14:10 ICT Thứ năm, 21/09/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chứccủa VKSND các cấp

Ngày 22 /12/2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy định về Cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc, lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

QUY CHẾ Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại hàng năm, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết tập sự, khen thưởng, kỷ luậtđược áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là công chức, viên chức) hiện đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016

Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016

(Chinhphu.vn) - Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng (mức hiện nay) lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Dự thảo Quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức VKSND các cấp

Quy định này quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức VKSND các cấp

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên Trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2015

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên Trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2015

Ngày 14/5/2015, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp trong Ngành kiểm sát nhân dân, Ban biên tập Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn bộ nội dung các Kế hoạch này để bạn đọc tham khảo.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch  Kiểm tra viên của VKSND

Tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của VKSND

Vừa qua, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng gạch Kiểm tra viên của VKSND.

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 10/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Trang tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng xin đăng tải toàn văn nội dung Chỉ thị nêu trên.

Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Chủ động thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi tắt là Công ước tra tấn) và Kế hoạch thực hiện Công ước chống tra tấn đã được phê duyệt theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của VKSND tối cao. Nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, nhất là các Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong việc triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn. Ngày 18/6/2015, VKSND tối cao ban hành Quyết định số 384/QĐ-VKSTC về Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Kiển sát online của Tạp chí Kiểm sát xin giới thiệu toàn văn nội dung bản Kế hoạch nêu trên

Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2015

Căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2015 như sau:

Giới thiệu Nghị quyết quy định về Kiểm tra viên của VKSND

Ngày 13/5/2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết quy định về Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), chúng tôi xin giới thiệu những nét chính của Nghị quyết như sau

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015)

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015)

Nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; phản ánh những tình cảm kính trọng và biết ơn của các thế hệ cán bộ ngành KSND đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, người Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và cán bộ trong toàn Ngành về quá trình xây dựng và phát triển của ngành KSND từ ngày thành lập đến nay, những đóng góp quan trọng của Ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Áp dụng quy định mới về tuyển dụng công chức từ ngày 01/5/2015

Áp dụng quy định mới về tuyển dụng công chức từ ngày 01/5/2015

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.

Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân”

Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân”

Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 55 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2015); thực hiện triển khai Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Ngày 10/4/2015, VKSNDTC ban hành Kế hoạch số 69/KH-VKSTC-BVPL tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và Truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân”.

Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân

Ban Biên tập trang thông tin điện tử VKSND thành phố đăng toàn văn kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của Ngành để bạn đọc tham khảo.

Những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

Những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

(BVPL) - Luật tổ chức VKSND số 63/2014/QH13 và Nghị quyết số 82/2014/QH13 về việc thi hành Luật tổ chức VKSND được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014. Với 6 chương, 101 điều, Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã tiếp tục khẳng định rõ hơn vị trí của VKSND là thiết chế Hiến định trong bộ máy nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời có nhiều nội dung mới so với Luật hiện hành…

Thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi

Thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi

NDĐT- Ngày 24-11, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Luật gồm sáu chương, 101 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2015.

Một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cần lưu ý

Ngày 16/11/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật số 39/2013/QH13) được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013).

Kế hoạch lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( Sửa đổi)

Kế hoạch lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( Sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-VKSTC ngày 13/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo BLTTHS , Ban biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn Kế hoạch này cùng dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS tại mục Downloard Văn bản, trang tin này. Đề nghị các đơn vị tải về tham gia góp ý vào dự thảo .

Quán triệt Nghị quyết Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT

Quán triệt Nghị quyết Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu tới năm 2020 xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông.

Cần xem xét, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề ngành Kiểm sát nhân dân

Cần xem xét, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề ngành Kiểm sát nhân dân

Qua nghiên cứu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Tác giả thấy rằng còn nhiều bất cập, hạn chế cần kiến nghị các bộ, ngành cấp trên sớm bổ sung, sửa đổi về đối tượng hưởng, điều kiện, mức hưởng của các chế độ phụ cấp lương.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
Truyền hình kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 67

Thành viên online : 2

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 3295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 129204

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9219252

Bình yên trên vùng đất mới