22:18 ICT Thứ năm, 18/04/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Cải cách công vụ, công chức

Ngũ Hành Sơn: Chi bộ duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng theo quy định.

Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2019, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4 năm 2019.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND

Ngày 22/3/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 02/CT-VKSTC về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Ngày 25/02/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 179/QĐi về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58 ngày 7/5/2007 của Bộ Chính trị.

Thanh Khê: Chi đoàn tham gia Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW

Thanh Khê: Chi đoàn tham gia Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐTN ngày 22/02/2019 của Quận Đoàn Thanh Khê về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, chiều ngày 06/3/2019, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tham gia hội nghị.

Thực hiện Quy chế dân chủ phải bảo đảm thực chất

Thực hiện Quy chế dân chủ phải bảo đảm thực chất

(BVPL) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, được tổ chức sáng ngày 28/2 để cho ý kiến đối với dự thảo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cũng như kế hoạch kiểm tra năm 2019.

Coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

Việc phải thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên do những sai phạm trong công tác cán bộ gần đây cho thấy, nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị buông lỏng, vi phạm. Không ít cấp ủy có biểu hiện dân chủ hình thức qua một số vụ việc bổ nhiệm người thân, “thăng tiến thần tốc”...

Thanh Khê: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thanh Khê: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Quận uỷ Thanh Khê, ngày 05/01/2019, Đảng viên chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tham gia buổi Hội nghị, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng do Quận uỷ Thanh Khê tổ chức.

Sơn Trà: Tổ chức họp nhận xét, đánh giá đảng viên năm 2018

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tổ chức họp đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2018.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Để Nghị quyết Trung ương 26 (Khóa 7) về công tác cán bộ đi vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Để Nghị quyết Trung ương 26 (Khóa 7) về công tác cán bộ đi vào cuộc sống

(Dangbodanang.vn) - Chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp đào tạo và gửi sang Liên Xô những thanh niên trí thức ưu tú học tập để trở về cùng các đồng chí hoạt động trong nước thành lập Đảng cộng sản.

Giải pháp khắc phục biểu hiện của tư duy nhiệm kỳ

Trong bộ hồ sơ hướng dẫn tổng kết công tác năm 2018 của cán bộ, đảng viên theo quy định mới thì biểu hiện thứ 28 là: Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích là một trong 29 biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, cần được nhận diện và khắc phục.

Hải Châu: Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Hải Châu: Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 07/12/2018, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Thị Bích Thủy, theo Quyết định số 3140 ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Quận ủy Hải Châu.

Chi bộ 5 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 11/2018

Chi bộ 5 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 11/2018

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng đảng viên. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề như trên, bên cạnh các buổi sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ, Chi bộ 5 cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

VKSND tỉnh Kiên Giang: Đổi mới công tác tổ chức cán bộ

VKSND tỉnh Kiên Giang: Đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Kiên Giang đã đạt được những thành tích nhất định. Hai cấp Kiểm sát có đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên được rèn luyện, thử thách, học tập, công tác nhiệt tình, trách nhiệm, hăng hái, năng động và sáng tạo; giữ được phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp được nhân dân tín nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đó là nguồn lực to lớn cần được giữ gìn và phát huy.

Một số nội dung cơ bản trong Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn 16 - HD/BTCTW ngày 24/9/2018 việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công tác nhân sự - khâu then chốt quyết định hoạt động của đơn vị

Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ được thành lập năm 2005, trên cơ sở tách địa giới hành chính huyện Hòa Vang theo Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 05/8/2005.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đánh giá cán bộ cần thực chất

Đánh giá cán bộ được coi là tiền đề, là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ, nhưng đến nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hội nghị T.Ư 7 khóa XII xác định, đổi mới công tác đánh giá cán bộ là một trong năm khâu đột phá, nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Thư điện tử

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Thư điện tử

Ngày 30/8/2018, Phòng thống kê tội phạm và CNTT đã ban hành công văn số 100/VKS-TK về việc thông báo tài khoản thư điện tử và đăng nhập vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho hai cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng. Để tiện cho việc sử dụng tài khoản, Phòng TKTP hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu đăng nhập trên phần mềm này.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian tới

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ta nêu rõ những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua: “Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử chưa chặt chẽ, xử lý chưa đủ nghiêm minh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức”. Đồng thời, Đảng khẳng định những yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và Cấp ủy các cấp là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ Đảng chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, cần có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian tới.

Quyết tâm thanh lọc đội ngũ, giữ vững kỷ cương công tác cán bộ

Quyết tâm thanh lọc đội ngũ, giữ vững kỷ cương công tác cán bộ

VOV.VN - Một lần nữa, Đảng ta nêu quyết tâm thanh lọc đội ngũ, loại bỏ những người không xứng đáng, để củng cố vai trò của Đảng

Bản lĩnh và liêm sỉ của những người làm công tác “chống giặc nội xâm”

Bản lĩnh và liêm sỉ của những người làm công tác “chống giặc nội xâm”

Tham nhũng đang là vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay, là nguy cơ đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, là rào cản kìm hãm sự phát triển của đất nước.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 26, 27, 28  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 3992

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132001

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12486609

Bình yên trên vùng đất mới