08:17 ICT Thứ tư, 17/07/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Cải cách công vụ, công chức

VKSND thành phố Đà Nẵng: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Thứ ba - 02/07/2019 10:44
Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (gọi tắt là vụ án hành chính, vụ việc dân sự) của hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành và Thành ủy giao.

 

         Qua số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2019 về tình hình thụ lý và giải quyết án cho thấy bức tranh về công tác kiểm sát các vụ án hành chính và các vụ việc dân sự của hai cấp, kiểm sát thụ lý mới về án DS, HNGD: 1.284 vụ, 989 việc, giảm 429 vụ (tỉ lệ:25%) nhưng tăng 216 việc (tỉ lệ: 21,8%) so với cùng kỳ năm 2018;về án HC-KDTM, LĐ: 120 vụ, 301 việc, giảm 51 vụ (tỉ lệ: 29,8%) nhưng tăng 102 việc (tỉ lệ: 51,5%) so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên số lượng thụ lý và giải quyết  vụ việc của cấp thành phố ( Phòng 9, Phòng 10) đều gia tăng.

       Nguyên nhân số lượng vụ án DS, HNGĐ, KDTM, LĐ giảm mạnh là doTrung tâm Hòa giải thuộc Tòa án hai cấp đã thụ lý và giải quyết một phần. Sau khi hòa giải thành được Trung tâm hòa giải chuyển sang Tòa án ra Quyết định công nhận hòa giải thành nên số vụ giảm còn việc tăng tương ứng.Tuy nhiên số lượng án hành chính thụ lý mới 23 vụ, tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm trước với nhiều vụ án hành chính phức tạp liên quan đến nhiều nhà đầu tư  trong và ngoài nước cũng như đời sống, công việc của hàng ngàn người lao động, chẳng hạn như vụ án "Yêu cầu hủy quyết định hành chính" và "Yêu cầu bồi thường thiệt hại " của Công ty Cổ phần thép ĐaNa- Ý.

        Qua số liệu trên cho thấy, số lượng vụ án của Phòng 9 và các VKSND  cấp huyện thụ lý và giải quyết đều giảm nhưng các VKSND cấp huyện thụ lý và giải quyết việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của VKSND cấp huyện tăng trên 50%. Riêng Phòng 10 thụ lý và giải quyết số vụ, việc đều tăng, trong đó án sơ thẩm tăng 50% và án phúc thẩm tăng  29,2%. Tuy nhiên hầu hết các vụ án có mức độ phức tạp gia tăng và được điều chỉnh bởi nhiều ngành luật khác nhau và qua nhiều thời kỳ.

         Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, số lượng án thụ lý mới và giải quyết ở hầu hết các đơn vị đều giảm song do tình hình tranh chấp mâu thuẫn trong xã hội có tính phức tạp. Qua công tác kiểm sát, hai cấp Kiểm sát đã phát hiện được nhiều vụ án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, nội dung trong quá trình giải quyết vụ án như: Thẩm quyền giải quyết vụ ánGiải quyết không triệt để hoặc giải quyết ngoài phạm vi yêu cầu  khởi kiện; Xác định sai tư cách người tham gia tố tụng; Không đưa đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; Xác minh, thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ không đầy đủ để làm căn cứ giải quyết vụ án; Tính án phí không đúng quy định;Không giám định thiệt hại để làm căn cứ bồi thườngTrưng cầu giám định tổ chức, cá nhân không đủ thẩm quyền; Vi phạm về thời hạn gửi các thông báo thụ lý, bản án quyết định, chuyển giao hồ sơ cho VKSND chậm hơn so với quy định... Từ những vi phạm tố tụng này dẫn đến việc quyết định nội dung trong bản án, quyết định không chính xác và khách quan. Trong kỳ, cấp phúc thẩm đã hủy 05 bản án, 01 quyết định sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và nội dung; Sửa 07 bản án sơ thẩm do vi phạm về nội dung.

       Trên cơ sở đó, VKS hai cấp đã ban hành được 08 kháng nghị (DS, HNGĐ: 04, KDTM: 04), 20 kiến nghị (DS, HNGĐ: 07, KDTM: 13), 04 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, phối hợp với Tòa án tổ chức được 09 phiên tòa rút kinh nghiệm (DS:05, KDTM: 04), ban hành 03 thông báo rút kinh nghiệm,.. trong đó nhiều đơn vị vượt nhiều chỉ tiêu như: Phòng 9 ban hành 02 kháng nghị, 01 kiến nghị, tổ chức được 01 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu: 01 kháng nghị; Phòng 10 ban hành 02 kháng nghị, 03 kiến nghị và 03 thông báo rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu 01 kháng nghị, 02 kiến nghị và 01 thông báo rút kinh nghiệm; VKS quận Ngũ Hành Sơn ban hành 01 kháng nghị, 04 kiến nghị, vượt chỉ tiêu 02 kiến nghị; VKS quận Cẩm Lệ ban hành  04 kiến nghị, vượt chỉ tiêu 02  kiến nghị.

