09:53 ICT Thứ ba, 19/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015)

Thứ ba - 05/05/2015 23:06
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015)

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015)

Nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; phản ánh những tình cảm kính trọng và biết ơn của các thế hệ cán bộ ngành KSND đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, người Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và cán bộ trong toàn Ngành về quá trình xây dựng và phát triển của ngành KSND từ ngày thành lập đến nay, những đóng góp quan trọng của Ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.
 

Ngày 27/4/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch số 50/KH-VKSTC về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015) và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2015) tại Bắc Ninh.

Kiển sát online của Tạp chí Kiểm sát  xin giới thiệu toàn văn nội dung bản Kế hoạch nêu trên.  


KẾ HOẠCH

Tố chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015) và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015) tại Bắc Ninh

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-VKSTC ngày 12/3/2015 và Kế hoạch số 40/KH-VKSTC ngày 16/4/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức các hoạt động chào mừng, tuyên truyền về kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015) và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh và khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; phản ánh những tình cảm kính trọng và biết ơn của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, người Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


2. Tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và cán bộ trong toàn Ngành về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiếm sát nhân dân từ ngày thành lập đến nay, những đóng góp quan trọng của Ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.


3. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực với sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãnh phí, phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015)

1.1. Phối hợp tổ chức Lễ dâng hương tại tượng đài Công viên Hoàng Quốc Việt.


- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Lễ dâng hương do Tỉnh ủy, Hội đông nhân dân, Uy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức.


- Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đoàn dâng hương tại tượng đài Công viên Hoàng Quốc Việt.


- Thời gian: Dự kiến vào ngày 27/5/2015.

Văn phòng Viện kiêm sát nhân dân tối cao phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị.

1.2. Tham gia Hội thảo khoa học về đồng chí Hoàng Quốc Việt


- Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự và phát biểu tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh".

Viện khoa học kiểm sát chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kiểm sát. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuẩn bị.


- Tuyên truyền về hội thảo: Đưa tin, bài tổng thuật, phóng sự, phỏng vấn và đăng một số tham luận tại hội thảo trên Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân.


Tạp chí Kiểm sát chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan báo chí của ngành và Trung tâm phim tài liệu, phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.


1.3 Phối hợp làm phim tài liệu và làm sách nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Tạp chí Kiểm sát chủ trì, phối hợp thực hiện việc sưu tâm, cung cấp tư liệu về đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân để phục vụ việc làm phim và làm sách.


1.4. Phối hợp sưu tầm và trưng bày tại Bắc Ninh các tư liệu, hiện vật, hình ảnh, sách về đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Phòng lưu trữ) chủ trì, phối họp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh sưu tầm. cung cấp tư liệu hình ảnh và sách; Tạp chí Kiểm sát sưu tầm, cung cấp phim tài liệu, phóng sự truyền hình về ngành Kiểm sát nhân dân, về VKSND tỉnh Bắc Ninh phục vụ việc trưng bày, giới thiệu. Hoàn thành trước ngày 10/5-/2015

1.5. Tham gia trồng cây tại Công viên Hoàng Quôc Việt.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Băc Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện.


1.6. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, chương trình Truyên hình Kiểm sát nhân dân, Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Viện kiểm sát các địa phương mở chuyên mục, chuyên trang "Đông chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân" để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung này.Thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7/201 5.


2. Tố chức tại tỉnh Bắc Ninh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015)

2.1. Tổ chức thi đấu giao hữu thể thao các môn cầu lông, tennis.

- Thành phần tham gia:


+ Khách mời: Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.


+ Tham dự: Hội đồng văn hóa thể thao cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mỗi đơn vị cử một đội tham gia thi đấu giao hữu hai môn cầu lông và tennis.

- Thời gian: dự kiến vào đầu tháng 6/2015.

Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng VKSNDTC và VKSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

2.2. Tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề "Gửi trọn niềm tin".


- Nội dung: Công diễn một số tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ cuộc thi sáng tác ca khúc viết về ngành Kiểm sát nhân dân; biểu diễn một số tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh và các tiết mục văn nghệ của các đơn vị: Hội đồng văn hóa thể thao cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (mỗi đơn vị chuẩn bị, tham gia 2 tiết mục).


- Thời gian: dự kiến vào dầu tháng 6/2015, cùng thời điểm tổ chức thi đấu giao hữu thể thao.

Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối họp với Văn phòng VKSNDTC và VKSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức.


III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN


1. Căn cứ Kê hoạch này, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ theẻ để thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.


2. Giao Viện kiêm sát nhân dân tỉnh Băc Ninh làm đầu mối tổ chức thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:

-Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo)

-Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC;

-Tỉnh ủy Bắc Ninh;

-VKSND tỉnh Bắc Ninh;

-Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền;

-Lưu VT, TCKS

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

Trần Công Phàn

Tác giả bài viết: VH (Theo Kiểm sát online)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Thành viên online : 3

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 1437

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106142

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10988123

Bình yên trên vùng đất mới