23:27 ICT Thứ năm, 15/11/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

VKSND tối cao ban hành Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự

Thứ năm - 09/08/2018 20:17
Ngày 05/7/2018, VKSND tối cao ban hành Quyết định 314/QĐ-VKSTCkèm theo Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm

 

Nội dung cơ bản của Quy chế này quy định trách nhiệm của các lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên trong công tác phối hợp:

Về trách nhiệm của các đơn vị trong quan hệ phối hợp (Điều 5)

- Đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra thuộc VKS cấp trên chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra và quyết định truy tố bị can ra trước TAND có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án; có trách nhiệm phối hợp với VKScấp dưới trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

- VKS cấp dưới có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án; chịu trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm khi được VKS cấp trên phân công.

Phối hợp trong giai đoạn khởi tố, điều tra (Điều 6)

- Căn cứ tính chất, yêu cầu giải quyết từng vụ án cụ thể, sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra có thể thực hiện theo một trong các trường hợp sau:

+ Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện ra văn bản thông báo cho VKS cấp dưới có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm để đề xuất Kiểm sát viên (KSV) được biệt phái đến làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra tại VKS cấp trên để giải quyết vụ án được phân công. Văn bản thông báo phải nêu rõ số lượng KSV biệt phái, thời hạn biệt phái;

+  Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện ra văn bản thông báo cho VKS cấp dưới có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm để cử KSV tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 239 BLTTHS. Văn bản thông báo phải nêu rõ số lượng KSVđược cử, thời hạn cử.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, VKScấp dưới phải có văn bản đề xuất KSV được biệt phái hoặc văn bản cử KSVgửi đến VKS cấp trên.

- Ngay sau khi nhận được văn bản đề xuất biệt phái hoặc cử KSVcủa VKS cấp dưới, đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra phối hợp với đơn vị Tổ chức cán bộ tham mưu với Viện trưởng VKS cấp mình quyết định việc biệt phái hoặc cử KSV của VKS cấp dưới đến VKS cấp trên để giải quyết vụ án theo sự phân công của lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị. Lãnh đạo Viện, hoặc lãnh đạo đơn vị ra quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố.

Trong quá trình giải quyết vụ án, KSV được biệt phái hoặc được cử phải thể hiện rõ quan điểm của mình về thủ tục tố tụng, chứng cứ, tội danh, quan điểm giải quyết vụ án với lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị.

Khi phát hiện có vi phạm về thủ tục tố tụng hoặc thiếu chứng cứ, tài liệu, đồ vật quan trọng cần bổ sung, KSVđược biệt phái hoặc được cử phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Phối hợp trong giai đoạn truy tố (Điều 7)

- Kiểm sát viên của đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ; báo cáo đề xuất việc truy tố; đề xuất việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; báo cáo lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị hoàn thiện Cáo trạng; hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Kiểm sát viên được biệt phái hoặc được cử phối hợp với KSV của đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra nghiên cứu hồ sơ, tham gia phúc cung bị can, lấy lời khai, góp ý vào dự thảo Cáo trạng, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục tố tụng của vụ án theo sự phân công của lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị.

- Ngay sau khi ban hành quyết định truy tố, VKS cấp trên ra quyết định phân công cho VKS cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

Căn cứ tính chất, yêu cầu giải quyết từng vụ án cụ thể, xét thấy cần biệt phái KSVcủa VKS cấp trên đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố đến VKS cấp dưới để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm thì đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra phối hợp với đơn vị Tổ chức cán bộ tham mưu với Viện trưởng VKSVcấp trên để quyết định việc biệt phái.

Đối với KSV của VKS cấp dưới đã được biệt phái đến VKS cấp trên thì sau khi có quyết định phân công cho VKS cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm, đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra phối hợp với đơn vị Tổ chức cán bộ tham mưu với Viện trưởng VKS cấp mình quyết định biệt phái KSV đó về công tác tại VKS cấp dưới.

Lãnh đạo VKS có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm ra quyết định phân công KSV của VKS cấp mình đã được biệt phái hoặc được cử và KSVcủa VKS cấp trên đã được biệt phái làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Phối hợp trước khi mở phiên tòa sơ thẩm (Điều 8)

-  Sau khi được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án, VKS cấp dưới phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của ngành KSND.

- Kiểm sát viên của VKS cấp dưới chịu trách nhiệm xây dựng đề cương xét hỏi; dự thảo luận tội, đề cương tranh luận, dự kiến các tình huống phát sinh tại phiên tòa và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án. KSVcủa VKScấp trên được biệt phái phối hợp với KSV của VKS cấp dưới hoàn thiện các tài liệu nêu trên và có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị về tài liệu đã được các KSV thống nhất để xin ý kiến chỉ đạo.

- Trường hợp giữa KSVđược biệt phái và KSV của VKS cấp dưới có quan điểm khác nhau thì cùng báo cáo lãnh đạo VKS cấp dưới và lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời. Trường hợp giữa lãnh đạo hai đơn vị không thống nhất được quan điểm giải quyết thì báo cáo lãnh đạo VKS cấp trên chỉ đạo giải quyết.

