09:30 ICT Thứ ba, 16/07/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Cải cách công vụ, công chức

Chi bộ 5 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 11/2018

Thứ tư - 14/11/2018 15:17
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng đảng viên. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề như trên, bên cạnh các buổi sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ, Chi bộ 5 cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Thực hiện theo Kế hoạch đề ra, Chi bộ 5 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác của Chi bộ. Chủ trì buổi sinh hoạt là đồng chí Ngô Văn Hùng – Bí thư, cùng sự tham gia của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Chuyên đề “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết án chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa bàn thành phố Đà Nẵng” do đồng chí Bùi Thị Hiền – Đảng viên dự bị của Chi bộ chuẩn bị và trình bày.

Nội dung Chuyên đề:

1. Một số vấn đề về công tác kiểm sát án thừa kế theo pháp luật đối với di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án chia thừa kế là một trong những hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật. Theo quy định tại Điều 21 BLTTDS thì các vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp luật có đối tượng là bất động sản, Kiểm sát viên có trách nhiệm phải tham gia 100%. Thông qua công tác kiểm sát, VKS đã đảm bảo để các vụ, việc dân sự nói chung và án thừa kế nói riêng được giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật, kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của Toà án để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị.

Để thực hiện tốt công tác kiểm sát loại án này, Kiểm sát viên, Kiểm tra viêncần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật sau để áp dụng trong quá trình kiểm sát như: Luật Tổ chức VKSND; các Quy chế, Quy định của Ngành; các văn bản pháp luật nội dung và tố tụng như: BLTTDS; BLDS; Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1981; Pháp lệnh thừa kế; Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 10/8/1998; Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006; Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 19/10/1990; Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004; Án lệ do TAND Tối cao ban hành; Luật Đất đai, các nghị định, quyết định; các văn bản quy định về chính sách đất đai tại địa phương như Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng…

2. Thực trạng tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thành phố Đà Nẵng.

Theo số liệu thống kê, trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2018, Tòa án hai cấp thành phố Đà Nẵng thụ lý mới tổng số 10.768 vụ án sơ thẩm các loại. Trong đó, các vụ ántranh chấp về thừa kế đối với di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất mặc dù chiếm tỷ lệ thấp chỉ 1,3% (138/10.768) số vụ án TA thụ lý mới nhưng tính chất vô cùng đa dạng và phức tạp. Nguyên nhân do đây là tranh chấp giữa những người thân thích có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng; đặc biệt đối với di sản thừa kế là quyền sử dụng đất và nhà ở vốn đã là những đối tượng tranh chấp có tính chất gay gắt; ngoài ra còn có sự chi phối, ảnh hưởng của các giá trị truyền thống về văn hoá, đạo lý trong gia đình; và khi giải quyết tranh chấp thừa kế, ngoài chế định thừa kế trong BLDS còn liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật như pháp luật về sở hữu, về hôn nhân và gia đình, về đất đai…

Thời gian gần đây, chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp chia thừa kế nói chung và các vụ án tranh chấp chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền của các Kiểm sát viên ngày càng nâng cao. Nhiều vi phạm được phát hiện kịp thời, nhiều kiến nghị, kháng nghị được ban hành. Có những vụ án thừa kế có tính chất vô cùng phức tạp (đương sự tham gia tố tụng đông và di sản để lại nhiều, liên quan đến việc giải tỏa, đền bù…) nhưng bằng kĩ năng, trình độ nghiệp vụ, các Kiểm sát viên các cấp đã nghiên cứu, nắm vững quy định của pháp luật về thừa kế, nhanh chóng cập nhật văn bản pháp luật mới và tình hình thực tiễn, đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất có chất lượng, nhiều vụ án Kiểm sát viên kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo để xử lý nhiều tình huống mới phát sinh xảy ra trong quá trình xét xử.

Tuy nhiên, chất lượng công tác kiểm sát loại án này vẫn chưa cao, chưa thực sự đảm bảo yêu cầu đề ra. Nhiều vụ án thừa kế có vi phạm nghiêm trọng nhưng Kiểm sát viên không thực hiện tốt quyền yêu cầu trong quá trình giải quyết vụ án (yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ), không phát hiện vi phạm để kịp thời kháng nghị dẫn đến vụ án bị hủy, sửa (khoảng 70% các vụ án tranh chấp chia thừa kế đưa ra xét xử bị cấp trên tuyên hủy, sửa (gồm cả Viện kiểm sát kháng nghị và đương sự kháng cáo).

