14:40 ICT Thứ bảy, 25/11/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Cần xem xét, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề ngành Kiểm sát nhân dân

Cần xem xét, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề ngành Kiểm sát nhân dân

Qua nghiên cứu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Tác giả thấy rằng còn nhiều bất cập, hạn chế cần kiến nghị các bộ, ngành cấp trên sớm bổ sung, sửa đổi về đối tượng hưởng, điều kiện, mức hưởng của các chế độ phụ cấp lương.

Nghị định quy định một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Ngày 28/3/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. Nay để thống nhất thực hiện một số điều trong Pháp lênh, ngày 14/8/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 81 quy định chi tiết một số điều sau đây:

Quyết định ban hành Quy định thi tuyển và Nội quy thi tuyển chức vụ Lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và Quy định tạm thời và Nội quy thi tuyển tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSNDTC

Quyết định ban hành Quy định thi tuyển và Nội quy thi tuyển chức vụ Lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và Quy định tạm thời và Nội quy thi tuyển tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSNDTC

Trong các ngày 23 và 29/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các Quyết định số 249 và 269/QĐ-VKSTC-V9 quyết định ban hành quy định thi tuyển và nội quy thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và quy định tạm thời và nội quy thi tuyển, tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung các văn bản trên:

Dự thảo Thông tư về Xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Dự thảo Thông tư về xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân. Dưới đây là toàn văn Dự thảo:

HƯỚNG DẪN NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Ngày 20/6/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản số 28/HD-VKSTC Hướng dẫn những nội dung mới của Luật đất đai năm 2013 liên quan đến công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn nội dung văn bản trên để bạn đọc tham khảo:

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC HÌNH THỨC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ BẰNG KHEN CỦA VKSTC NĂM 2014

Vừa qua Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 90/VKS-VP ngày 04/4/2014 hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và Bằng khen, Giấy khen các phong trào thi đua theo đợt năm 2014.

Về thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm

Thực hiện các Điều 74, 75, 76, 77 Bộ Luật Lao động về chế độ nghỉ phép hàng năm của cán bộ, công chức và người lao động; Để thực hiện tốt chế độ nghỉ phép hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

30-4 và 1-5 được nghỉ 5 ngày

30-4 và 1-5 được nghỉ 5 ngày

Trong dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và ngày Quốc tế lao động (1-5), cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp trong 5 ngày.

Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND thành phố

Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND thành phố

Để hoạt động của công tác thanh tra đi vào nề nếp và đạt chất lượng, ngay sau khi thành lập Tổ Thanh tra, ngày 17/3/2014 Viện trưởng VKSND thành phố đã ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND thành phố (kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKS). Sau đây là toàn văn bản Quy định tạm thời:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Kiểm sát) - Cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu trong Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội; những nhiệm vụ, yêu cầu đã được cụ thể hóa trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. Ngày 25/02/2014, Viện trưởng VKSTC đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-VKSTC nhằm thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Dưới đây, Ban biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng xin giới thiệu những nội dung chủ yếu của Kế hoạch nêu trên

VKSND thành phố Đà Nẵng: Thành lập Tổ Thanh tra

VKSND thành phố Đà Nẵng: Thành lập Tổ Thanh tra

Thực hiện hướng dẫn số 54/VKSTC-TTr ngày 24/02/2013 của Thanh tra VKSND tối cao về việc thành lập Thanh tra cấp tỉnh, ngày 04/3/2014 Viện trưởng VKSND thành phố ban hành Quyết định số 39/QĐ-VKS về việc thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc phòng Tổ chức cán bộ.

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO 1 LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) VÀ GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THẢO LUẬN

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO 1 LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) VÀ GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự thảo nội dung trọng tâm những điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi để việc thảo luận góp ý kiến được tập trung, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trích đăng để bạn đọc biết và tham khảo.

DỰ ÁN PHÁP LỆNH XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Ở nước ta cho đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định có hệ thống về việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân mà mới chỉ có một số quy định về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, vi phạm nội quy phiên toà tại một số văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cũng chưa cụ thể về các loại hành vi, hình thức xử lý và thẩm quyền xử lý... Trên thực tế các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân xảy ra nhiều, có xu hướng gia tăng cả trước, trong và sau phiên toà, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc của Toà án ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác xét xử của Toà án. Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này, cho nên việc xử lý các hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật quy định về các loại hành vi, hình thức, mức độ xử lý, thẩm quyền xử lý và thi hành quyết định xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân là hết sức cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tố tụng, giáo dục mọi người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, nâng cao uy tín của Toà án, bảo đảm sự tôn nghiêm của Toà án, sự tôn trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với Toà án tạo điều kiện để Toà án giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Thực hiện báo cáo gửi cho Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

Thực hiện báo cáo gửi cho Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 1703/NQ-UBTP13 ngày 21.01.2014 của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội và Công văn số 32/ĐĐBQH-VP ngày 17.02.2014 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc yêu cầu báo cáo “Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Viện trưởng các VKSND quận, huyện báo cáo đầy đủ, chính xác các nội dung theo Phụ lục số 05 của Kế hoạch giám sát kèm theo Nghị Quyết 1703 của uỷ ban Tư pháp; Các đơn vị vào mục tin nội bộ, trang tin này để tải về toàn văn nội dung văn bản.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

Ngày 09/2/2014, VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chương trình công tác kiểm sát Thi hành án dân sự năm 2014

THƯ MỜI THĂM, GIAO LƯU VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI VKS TỈNH QUẢNG BÌNH

Cuộc họp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 11/02/2014 đã quyết định tổ chức chuyến đi thăm, giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cho các cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 3501

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 160158

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9678829

Bình yên trên vùng đất mới