18:05 ICT Thứ bảy, 25/11/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Trao đổi nghiệp vụ

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất của vợ chồng

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất của vợ chồng

Trong những năm gần đây,dưới tác động của nền kinh tế thị trường và một số nguyên nhân khách quan khác, tranh chấp liên quan đến tài sản của vợ chồng nói chung và tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất nói riêng đã gia tăng một cách đáng kể và ngày càng phức tạp, gay gắt hơn. Tòa án các cấp đã cố gắng trong việc nâng cao chất lượng xét xử và số lượng án giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tiễn xét xử vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và thiếu sót, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng xét xử của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp giữa vợ, chồng liên quan đến quyền sử dụng đất.

KINH NGHIỆM PHỐI HỢP, QUAN HỆ CÔNG TÁC  GIỮA VKSND QUẬN CẨM LỆ VỚI CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG. MÔ HÌNH CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG

KINH NGHIỆM PHỐI HỢP, QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA VKSND QUẬN CẨM LỆ VỚI CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG. MÔ HÌNH CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG

Có thể nói, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là công tác lâu dài. Để đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả đòi hỏi phải có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, trong đó nòng cốt là các Cơ quan tiến hành tố tụng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Cơ quan thi hành án. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được pháp luật tố tụng quy định rõ ràng, cụ thể, có sự tác động, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành. Phạm vi công tác phối hợp là từ khi phát hiện tội phạm đến khi kết thúc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI RÚT KINH NGHIỆM QUA CÔNG TÁC  XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN DÂN SỰ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI RÚT KINH NGHIỆM QUA CÔNG TÁC XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN DÂN SỰ

Qua công tác kiểm sát giải quyết việc dân sự “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”, giữa: * Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Ánh – Sinh năm: 1931 * Người bị yêu cầu: Bà Trần Thị Vân – Sinh năm: 1957 Cùng địa chỉ: Tổ 40, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Phòng 5 phát hiện vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm trong việc thụ lý, giải quyết yêu cầu của đương sự để VKSND các quận, huyện nghiên cứu, rút kinh nghiệm.

KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VIỆC  TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG  GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TP. ĐÀ NẴNG

KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VIỆC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TP. ĐÀ NẴNG

Năm 2013, thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27.8.2010, công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng TP. Đà Nẵng trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, chặt chẽ hơn; đồng thời làm rõ được trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm kịp thời kiểm điểm, khắc phục. Qua đó đã giảm được tỉ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng TP. Đà Nẵng, hạn chế được nhiều trường hợp trả hồ sơ bổ sung không có căn cứ làm ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phòng 1 Viện KSND TP. Đà Nẵng với nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện giao theo dõi, tổng hợp chuyên đề này, chúng tôi xin trình bày một số vấn đề về chuyên đề án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng TP. Đà Nẵng trong năm 2013, qua đó rút ra những kinh nghiệm và các giải pháp, cụ thể như sau:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ-HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ-HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Trong năm 2013, số lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (hai cấp) là 19 vụ ( Thành phố: 11, quận huyện: 8), giảm 11 vụ so với năm 2012, có một số nguyên nhân sau:

TẬP HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở QUA CÁC NĂM

TẬP HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở QUA CÁC NĂM

Nếu như BLTTDS năm 2004, tại Điều 21 quy định nguyên tắc “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự” của Viện kiểm sát theo hướng hạn chế quyền tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc dân sự của Viện kiểm sát, theo đó Viện kiểm sát chỉ tham gia phiên tòa đối với các vụ án do tòa án thu thập chứng cứ mà đương sự có khiếu nại; tham gia các phiên họp giải quyết các việc dân sự thuộc thẩm quyền của tòa án; tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc dân sự mà Viện kiểm sát kháng nghị bản án, quyết định của tòa án; đồng thời tham gia các phiên tòa giám đốc thẩm và tái thẩm do tòa án kháng nghị theo thẩm quyền thì Bộ luật TTDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã bổ sung thêm một số trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa theo hướng mở rộng nhằm giúp viện kiểm sát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức VKSND.

NHÌN LẠI MỘT NĂM CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

Năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Liên Chiểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ của năm, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương. Trong thành tích chung đó, cùng với các bộ phận nghiệp vụ khác, bộ phận kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) cũng đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

TRAO ĐỔI: VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, CÁCH VIẾT TIN, BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRAO ĐỔI: VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, CÁCH VIẾT TIN, BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trong thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền của VKSND T.p Đà nẵng đã có chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tin, bài hay phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, song vẫn còn một số cộng tác viên chưa phân biệt rõ một số khái niệm về tin, bài và văn bản điện tử phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành dẫn đến viết tin, bài chất lượng chưa cao. Điều đó đã hạn chế đến chất lượng viết tin, bài. Để nâng cao chất lượng viết tin, bài cho trang tin điện tử của VKSND tp. Đà Nẵng, chúng tôi trao đổi về một số khái niệm cơ bản và cách viết tin, bài cho trang tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng.

  Trang trước  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 4487

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 161144

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9679815

Bình yên trên vùng đất mới