Qua thực tiễn công tác kiểm sát tại địa phương nhận thấy các dạng vi phạm dẫn đến việc bản án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, bao gồm:

- Vi phạm về tố tụng như:

+ Xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế không chính xác.

Ví dụ: Vụ án “Tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp luật” giữa nguyên đơn - bà Trần Thị Củi với bị đơn - bà Lê Thị Ban. Tòa áncấp sơ thẩm thụ lý và và giải quyết yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật khi thời hiệu chia thừa kế đã hết là vi phạm quy định tại Điều 645 BLDS năm 2005. (Theo quy định tại Điều 623 BLDS năm 2015 thì thời hiệu yêu cầu chia thừa kế đối với bất động sản là 30 năm, tuy nhiên tại thời điểm TA cấp sơ thẩm thụ lý để giải quyết vụ án, BLDS năm 2015 chưa có hiệu lực thi hành).

+ Giải quyết không đúng hoặc giải quyết ngoài phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự.

Ví dụ: vụ án “Yêu cầu chia thừa kế và chia tài sản chung”, giữa nguyên đơn - bà Phạm Thị Hoa (Tám) với bị đơn – các bà Phạm Thị Bảy. Nguyên đơn yêu cầu chia thừa kế nhưng Tòa án lại xác định quan hệ tranh chấp là “Chia di sản thừa kế và chia tài sản chung” theo đó chia thừa kế và chia tài sản chung cho các đồng thừa kế trong khi bị đơn, những người liên quan không có đơn yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập là vi phạm quy định tại Điều 178 và Điều 5 BLTTDS năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011.

+ Chưa xác minh, thu thập chứng cứ đầy đủ hoặc đánh giá chứng cứ không khách quan, toàn diện.

Ví dụ: Vụ án “Tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp luật” giữa nguyên đơn - bà Trần Thị Củi với bị đơn - bà Lê Thị Ban. Tòa án cấp sơ thẩm chưa điều tra, xác minh và đánh giá chứng cứ một cách toàn diện mà đã xác định toàn bộ nhà đất là di sản của người chết để lại và chia di sản theo pháp luật là chưa có cơ sở vững chắc.

+ Tính án phí mà đương sự phải chịu không đúng theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí.

Ví dụ: Vụ án “Chia di sản thừa kế” giữa nguyên đơn - bà Nguyễn Thị Thu Nga với bị đơn - ông Nguyễn Hoàng Gia Trinh. Tòa án tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng lại không buộc nguyên đơn phải chịu án phí đối với yêu cầu bị bác toàn bộ là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 131 BLTTDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011; các khoản 1, khoản 3, khoản 7 Điều 27 Pháp lệnh về án phí, lệ phí toà án và hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

+ Vụ án có đương sự là người nước ngoài nhưng những tài liệu, chứng cứ của đương sự không được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng thực nhưng vẫn được TA chấp nhận.

Ví dụ: Vụ án “Chia di sản thừa kế”giữa nguyên đơn- ông Lê Văn Bavớibị đơn- bà Nguyễn Thị Kim Mai. Các tài liệu, chứng cứ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan định cư tại nước ngoài gửi về theo đường bưu điện, mặc dù thể hiện tên và địa chỉ rõ ràng nhưng các tài liệu này không được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài theo quy định của khoản 2 Điều 478 BLTTDS năm 2015 nên không xác định được chữ ký trên các tài liệu này của phải đúng của đương sự gửi hay không nhưng Tòa án vẫn chấp nhận và sử dụng làm chứng cứ để giải quyết trong vụ án.

+ Ngoài ra, còn một số vi phạm về tố tụng thường gặp như: TA không đưa đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong vụ án; thụ lý giải quyết không đúng thẩm quyền đối với vụ án có yếu tố nước ngoài; không tiến hành thủ tục thụ lý theo quy định đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng vẫn giải quyết trong bản án; xử vắng mặt đương sự không hợp lệ, ban hành bản án không đúng mẫu…

- Vi phạm về nội dung:

+ Xác định di sản để lại không chính xác dẫn đến việc chia thừa kế không đúng.

Ví dụ: vụ án “Yêu cầu chia thừa kế” giữa nguyên đơn - ông Nguyễn Nhật Nguyên với bị đơn - bà Vũ Thị Hoàng Anh. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ xác định được ngôi nhà trên đất là do bà Anh xây dựng sau khi chồng là ông Điền chết nên đây là tài sản riêng của bà Anh. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm xác định ½ giá trị ngôi nhà 03 tầng trên đất này cũng là di sản của ông Điền để lại và chia cho các đồng thừa kế là không chính xác, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Anh.