       Nhìn chung, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự của hai cấp Kiểm sát có chuyển biến tích cực, đặc biệt tronglĩnh vực hành chính, kinh doanh thương mại đã tăng 04 kháng nghị và 08 kiến nghị so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về công tác kháng nghị, kiến nghị tiêu biểu: Phòng 10, VKS Ngũ Hành Sơn, Phòng 9,... đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, góp phần quan trọng vào kết quả chung của hai cấp Kiểm sát trong 6 tháng đầu năm 2019.

     Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

     Một là,Vẫn còn nhiều đơn vị chưa ban hành quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện việc tuân theo pháp luật ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án để tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án theo quy định của BLTTDS; Chưa thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu của VKS, hai cấp mới ban hành được 04 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

     Hai là,Tại một số đơn vị, công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp còn chưa tương xứng với tỷ lệ án hủy, sửa, trong đó có án hủy, sửa có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa nhưng Kiểm sát viên lại không kịp thời phát hiện để kháng nghị hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị.

     Ba là,Công tác kiểm sát bản án, quyết định, lập hồ sơ kiểm sát của Kiểm sát viên còn chưa theo đúng quy định, còn nhiều bản án chuyển lên cấp trên còn chậm so với thời hạn quy định; Chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên chưa cao, chưa chủ động xây dựng đề cương xét hỏi tại phiên tòa để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án.

     Bốn là,Phòng 9, Phòng 10 chưa thực hiện kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại VKSND quận, huyện; Phòng 9 chưa ban hành được Thông báo rút kinh nghiệm chung thông qua 04 vụ án bị cấp phúc thẩm trong 6 tháng đầu năm để các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm.

       Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tập trung vào các nguyên nhân chủ yếu sau đây:               

       Về nguyên nhân khách quan:  Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự được điều chỉnh bởi nhiều ngành Luật, nhiều quy phạm pháp luật khác nhau, có nội dung rất rộng qua nhiều thời kỳ, nhất là lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai, hợp đồng tín dụng, một số văn bản pháp luật chồng chéo, cùng một vấn đề nhưng lại được nhiều văn bản hướng dẫn giải quyết khác nhau, chẳng hạn việc chậm nộp tiền đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì có Chính phủ ban hành 03 Nghị định khác nhau, trong đó: Nghị định 43/CP quy định nếu chậm nộp tiền sử dụng đất thì hủy kết quả công nhận trúng đấu giá và thu tiền cọc, còn các Nghị định 45/CP và Nghị định 46/CP thì chỉ quy định nộp tiền chậm trả gây khó cho các cơ quan pháp luật... Một số vụ án do tính chất phức tạp, nhưng do lãnh đạo đơn vị không phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý và không tham gia phiên tòa, chỉ thông qua công tác kiểm sát bản án rất khó phát hiện được vi phạm, nên chỉ khi trực tiếp kiểm sát hồ sơ vụ án khi có đơn kháng cáo của đương sự mới có thể nghiên cứu phát hiện được vi phạm, thiếu sót trong giải quyết vụ án…  

      Về nguyên nhân chủ quan: Chủ yếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực hiện đầy đủ các quy trình, kỹ năng kiểm sát của lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên theo quy định của BLTTDS, Thông tư liên tịch số 02/2016 và các Quy chế nghiệp vụ của Ngành, đó là:

