10:41 ICT Thứ sáu, 19/01/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ngày 15/11/2017, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 102-QĐ/TW (Quy định 102) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

VKSND tối cao: đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Ngày 28/11/2017, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công táckiểm sát thi hành án dân sự , thi hành án hành chính .

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công táckiểm sát thi hành án dân sự , thi hành án hành chính .

Vừa qua, VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị 07/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC).

VKSND tối cao: Ban hành Quy chế về Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2017

VKSND tối cao: Ban hành Quy chế về Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự năm 2017

Ngày 02/10/2017, VKSND tối cao đã ban hành Quy chế về Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện trưởng VKSND tối cao)

Từ 01/2018: 17 tội danh không còn thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra

(Kiemsat.vn) - Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự có hiệu lực từ 01/01/2018, đã có sửa đổi, bổ sung quan trọng về thẩm quyền điều tra, có 17 tội không còn thuộc thẩm quyền của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2017 như sau:

Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 28/02/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 (Kế hoạch số 14/KH-VKSTC), VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung sau đây:

Tuyển dụng Công chức năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngày 06 tháng 3 năm 2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch số 52/KH-VKS Về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên

Ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên

(Kiemsat.vn) - Ngày 20/02, VKSNDTC đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên toà, phiên họp của Toà án. Quy tắc này áp dụng trong toàn Ngành.

Văn bản mới: Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 đến 2021

Ngày 09/1/2017, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 đến 2021, Phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu một số nội dung chính của chương trình

VKSND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 – 2020.

VKSND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 – 2020.

Góp phần xây dựng đội ngũ công chức VKSND hai cấp thành phố có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Ngày 04 tháng 11 năm 2016 Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 285 /KH-VKS. Sau đây Phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu mục tiêu, nội dung đào tạo và phương pháp thực hiện:

VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát thực hiện Quyết định đặc xá năm 2016

VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát thực hiện Quyết định đặc xá năm 2016

(Kiemsat.vn) - VKSNDTC vừa ban hành văn bản số 23/HD-VKSTC-V8 ngày 31/10/2016 hướng dẫn công tác kiểm sát thực hiện Quyết định đặc xá năm 2016 gửi các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 /10 /2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Ngày 05 /10/ 2016, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT-TW của Bộ Chính trị.

Kiểm tra viên có những nhiệm vụ, quyền hạn gì trong tố tụng hành chính?

Kiểm tra viên có những nhiệm vụ, quyền hạn gì trong tố tụng hành chính?

Khoản 2 Điều 36 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã bổ sung Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng, để bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của Kiểm tra viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao, tạo nguồn có chất lượng để tiến tới bổ nhiệm Kiểm sát viên khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch thi chức danh Kiểm sát viên năm 2016

Kế hoạch thi chức danh Kiểm sát viên năm 2016

Căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2016 như sau:

Luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo quy định của BLTTHS năm 2015

(Kiemsat.vn) - Phần trình bày lời luận tội của Kiểm sát viên thường được sự quan tâm chú ý theo dõi đặc biệt của những người tham dự phiên toà và công chúng. Luận tội của Kiểm sát viên chính là công cụ để Viện kiểm sát thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên toà.

Viện kiểm sát đóng dấu bút lục vào biên bản, tài liệu điều tra

Nhằm tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát, đảm bảo kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra và tiến độ điều tra, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản về hoạt động điều tra, tài liệu liên quan đến vụ án.

Quy định thống nhất chế độ hồ sơ nghiệp vụ kiểm sát

Kiemsat.vn - Viện trưởng VKSNDTC vừa có quy định về chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VKSTC ngày 06/4/2016.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài chính trong ngành KSND

(Kiemsat.vn) - Tăng cường công tác quản lý tài chính nhằm khắc phục một số hạn chế trong công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý tài sản công; tiếp tục thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước.

Nghị quyết liên tịch về tăng cường phối hợp giữa hai ngành Kiểm sát và Tòa án

Nghị quyết liên tịch về tăng cường phối hợp giữa hai ngành Kiểm sát và Tòa án

Ngày 22/3/2016, Ban cán sự Đảng TANDTC và Ban cán sự Đảng VKSNDTC đã ban hành nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS về tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện HIến pháp năm 2013, các đạo luật được Quốc hội thông qua và các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp.


Các tin khác

1, 2, 3, 4  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Thành viên online : 3

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 2058

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107740

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10036692

Bình yên trên vùng đất mới