09:55 ICT Thứ ba, 19/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO 1 LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) VÀ GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THẢO LUẬN

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO 1 LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) VÀ GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự thảo nội dung trọng tâm những điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi để việc thảo luận góp ý kiến được tập trung, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trích đăng để bạn đọc biết và tham khảo.

DỰ ÁN PHÁP LỆNH XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Ở nước ta cho đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định có hệ thống về việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân mà mới chỉ có một số quy định về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, vi phạm nội quy phiên toà tại một số văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cũng chưa cụ thể về các loại hành vi, hình thức xử lý và thẩm quyền xử lý... Trên thực tế các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân xảy ra nhiều, có xu hướng gia tăng cả trước, trong và sau phiên toà, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc của Toà án ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác xét xử của Toà án. Do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này, cho nên việc xử lý các hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật quy định về các loại hành vi, hình thức, mức độ xử lý, thẩm quyền xử lý và thi hành quyết định xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân là hết sức cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tố tụng, giáo dục mọi người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, nâng cao uy tín của Toà án, bảo đảm sự tôn nghiêm của Toà án, sự tôn trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với Toà án tạo điều kiện để Toà án giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Thực hiện báo cáo gửi cho Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

Thực hiện báo cáo gửi cho Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 1703/NQ-UBTP13 ngày 21.01.2014 của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội và Công văn số 32/ĐĐBQH-VP ngày 17.02.2014 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc yêu cầu báo cáo “Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Viện trưởng các VKSND quận, huyện báo cáo đầy đủ, chính xác các nội dung theo Phụ lục số 05 của Kế hoạch giám sát kèm theo Nghị Quyết 1703 của uỷ ban Tư pháp; Các đơn vị vào mục tin nội bộ, trang tin này để tải về toàn văn nội dung văn bản.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

Ngày 09/2/2014, VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chương trình công tác kiểm sát Thi hành án dân sự năm 2014

THƯ MỜI THĂM, GIAO LƯU VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI VKS TỈNH QUẢNG BÌNH

Cuộc họp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 11/02/2014 đã quyết định tổ chức chuyến đi thăm, giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cho các cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG THQCT - KSĐT - KSXX SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ - CHỨC VỤ, VIỆN KSND TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC-V1 ngày 21-01-2014 của Vụ 1-VKSNDTC; Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC-V1B ngày 24-01-2014 của Vụ 1B VKSNDTC và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 số 21/KH-VKS-VP ngày 21-01-2014 của Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng, Phòng THQCT - KSĐT - KSXX sơ thẩm án hình về Kinh tế - Chức vụ (P.1) đề ra chương trình công tác năm 2014 của đơn vị như sau:

Chương trình công tác thống kê, công nghệ thông tin, và thông tin tuyên truyền năm 2014

Chương trình công tác thống kê, công nghệ thông tin, và thông tin tuyên truyền năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014,Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC-TKTP, ngày 23/1/2014 về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2014 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin,và Kế hoạchsố: 21/KH-VKS-VP,ngày21/1/2014của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về công tácKiểm sátnăm 2014, PhòngThống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - VKSND thành phố Đà Nẵng (Gọi tắt là Phòng Thống kê tội phạm) hướng dẫn một số nội dung cần tập trung năm 2014 như sau:

Tình hình viết tin, bài; cung cấp, cập nhật văn bản điện tử trên trang tin tháng 01/ 2014

Tình hình viết tin, bài; cung cấp, cập nhật văn bản điện tử trên trang tin tháng 01/ 2014

Ngày 10/2/2014, VKSND thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 25/VKS_TKTP về tình hình viết tin, bài và cập nhật văn bản điện tử trên trang thông tin điện tử (gọi tắt là trang tin) trong tháng 01 năm 2014 như sau:

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2014

Ngày 23/1/2014, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2014, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin giới thiệu để các đơn vị, cá nhân có liên thực hiện.

Hội Luật gia VKSND T.p Đà Nẵng: Góp ý Lời Tuyên thệ của Kiểm sát viên

Hội Luật gia VKSND T.p Đà Nẵng: Góp ý Lời Tuyên thệ của Kiểm sát viên

Vừa qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo về Điều 63 “Tuyên thệ của kiểm sát viên” trong Luật tổ chức VKSND sửa đổi. Đa số ý kiến của các Hội viên Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đều ủng hộ sự cần thiết phải quy định lời Tuyên thệ của kiểm sát viên trong Luật Tổ chức VKSND.

Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Ngày 06 tháng 01 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về việc triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố đăng toàn văn để các đơn vị thuộc VKSND thành phố thực hiện.

Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 06 tháng 12 năm 2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn để các đơn vị thực hiện.

Biểu mẫu Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét sự hình sự

34 Biểu mẫu Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét sự hình sự ban hành kèm theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSND tối cao, Các đơn vị , cá nhân có nhu cầu sử dụng vào mục Download Văn bản, trang tin này để tải về.

Hoàn thiện hướng dẫn thi hành Luật đất đai vào 2014

Hoàn thiện hướng dẫn thi hành Luật đất đai vào 2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai và dự kiến tháng 5/2014, Nghị định sẽ xây dựng xong để trình Chính phủ.

  Trang trước  1, 2, 3, 4 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Thành viên online : 2

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 1454

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106159

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10988140

Bình yên trên vùng đất mới