      Thứ nhất,Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, một số lãnh đạo đơn vị còn coi nhẹ khâu công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Từ việc bố trí lực lượng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đến phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện nhiệm vụ Kiểm sát việc giải quyết vụ án theo quy định của BLTTDS.Một số đơn vị chưa ban hành Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 57 BLTTDS mà chỉ tiến hành kiểm sát khi Tòa án chuyển giao hồ sơ cho Viện kiểm sát. Do đó, Viện kiểm sát không thực hiện đầy đủ các quyền năng pháp lý được Luật tổ chức VKSND và BLTTDS quy định, dẫn đến Kiểm sát viên không nắm được nội dung cũng như tiến độ giải quyết vụ án. Một số đơn vị, Kiểm sát viên chỉ được phân công tham gia phiên tòa (sau khi nhận được hồ sơ vụ án) dẫn đến không có thời gian nghiên cứu, nhất là những vụ án phức tạp, cá biệt có bản án trên 180 trang thì chỉ đọc cũng hết một tuần, không đủ thời gian nghiên cứu đánh giá các chứng cứ, so sánh và đối chiếu văn bản pháp luật (chưa kể cùng một lúc, Kiểm sát viên phải kiểm sát nhiều vụ án). Việc không tuân thủ quy định của BLTTDS, Thông tư liên tịch số 02/2016 và Quy chế nghiệp vụ dẫn đến Kiểm sát viên không kiểm sát vụ án từ đầu, không chuẩn bị các căn cứ pháp luật và không đủ thời gian nghiên cứu sâu hồ sơ vụ án để xác định các tình tiết của vụ án, căn cứ pháp luật để áp dụng, dẫn đến chất lượng xây dựng báo cáo, dự thảo bài phát biểu của Kiểm sát viên chất lượng chưa cao hoặc không kịp thời báo cáo kháng nghị (nếu xảy ra vi phạm) .

       Thứ hai, Nhiều Kiểm sát viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, kiến thức chưa đầy đủ, thiếu kỹ năng trong công tác này. Thể hiện ở khả năng nghiên cứu, lập hồ sơ vụ án, chưa xác định không đúng mối quan hệ tranh chấp, xác định sai thẩm quyền, tư cách chủ thể tham gia tố tụng, bỏ sót người tham gia tố tụng hoặc kiểm sát việc xác minh, thu thập  tài liệu chứng cứ và đánh giá tài liệu chứng cứ chưa đầy đủ…nên không phát hiện được các vi phạm của Tòa án trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ; còn một số đơn vị việc kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án chưa được chú trọng; một số trường hợp Kiểm sát viên chưa phát hiện được các vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị; còn có biểu hiện nể nang, ngại va chạm dẫn đến dễ dàng chấp thuận với quan điểm giải quyết của Thẩm phán. Khi kiểm sát giải quyết các tranh chấp phức tạp như: tranh chấp về quyền sử dụng đất; tranh chấp về hợp đồng...Kiểm sát viên còn lúng túng về quy trình, kỹ năng nghiệp vụ, thủ tục tố tụng hoặc chưa nắm vững các quy định của pháp luật nội dung, dẫn đến vi phạm về thẩm quyền, sai lầm trong áp dụng pháp luật, không phát hiện hoặc chậm phát hiện vi phạm khi thụ lý đơn khởi kiện. Đơn cử: Vụ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ giữa Công ty Điện lực 3 và Công ty Cổ phần vận tải điện lực Miền Trung bị cấp phúc thẩm hủy do cấp sơ thẩm thụ lý sai thẩm quyền. Vụ án này án có quan hệ tranh chấp về cổ tức giữa các cổ đông trong Công ty thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh nhưng Tòa án cấp huyện thụ lý là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng VKS không phát hiện được vi phạm này của Tòa án cùng cấp.

      Thứ ba, Một số trường hợp VKSND cấp huyện gửi phiếu kiểm sát và bản án sơ thẩm cho VKSND thành phố chưa kịp thời nên khi phát hiện vi phạm không còn thời gian để rút hồ sơ nghiên cứu, xác định vi phạm để thực hiện thẩm quyền kháng nghị.

      Bên cạnh đó, một số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cũng chưa lập phiếu kiểm sát thông báo thụ lý án hành chính, phiếu kiểm sát các bản án, quyết định và lập hồ sơ kiểm sát chưa đúng mẫu theo đúng hướng dẫn của VKSND tối cao.

      Thứ tư, Công tác phối hợp với Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án ở một số đơn vị cũng chưa kịp thời. Do một số đơn vị không ra quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật khi nhận được thông báo thụ lý và gửi quyết định này cho Tòa án nên trong quá trình giải quyết vụ án có những vướng mắc trong vụ án thì Thẩm phán không biết trao đổi với Kiểm sát viên nào. Còn Kiểm sát viên thì chưa được phân công nhiệm vụ nên cũng chưa phải là người tiến hành tố tụng dân sự để để thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án của Thẩm phán.

         Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

        Thứ nhất, Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

       Việc số lượng án giảm là cơ hội thuận lợi để hai cấp Kiểm sát tập trung lực lượng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và vụ việc dân sự trong thời gian tới. Các Thủ trưởng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC, ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.Khi thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, đúng BLTTDS, Luật tố tụng hành chính, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chínhvà Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.  

