “Giao cấu với trẻ em” theo Điều 115 BLHS.

Một số vướng mắc qua thực tiễn thực hiện Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Ngày 20/01/2014, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thi đua, khen thưởng của VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng (*)

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thi đua, khen thưởng của VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng (*)

Luật Thi đua Khen thưởng 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và 2013) và các nghị định, thông tư hướng dẫn các tiêu chí thi đua, danh hiệu thi đua đã được cụ thể hóa làm cơ sở triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng và tạo chuyển biến tích cực, tạo động lực cho các cấp, các ngành thực hiện phong trào trong những năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng, vừa là mục đích vừa là động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm của Ngành. Trong những năm qua công tác này luôn được lãnh đạo Viện quan tâm. Hàng năm, sau khi có Chỉ thị về công tác thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND thành phố đều kịp thời xây dựng Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch công tác thi đua của Ngành, đơn vị; phát động, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn, tổng hợp và thông báo tiến độ, kết quả thi đua của VKSND hai cấp thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số tồn tại nhất định… cần có các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này tại VKSND hai cấp thành phố trong thời gian tới.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 3265

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 112449

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10994430

Bình yên trên vùng đất mới