+ Ngoài ra còn một số sai sót khá phổ biến khác như: không xác định đầy đủ những người trong diện được hưởng thừa kế hoặc không xác định đúng những người được hưởng thừa kế thế vị; xác định sai mối quan hệ pháp luật; chưa xác minh lời khai của nhân chứng để xác định rõ quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng đã xác định quyền thừa kế tài sản của đương sự; xác định di sản thừa kế trước khi chia chưa đúng; không xem xét nhu cầu sử dụng tài sản của hai bên đương sự để quyết định phân chia bằng hiện vật hay bằng giá trị cho phù hợp...

3. Giải pháp:

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền cần áp dụng đồng bộ các giải pháp sau đây:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: tăng cường tổ chức quán triệt các quy định của pháp luật về lĩnh vực này; phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với công việc để phục vụ khâu công tác này. Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm đến công tác tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm tại chỗ ngoài công tác tập huấn của ngành;tăng cường tổng kết rút kinh nghiệm, tổ chức các buổi tổng kết, hội nghị, chuyên đề; thường xuyên có những đợt kiểm tra nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện; ban hành Thông báo rút kinh nghiệm để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên nâng cao chất lượng kiểm sát...

- Về công tác cán bộ:tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu.

- Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên:

+ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần nghiên cứu, nắm vững các căn cứ pháp luật, văn bản, chính sách của Nhà nước, của địa phương qua từng thời kỳ để áp dụng cho phù hợp.

+ Khi nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử, Kiểm sát viên cần phải làm rõ được những vấn đề như:

Thứ nhất, xác định thời điểm mở thừa kế vì đây là vấn đề có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc giải quyết loại án này vì cho phép xác định người nào được hưởng di sản thừa kế (Điều 613 BLDS năm 2015) và kể từ thời điểm mở thừa kế xác định được những người thừa kế có các quyền và nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại (Điều 614 BLDS năm 2015). Ngoài ra, thời điểm mở thừa kế cũng giúp xác định đúng thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác định quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác (10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản – Điều 623 BLDS năm 2015).

Thứ hai, xác định đúng, đầy đủ di sản thừa kế như di sản thừa kế gồm những gì, những ai đang trực tiếp quản lý? Nguồn gốc di sản, quá trình biến đổi, thực trạng từng loại di sản; nghĩa vụ dân sự của người chết trước khi để lại di sản (như nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước khi nhận đất tái định cư…); khi phân chia di sản cần xem xét công sức duy trì, bảo quản, phát triển tài sản là di sản của người trực tiếp quản lý di sản, công sức của người chăm sóc người để lại di sản, việc ma chay, giỗ, tết…liên quan đến người để lại di sản… Việc xác định di sản thừa kế trên cơ sở quy định của pháp luật bao gồm: tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác. Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác có thể là phần tài sản nằm trong khối tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng hoặc nằm trong khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần với người khác phụ thuộc vào cách thức và căn cứ xác lập nên các hình thức sở hữu đó. Ngoài ra, cần xác định được giá trị của tài sản tranh chấp, xác định được thực tế khối tài sản đó đang được quản lý và sử dụng như thế nào.

Thứ ba,xác định chính xác những người thuộc diện thừa kế được hưởng di sản theo pháp luật (các hàng thừa kế), người thừa kế bắt buộc, người bị truất quyền thừa kế, người từ bỏ quyền thừa kế, thừa kế thế vị, các trường hợp khác như con nuôi, con riêng, con ngoài giá thú, vợ (chồng) khi áp dụng chính sách cán bộ miền Nam đi tập kết...

Thứ tư,xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tranh chấp; tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của các đương sự để phân chia di sản cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các bên. Khi phân chia di sản cũng cần lưu ý đến quy định về hạn chế phân chia di sản tại Điều 661 BLDS năm 2015.

- Tăng cường quan hệ phối hợp với Tòa án cùng cấp:trong quá trình kiểm sát, cần xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với Tòa án cùng cấp, đặc biệt là tăng cường sự phối hợp giữa Kiểm sát viên, Kiểm tra viên với Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ, việc.

Như vậy, đến thời điểm này, Chi bộ 5 đã tổ chức được 03 buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung gắn liền với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Chi bộ, qua đó nâng cao được năng lực kiểm sát của các đảng viên đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch đề ra của Chi bộ từ đầu năm.

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hiền – Phòng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Thành viên online : 4

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 1300

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47621

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12773000

Bình yên trên vùng đất mới