       Các đơn vị phải rà soát lại các chỉ tiêu nghiệp vụ chưa được thực hiện theo Quyết định 379/QĐ-VKS ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao như: chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị; Chỉ tiêu về số vụ việc/vụ án bị Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm xét xử tuyên hủy có trách nhiệm của VKS; chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm mỗi...để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

      Lãnh đạo các đơn vị phải tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là duyệt án và chỉ đạo đường lối giải quyết vụ án…; kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết án, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS.

       Đối với những vụ án bị hủy có trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc đối với những thiếu sót của Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm của Tòa án để án bị hủy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ. Thực tế hiện nay, công tác này ở một số đơn vị làm chưa nghiêm túc. Cũng tổ chức họp rút kinh nghiệp nhưng còn qua loa, lấy lệ, né trách trách nhiệm không nhận thiếu sót của Kiểm sát viên để rút kinh nghiệm.

       Việc đánh giá công chức, thi đua khen thưởng hàng năm phải trên cơ sở chất lượng, hiệu quả công tác.Kiểm sát viên để xảy ra án hủy có trách nhiệm của VKS thì không được đánh giá xếp loại Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Đơn vị để xảy ra nhiều vụ án hủy không xét đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

      Để đảm bảo lực lượng cho công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo các đơn vị cũngnhư Phòng 15 cần căn cứ vào số lượng án để bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên cho phù hợp. Phòng 15 phải phối hợp với các đơn vị trong đề xuất với Viện trưởng cử Kiểm sát viên đi học các lớp chính trị theo Kế hoạch đào tạo dài hạn, luân phiên, tránh trường hợp như Phòng 10 có 03 Kiểm sát viên, trong khi lượng án tăng và nhiều vụ án hành chính phức tạp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng cử 02 Kiểm sát viên đi học Trung cấp Chính trị gây khó khăn về lực lượng cho đơn vị.Trong lúc Phòng 10 có số lượng án sơ thẩm tăng 50% và án phúc thẩm tăng 29,2% so với cùng kỳ nhưng số lượng Kiểm sát viên giảm đi do đi học, Phòng 15 cần tham mưu cho Lãnh đạo Viện điều động có thời hạn Kiểm sát viên từ các đơn vị có lượng án giảm về công tác tại Phòng 10 để giải quyết khó khăn về lực lượng hiện nay.

     Thứ hai, Phân công Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án.

      Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKS trong công tác kiểm sát này, Thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện việc ban hành quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án theo quy định tại Điều 57  BLTTDS, và Điều 10 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Ngay khi nhận được thông báo thụ lý vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Tòa án, lãnh đạo các đơn vị phải phân công ngay Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, không để xảy ra trường hợp khi Thẩm phán hoàn thành hồ sơ vụ án và chuyển sang VKS mới phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (bỏ qua giai đoạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật từ khi nhận thông báo thụ lý cho đến khi có quyết định mở phiên tòa).

Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát vụ việc phải bám sát nội dung vụ án và tiến độ giải quyết vụ việc của Tòa án; kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án để báo cáo Lãnh đạo đơn vị kịp thời thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKS; Kiểm sát chặt chẽ việc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án để thực hiện quyền yêu cầu xácminh,thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 3Điều 58BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư liên tịch số 02/2016. Trường hợp phát hiện có vi phạm trong việc thu thập chứng cứ của Tòa án thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị thực hiện quyền kiến nghị theo quy định tại Điều 20 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

     Đối với các vụ án hành chính, khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án, Kiểm sát viên phải lập phiếu kiểm sát thông báo thụ lý vụ án hành chính theo đúng Điều 20 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

      Sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải báo cáo ngay kết quả xét xử vụ án với lãnh đạo Viện kiểm sát. Báo cáo kết quả xét xử sơ thẩm được lập theo mẫu và được gửi theo quy định của VKSND tối cao theo đúng quy định tại Điều 25, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

       Thứ ba, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị ngang cấp

      Các đơn vị phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Trường hợp kháng nghị của Viện kiểm sát có căn cứ nhưng không được Tòa án chấp nhận thì Phòng 9, Phòng 10 phải báo cáo, đề nghị Viện kiểm sát cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Các VKS có án hủy, sửa phải làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tình trạng để xảy ra nhiều cải sửa mà không có kháng nghị ngang cấp hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị nhưng để Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị, Tòa án phúc thẩm hủy, sửa.

