20:07 ICT Thứ tư, 20/09/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản khác

Hôm nay (1-5), tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng

Hôm nay (1-5), tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng

Theo Nghị Quyết 99/2015/QH13, từ ngày 1-5, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Bài giảng về những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015

(Kiemsat.vn) - Sau đây, Ban biên tập Kiemsat.vn lược ghi bài thuyết trình của hai chuyên gia: Ông Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự, Bộ Tư pháp và ông Nguyễn Công Long, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Quốc hội, giới thiệu về những nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015

Hai chính sách mới đối với quân nhân và công chức

Hai chính sách mới đối với quân nhân và công chức

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành hai nghị định mới 26 và 27 quy định về chính sách chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6.

Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

(Kiemsat.vn) - Ngày 01/04/2014, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Công văn số 88/TANDTC-PC về việc triển khai mô hình phòng xử án; theo đó:

Những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng trên cơ sở pháp điển hóa các văn bản hiện hành có liên quan; bổ sung quy định Thẩm tra viên, Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể này để phù hợp với Luật Tổ chức TAND năm 2014 và Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Ban Bí thư yêu cầu chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Ban Bí thư yêu cầu chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn về việc chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Tổng quan nội dung lớn sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Bộ luật gồm 510 điều, được bố cục thành 9 phần, 36 chương, trong đó, bổ sung mới 176 điều, sửa đổi 317 điều, giữ nguyên 17 điều, bãi bỏ 26 điều. Đây là đạo luật quan trọng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao được giao chủ trì soạn thảo, liên quan trực tiếp đến công cuộc đấu tranh chống tội phạm, đến các quyền cơ bản nhất của con người, của công dân, do đó yêu cầu đặt ra được quán triệt trong suốt quá trình soạn thảo là phải thể chế hóa đầy đủ, sâu sắc chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Hiến pháp năm 2013, phải thực sự công tâm, khách quan, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì những giá trị văn minh, tiến bộ của nền tư pháp. Mọi ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đã được tiếp thu, thể hiện đầy đủ trong Bộ luật này. Bộ luật Tố tụng hình sự đã được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận rất cao (trong tổng số 86% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, có 85,63% đại biểu biểu quyết tán thành).

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Ngày 24/12/2015, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND. Nghị quyết này đã đã được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 04/12/2015 và có hiệu lực thi hành ngày 10/02/2016.

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 SO VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

So với quy định của BLTTHS năm 2003, BLTTHS năm 2015 có những sửa đổi, bổ sung quan trọng sau đây:

Quy định mới về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016 chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2016 NĐ -CP qui định chi tiết thi hành về cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Nghị định này thay thế cho Nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 3-2016

(PLO)-Tiết kiệm chi tiêu từ ngân sách nhà nước; quy định mới về tốc độ chạy xe trong khu đông dân cư; xác định lỗi để chia tài san khi ly hôn; nâng trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách và nhiều các quy định khác sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 3.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc tế Lao Động sắp tới được nghỉ mấy ngày?

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc tế Lao Động sắp tới được nghỉ mấy ngày?

Trong năm 2016, người dân cả nước được nghỉ tới 22 ngày lễ, tết trong năm. Sau kỳ nghỉ dài dịp Tết Nguyên đán, người dân lại sắp được nghỉ 2 đợt lễ nữa là dịp Giỗ tổ Hùng vương và 30/4, 1/5.

TANDTC ban hành văn bản hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội

Sau khi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 31/12/2015, TANDTC đã ban hành văn bản số 326/TANDTC-PC hướng dẫn việc xử lý đối với một số trường hợp cụ thể được áp dụng kể từ ngày Bộ luật Hình sự được công bố ngày 18/12/2015. Trang thông tin điện tử Kiểm sát online xin giới thiệu nội dung của văn bản nêu trên.

Quy chế mới về thi tuyển thẩm phán các cấp

Quy chế mới về thi tuyển thẩm phán các cấp

(PLO)- TAND Tối cao vừa ban hành Quy chế thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TANDTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 17-3.

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN  CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Ngày 14/ 6/ 2005, Bộ luật dân sự năm 2005được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7. Bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2017. Ban Biên tập trang tin điện tử của VKSND thành phố xin giới thiệu tài liệu của VKSND tối cao về những nội dung mới của Bộ Luật này.

Trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng, không bị sa thải

(PLO)-Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Thông tư này thay thế thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH và có nhiều điểm mới nổi bật.

Ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố thông báo chính thức do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền ký ngày 13-11-2015 về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Chính trị chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(Chinhphu.vn) - Ngày 4/1/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Những chính sách mới về hành chính, hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1-1-2016

Những chính sách mới về hành chính, hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1-1-2016

(PLO)-Hỗ trợ đến 70% vốn đầu tư cho doanh nghiệp; quy định số lượng thứ trưởng các Bộ; Tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự; quy định mới về hộ tịch; Thay đổi mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành chính; Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia và nhiều các quy định quan trọng khác sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 5623

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 124722

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9214770

Bình yên trên vùng đất mới