09:52 ICT Thứ ba, 19/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân

Ban Biên tập trang thông tin điện tử VKSND thành phố đăng toàn văn kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của Ngành để bạn đọc tham khảo.

Những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

Những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)

(BVPL) - Luật tổ chức VKSND số 63/2014/QH13 và Nghị quyết số 82/2014/QH13 về việc thi hành Luật tổ chức VKSND được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014. Với 6 chương, 101 điều, Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã tiếp tục khẳng định rõ hơn vị trí của VKSND là thiết chế Hiến định trong bộ máy nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời có nhiều nội dung mới so với Luật hiện hành…

Thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi

Thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi

NDĐT- Ngày 24-11, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Luật gồm sáu chương, 101 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2015.

Một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cần lưu ý

Ngày 16/11/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật số 39/2013/QH13) được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013).

Kế hoạch lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( Sửa đổi)

Kế hoạch lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( Sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-VKSTC ngày 13/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo BLTTHS , Ban biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn Kế hoạch này cùng dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS tại mục Downloard Văn bản, trang tin này. Đề nghị các đơn vị tải về tham gia góp ý vào dự thảo .

Quán triệt Nghị quyết Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT

Quán triệt Nghị quyết Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu tới năm 2020 xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông.

Cần xem xét, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề ngành Kiểm sát nhân dân

Cần xem xét, sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nghề ngành Kiểm sát nhân dân

Qua nghiên cứu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Tác giả thấy rằng còn nhiều bất cập, hạn chế cần kiến nghị các bộ, ngành cấp trên sớm bổ sung, sửa đổi về đối tượng hưởng, điều kiện, mức hưởng của các chế độ phụ cấp lương.

Nghị định quy định một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Ngày 28/3/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. Nay để thống nhất thực hiện một số điều trong Pháp lênh, ngày 14/8/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 81 quy định chi tiết một số điều sau đây:

Quyết định ban hành Quy định thi tuyển và Nội quy thi tuyển chức vụ Lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và Quy định tạm thời và Nội quy thi tuyển tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSNDTC

Quyết định ban hành Quy định thi tuyển và Nội quy thi tuyển chức vụ Lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và Quy định tạm thời và Nội quy thi tuyển tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSNDTC

Trong các ngày 23 và 29/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các Quyết định số 249 và 269/QĐ-VKSTC-V9 quyết định ban hành quy định thi tuyển và nội quy thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và quy định tạm thời và nội quy thi tuyển, tạo nguồn tuyển chọn và bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung các văn bản trên:

Dự thảo Thông tư về Xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Dự thảo Thông tư về xử lý vi phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân. Dưới đây là toàn văn Dự thảo:

HƯỚNG DẪN NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Ngày 20/6/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản số 28/HD-VKSTC Hướng dẫn những nội dung mới của Luật đất đai năm 2013 liên quan đến công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn nội dung văn bản trên để bạn đọc tham khảo:

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC HÌNH THỨC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ BẰNG KHEN CỦA VKSTC NĂM 2014

Vừa qua Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 90/VKS-VP ngày 04/4/2014 hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và Bằng khen, Giấy khen các phong trào thi đua theo đợt năm 2014.

Về thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm

Thực hiện các Điều 74, 75, 76, 77 Bộ Luật Lao động về chế độ nghỉ phép hàng năm của cán bộ, công chức và người lao động; Để thực hiện tốt chế độ nghỉ phép hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

30-4 và 1-5 được nghỉ 5 ngày

30-4 và 1-5 được nghỉ 5 ngày

Trong dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và ngày Quốc tế lao động (1-5), cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp trong 5 ngày.

Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND thành phố

Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND thành phố

Để hoạt động của công tác thanh tra đi vào nề nếp và đạt chất lượng, ngay sau khi thành lập Tổ Thanh tra, ngày 17/3/2014 Viện trưởng VKSND thành phố đã ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND thành phố (kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKS). Sau đây là toàn văn bản Quy định tạm thời:

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Kiểm sát) - Cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu trong Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội; những nhiệm vụ, yêu cầu đã được cụ thể hóa trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. Ngày 25/02/2014, Viện trưởng VKSTC đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-VKSTC nhằm thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Dưới đây, Ban biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng xin giới thiệu những nội dung chủ yếu của Kế hoạch nêu trên

VKSND thành phố Đà Nẵng: Thành lập Tổ Thanh tra

VKSND thành phố Đà Nẵng: Thành lập Tổ Thanh tra

Thực hiện hướng dẫn số 54/VKSTC-TTr ngày 24/02/2013 của Thanh tra VKSND tối cao về việc thành lập Thanh tra cấp tỉnh, ngày 04/3/2014 Viện trưởng VKSND thành phố ban hành Quyết định số 39/QĐ-VKS về việc thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc phòng Tổ chức cán bộ.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Thành viên online : 3

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 1424

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106129

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10988110

Bình yên trên vùng đất mới