23:30 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Cải cách công vụ, công chức

Triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII): Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải tiên phong, gương mẫu thực hiện

Thứ ba - 24/01/2017 22:00
ĐNĐT - Người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp của thành phố phải tiên phong gương mẫu thực hiện, làm chuyển biến thực sự về triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII).
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị

Đây là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra sáng 23-1.

Cùng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đánh giá đây là nghị quyết trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và là nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Công tác tuyên truyền phải làm cho cán bộ, đảng viên nắm được nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ mà Nghị quyết số 04-NQ/TW đã chỉ ra.

Qua đó, cán bộ, đảng viên phải soi mình để tự sửa chữa, tự điều chỉnh. Người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị các cấp của thành phố phải tiên phong gương mẫu thực hiện.

“Những người thiếu gương mẫu, nói một đằng, làm một nẻo thì đứng trên bục khó nói với cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo phải tự suy ngẫm, tự điều chỉnh, nếu không sẽ đến lúc, có muốn sửa sai cũng không được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao, quyết tâm cao bắt đầu từ Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có tính quyết định đến sự thành bại trong thực hiện Nghị quyết số 4-NQ/TW.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cơ quan giúp việc: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Nội chính phải tham mưu tốt để xử lý sai phạm đúng người, đúng khuyết điểm vi phạm. Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức các cấp phải tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Kết luận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và số 06-NQ/TW về phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, trong 2 nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng đã xác định cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch là hướng đi đúng với định hướng của Trung ương và thành phố đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo định hướng phát triển kinh tế này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

Hội nghị nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó có 15 nhiệm vụ cần thực hiện ngay và thường xuyên.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra truy tố, xét xử kịp thời, dứt điểm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm chức vụ nghiêm trọng, phức tạp... được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng hoàn thiện quy định để kiểm soát thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có chế tài xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát thực thi quyền lực của các cơ quan hành pháp; về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin-cho”, “ duyệt-cấp”; xóa bỏ “ lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ quản lý và sử dụng biên chế.

Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm trong giải quyết công việc.

Chủ tịch UBND
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trình bày về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển trong năm 2017

Hội nghị nghe Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ quán triệt nội dung Kết luận số 09-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.

Theo đó, kinh tế - xã hội năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Văn hoá, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên.

Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã quán triệt nội dung nghị quyết và dự thảo chương trình hành động của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 4-1-2017 của Thành ủy (khóa XXI) về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu rà soát lại tổ chức, cấp phó của các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội để thực hiện đúng quy định của Trung ương; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; xây dựng đề án thí điểm hợp nhất một số chức danh ở quận, huyện có đủ điều kiện, thực hiện tinh giảm biên chế...

S.TRUNG

Tác giả bài viết: VH (theo báo Đà Nẵng điện tử)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 4825

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132326

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11014307

Bình yên trên vùng đất mới