      Trường hợp có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, qua kết quả phiên tòa phát hiện Tòa án có vi phạm nghiêm trọng, Kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo đơn vị về những nội dung vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị. Không để xảy ra trường hợp chờ bản án của Tòa án mới báo cáo lãnh đạo đơn vị. Để bảo đảm thời hạn kháng nghị, Kiểm sát viên xem đương sự có kháng cáo hay không? Sau khi có kháng cáo, Kiểm sát viên dự thảo kháng nghị trước để khi nhận được bản án thì đối chiếu, hoàn thiện và ban hành kịp thời hạn. Trong trường hợp hết thời hạn kháng nghị của cấp sơ thẩm thì chuyển ngay hồ sơ kiểm sát cùng phiếu kiểm sát bản án đã ghi nội dung vi phạm kèm theo báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm để VKS cấp trên nghiên cứu, kháng nghị theo thẩm quyền.

      Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa, qua kiểm sát bản án phát hiện có vi phạm nghiêm trọng nhưng đã hết thời hạn kháng nghị của cấp mình thì chuyển ngay phiếu kiểm sát đã ghi nội dung vi phạm kèm theo báo cáo đề nghị kháng nghị để VKS cấp trên nghiên cứu, kháng nghị theo thẩm quyền.

     Thứ tư, Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác tự đào tạo, thông báo rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và trả lời thỉnh thị

      Các Phòng 9, Phòng 10 tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, dân sự, KDTM của VKSND quận, huyện, tập trung vào những đơn vị còn hạn chế để xảy ra án bị hủy, sửa nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong công tác giải quyết vụ án. Trong 6 tháng cuối năm, Phòng 9 và Phòng 10 phải kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ được 02 VKSND cấp huyện.

       Phòng 9, Phòng 10 phối hợp với các VKSND cấp huyện tổng hợp những tồn tại, vướng mắc trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 để tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm vào quý III năm 2019.

        Trên cơ sở các vụ án hủy, sửa bị cấp phúc thẩm hủy 6 tháng đầu năm 2019, Phòng 9 phải ban hành thông báo rút kinh nghiệm chung kịp thời để các VKS quận, huyện rút kinh nghiệm theo đúng chỉ tiêu nghiệp vụ: 01 thông báo rút kinh nghiệm/quý. Các thông báo rút kinh nghiệm phải cập nhật vào Tin nội bộ của trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để phổ biến cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hai cấp Kiểm sát nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung.

     Phòng 9 và Phòng 10 phải phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về án sơ thẩm để Kiểm sát viên hai cấp Kiểm sát học tập, rút kinh nghiệm. Lãnh đạo phụ trách công tác này của các VKSND quận, huyện phải cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác này tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm do cấp thành phố tổ chức để học tập, rút kinh nghiệm chung.

     Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều đương sự tham gia, có nhiều quan điểm khác nhau hoặc pháp luật quy định, điều chỉnh chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn cụ thể...các VKSND quận, huyện phải chủ động trong việc báo cáo về Phòng 9, Phòng 10 để thỉnh thị nhằm hạn chế việc giải quyết vụ án theo cảm tính, nhận định chủ quan của Thẩm phán dẫn đến bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy án để xét xử lại.

    Thứ năm, Tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án.

     Sau khi có quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật, Kiểm sát viên phải chủ động phối hợp với Thẩm phán để nắm nội dung, tiến độ giải quyết vụ án và thực hiện quyền yêu cầu khi cần thiết. Việc Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác phối hợp với Thẩm phán sẽ giúp kiểm sát viên rút ngắn được thời gian nghiên cứu vụ án, nắm chắc các tình tiết vụ án và căn cứ pháp luật để giải quyết vụ án, đồng  thời, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ của Kiểm sát viên cũng như Thẩm phán, góp phần giải quyết vụ án đúng pháp luật, hạn chế được án sửa, hủy.

     Để thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng về Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong năm 2019, các lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của các đơn vị công tác trong lĩnh vực này phải phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được của đơn vị cũng như những tồn tại, nguyên nhân trong 6 tháng đầu năm 2019. Từ đó, tìm ra giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự tại đơn vị mình trong thời gian tới để khẳng định vị trí, vai trò của công tác này trong bộ máy của VKSND, cũng như góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân./.

Tác giả bài viết: Ngô Thọ Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Thành viên online : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 1522

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51446

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12776825

Bình yên trên vùng đất mới