18:17 ICT Thứ bảy, 25/11/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản khác

Xây dựng báo cáo công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần dịp nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5

Thực hiện Công văn số 1170/VKSTC-TKTP ngày 24/4/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xây dựng báo cáo công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần dịp nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị thực hiện tổng hợp và gửi báo cáo công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần như sau:

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2014

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2014

Trong tháng 5/2014, hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực như: Lương người giúp việc tối thiểu 2,7 triệu đồng/tháng, thi tốt nghiệp THPT 4 môn, không được mang theo vàng miếng khi xuất nhập cảnh...

NGHỊ ĐỊNH 31/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 18/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Dưới đây là nội dung cụ thể của Nghị định:

THÔNG TƯ 50/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÌNH SỰ

Ngày 24/4/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 50 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

THÔNG BÁO VỀ GỬI BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SỐ 45/CV-VKS-TCCB

Ngày 25/4/2014, Viện KSND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 110 về xây dựng báo cáo phục vụ công tác thanh tra của VKSND tối cao như sau:

Thông báo về việc xây dựng và gửi báo cáo tuần dịp nghỉ lễ 30.4 và 01.5 năm 2014

Thực hiện Công văn số 1139/VKSTC-VP ngày 22/4/2014 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc "Xây dựng Báo cáo công tác tuần trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5". Văn phòng tổng hợp thông báo đến các đơn vị để thực hiện xây dựng và gửi báo cáo tuần với thời gian cụ thể như sau:

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013

Ngày 16/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung lần 1 vào năm 2005), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2014. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND TP Đà Nẵng xin đăng tải toàn bộ nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung để các cá nhân, tập thể tiện nghiên cứu.

Nghị định 42/2010/NĐ_CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng), bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trước mắt trong cải cách tư pháp năm 2014 được nêu ra tại Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 10 vừa được Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội.

THƯ MỜI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Tổ Tuyên truyền xin đăng toàn văn Thư mời đặt, mua sách“Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời” của Tiến sĩ Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Báo Bảo vệ pháp luật gửi để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đặt, mua.

Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ

Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ

Trên cơ sở Công văn số 79/VNCERT-KTHT ngày 03/04/2014 về việc hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Window XP và Công văn số 49/VNCERT-KTHT ngày 06/03/2014 của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Bộ thông tin và Truyền thông về việc khuyến nghị một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn thư điện tử giả mạo, để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP và tránh các ảnh hưởng dây chuyền làm mất an toàn thông tin cho các máy tinh, thiết bị khác trong mạng nội bộ, đồng thời tăng cường ngăn chặn và phòng chống tác hại của thư điện tử giả mạo.

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP NĂM 2014

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP NĂM 2014

Thực hiện các Điều 3 và 20, Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật do Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng ban hành, Hội đồng nghiên cứu và áp dụng pháp luật, VKSND thành phố Đà Nẵng ( gọi tắt là Hội đồng), đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng để tổng hợp, phân loại, rà soát, thẩm định sơ bộ 72 Đề cương sơ bộ về đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác, và áp dụng khoa học công nghệ mới năm 2014 như sau:

THÔNG BÁO VỀ NỘP CÁC ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2014

THÔNG BÁO VỀ NỘP CÁC ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2014

Đến 14 giờ ngày 16/4/2014, Hội đồng nghiên cứu và áp dụng pháp luật VKSND thành phố Đà Nẵng đã nhận được 67 đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác năm 2014 của 01 tập thể và 66 cá nhân ( do Văn Phòng tổnghợp chuyển qua). Để công tác thẩm định sơ bộ các đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2014 đạt kết quả tốt, Hội đồng nghiên cứu và áp dụng pháp luật đề nghị các đơn vị, cá nhân đã đăng ký đề tài, sáng kiến và giải pháp kiểm tra lại Danh sách đã nộp đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác lưu tại mục Tin nội bộ, trang tin này.

TÌNH HÌNH VIẾT TIN, BÀI VÀ CẬP NHẬT VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÁNG 3 NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND Tối cao về đẩy mạnhcông tác thông tin tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 15/TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, VKSND thành phố Đà Nẵng thấy tình hình viết tin, bài và cập nhật văn bản điện tử trên trang thông tin điện tử (gọi tắt là trang tin) trong tháng 03 năm 2014 như sau:

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

LTS - Ngày 7-4-2014, đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

Sáng ngày 13/4/2014, tại cuộc sinh hoạt cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Hải- Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về điều động Kiểm sát viên hai cấp như sau:

Nên thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực

Nên thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực

ĐNĐT - Đây là ý kiến nêu ra tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), do Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và Tòa án nhân dân (TAND) thành phố tổ chức sáng 11-4.

Bảo vệ Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong dự thảo Luật phá sản

Bảo vệ Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong dự thảo Luật phá sản

Ngày 7. 4. 2014, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2 về dự thảo Luật Phá sản do Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng. Tại diễn đàn, có ý kiến cho rằng không nên quy định quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong Luật Phá sản. Tranh luận trực tiếp với quan điểm này, chúng tôi đã đưa ra những lập luận để bảo vệ quyền kháng nghị của Viện kiểm sát có cơ sở và mang tính thuyết phục. Dưới đây là quan điểm cụ thể của tác giả.

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT CÔNG VỤ VÀ TRẬT TỰ NỘI VỤ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Ngày 31/3/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn Chỉ thị trên để các đơn vị trong toàn Ngành Kiểm sát thành phố Đà Nẵng thực hiện:

HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ LUẬT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ( Sửa đổi)

HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ LUẬT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ( Sửa đổi)

Sáng ngày 04/4/2014, Đoàn Đại biểu Quốc thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự án Luật bảo vệ Môi trường. Đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 18

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 4623

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 161280

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9679951

Bình yên trên vùng đất mới