- Trường hợp lãnh đạo VKS cấp dưới thấy có vướng mắc; phát hiện có căn cứ để trả hồ sơ điều tra bổ sung; đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can; tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can hoặc truy tố bị can về tội danh khác thì phải trao đổi, thống nhất với lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để giải quyết; trường hợp giữa lãnh đạo hai đơn vị không thống nhất được quan điểm giải quyết thì báo cáo lãnh đạo VKScấp trên xem xét, quyết định.

- Kiểm sát viên được biệt phái và KSV của VKS cấp dưới có trách nhiệm phối hợp với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu (nếu có); kiểm sát chặt chẽ thời hạn chuẩn bị xét xử, thời gian mở phiên tòa; thực hiện giao, gửi các quyết định của Tòa án.

Phối hợp tại phiên tòa sơ thẩm và sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm(Điều 9)

- Trường hợp KSV được biệt phái và KSV của VKS cấp dưới cùng tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm thì lãnh đạo VKS cấp dưới quyết định phân công cụ thể trách nhiệm của mỗi KSV tại phiên tòa chủ yếu theo hướng sau:

+  Kiểm sát viên của VKS cấp dưới chịu trách nhiệm kiểm sát thủ tục tố tụng tại phiên tòa; tham gia xét hỏi; thực hiện việc tranh luận;

+  Kiểm sát viên được biệt phái chịu trách nhiệm công bố Cáo trạng; tham gia xét hỏi, tranh luận;

+ Kiểm sát viên của VKS cấp dưới và KSV được biệt phải có trách nhiệm phối hợp theo sự phân công để bảo đảm các hoạt động xét hỏi, tranh luận được đầy đủ, toàn diện, làm rõ nội dung Cáo trạng và luận tội;

+ Tại phiên tòa, nếu có những chứng cứ, tài liệu, đồ vật mới có thể làm thay đổi quyết định truy tố của VKS cấp trên thì KSV được biệt phái và KSV của VKS cấp dưới có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo hai đơn vị để thống nhất báo cáo Viện trưởng VKS cấp trên xem xét, quyết định;

+ Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, KSV được biệt phái chủ động phối hợp, trao đổi với KSV của VKS cấp dưới để thống nhất giải quyết kịp thời. Trường hợp cần thiết thì báo cáo lãnh đạo hai đơn vị để thống nhất cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

- Trong trường hợp chỉ có KSV của VKS cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa thì KSV của VKS cấp dưới có trách nhiệm:

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của ngành KSND;

+ Tại phiên tòa, nếu có những chứng cứ, tài liệu, đồ vật mới có thể làm thay đổi quyết định truy tố của VKScấp trên thì KSVđề nghị hoãn phiên tòa, báo cáo lãnh đạo VKS cấp mình để thống nhất với lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra báo cáo Viện trưởng VKScấp trên xem xét, quyết định.

- Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, KSV của VKS cấp dưới phải báo cáo kết quả xét xử, đề xuất việc kháng nghị, kiến nghị (nếu có) đến lãnh đạo cấp mình để báo cáo lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và lãnh đạo VKS cấp trên cho ý kiến chỉ đạo. Trường hợp được biệt phái, KSV của đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra phải báo cáo kết quả xét xử đến lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và lãnh đạo VKS cấp trên.

Phối hợp trong trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 10)

- Đối với vụ án Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung, KSV của VKS cấp dưới được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm phải phối hợp với KSV của đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để kiểm tra, đánh giá căn cứ, nội dung của quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án và xử lý như sau:

+  Nếu việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án có căn cứ thì báo cáo lãnh đạo VKScấp dưới và lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để phối hợp thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp VKS không thể tự bổ sung được yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án thì VKScấp dưới chuyển hồ sơ cho đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để trả hồ sơ cho CQĐTthực hiện điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật;

+ Nếu việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án không có căn cứ thì báo cáo lãnh đạo VKS cấp dưới và lãnh đạo đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để thống nhất giữ nguyên quan điểm truy tố và chuyền lại hồ sơ cho Tòa án để xét xử;

-Trong quá trình CQĐT tiến hành điều tra bổ sung, KSV của VKS cấp dưới được phân công tiếp tục phối hợp với KSVcủa đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để giải quyết vụ án theo quy định.

-Kiểm sát viên của VKS cấp dưới phải kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế của Tòa án. Trường hợp Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung mà đã hết thời hạn tạm giam và cần thiết phải tiếp tục tạm giam bị can thì KSV VKS cấp dưới phối hợp chặt chẽ với KSV của đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra để đề xuất với lãnh đạo VKS cấp dưới ra lệnh tạm giam bị can. Thời hạn tạm giam trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 240 BLTTHS.


 

Tác giả bài viết: VH-P10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: viện kiểm, sát cấp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 2776

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59918

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11818435

Bình yên trên vùng đất mới