15:44 ICT Thứ ba, 21/05/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Tin VKS TP Đà Nẵng

Một số kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ năm - 28/06/2018 14:09
Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng đã làm được nhiều việc, đạt được một số kết quả nhất định.

Công tác bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác. Trên cơ sở hướng dẫn của VKSND tối cao về việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2017, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND thành phố đã có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện. Trên cơ sở kết quả công tác năm 2017 của các đơn vị, cá nhân, Thường trực đã tổng hợp, đối chiếu và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND thành phố xét, công nhận các danh hiệu và hình thức khen thưởng theo đúng quy định. Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 19 đơn vị, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 06 đơn vị; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 197 cá nhân, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 30 cá nhân, tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng sáng kiến năm 2017. Đồng thời, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua Ngành cho VKSND thành phố và 03 đơn vị trực thuộc, tặng Bằng khen cho VKSND thành phố và 02 đơn vị trực thuộc do có 02 năm liên tục đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân” cho 04 cá nhân, tặng Bằng khen cho 08 cá nhân do có thành tích 02 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Bên cạnh đó, VKSND thành phố đã tổ chức cuộc họp bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng trong Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, VKSND thành phố được các đơn vị suy tôn, đề nghị và được UBND thành phố tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối do có thành tích thi đua xuất sắc trong năm 2017.

Hội đồng thi đua khen thưởng VKS thành phố đã họp và đề nghị VKSND tối cao trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân theo tiêu chuẩn cống hiến. Bên cạnh đó, Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020); 05 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế cho 04 cá nhân.

Việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018 được triển khai kịp thời đến các đơn vị trực thuộc cũng như các thành viên Khối thi đua các cơ quan Trung ương. Ngay sau Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 vào ngày 12/01/2018 và trên cơ sở Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, Văn phòng đã tham mưu cho Viện trưởng ban hành Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 để hướng dẫn các đơn vị hai cấp kiểm sát thành phố triển khai thực hiện; đồng thời phát động và đăng ký giao ước thi đua năm 2018 theo đúng thời gian và nội dung quy định. Theo đó, về tập thể có 14 tập thể đăng ký danh hiệu Cờ thi đua Ngành, 05 tập thể đăng ký danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 125 cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 74 cá nhân đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Ngoài ra, đối với thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND thành phố, VKSND thành phố và 16/19 thành viên Khối thi đua VKSND thành phố đăng ký Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng, có 17/19 thành viên đăng ký Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng.

VKSND thành phố cũng đã tiếp tục hoàn thiện tổ chức và quy định về thi đua, khen thưởng. Với tư cách là Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Trung ương tại thành phố Đà Nẵng, VKSND thành phố đã phổ biến đến các thành viên nhiều văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng như Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định tặng Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 938/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… Đồng thời, VKSND thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên trong Khối trong việc thực hiện các nội dung, phong trào thi đua của UBND thành phố, đặc biệt là việc tham gia tích cực vào Giải thể thao Khối, Cụm thi đua thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do UBND thành phố tổ chức vào các ngày 01, 02/3/2018.

Thực hiện Quyết định 6424/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 về việc thành lập các cụm, khối thi đua các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố Đà Nẵng, Văn phòng VKSND thành phố đã xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, Bảng tự chấm điểm của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc VKSND thành phố để các đơn vị góp ý. Sau khi thống nhất với các đơn vị thành viên trong Khối và được sự thống nhất của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng,Chánh Văn phòng VKSND thành phố với tư cách là Khối trưởng đã ký Quyết định 158/QĐ-VKS ngày 09/4/2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Quy chế này cùng với bảng điểm đã được thông báo và triển khai đến các đơn vị thành viên để thực hiện.

Để công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới đạt chất lượng và bảo đảm đúng quy định của pháp luật và của Ngành, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng VKSND thành phố lưu ý các đơn vị một số nội dung sau:

Một là, các đơn vị lưu ý việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng trong Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018). Thời điểm xét thi đua từ 01/12/2017 đến 30/6/2018. Trong phong trào này, ngoài hình thức khen thưởng của VKSND tối cao còn có thêm hình thức khen thưởng của Viện trưởng VKSND thành phố; tỷ lệ, thủ tục và thời gian gửi hồ sơ khen thưởng đã được VKSND thành phố hướng dẫn cụ thể trong Hướng dẫn số 21/HD-VKS ngày 17/01/2018.

Hai là, các đơn vị, cá nhân lưu ý khi báo cáo thành tích cần thực hiện đúng theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 91 ngày 31/7/2017. Trong đó, đối với các phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề thì báo cáo thành tích theo mẫu số 07 (cho cả tập thể và cá cá nhân), khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được(khen thưởng hằng năm) báo cáo thành tích theo mẫu số 01 (đối với tập thể) và mẫu số 02 (đối với cá nhân).

Ba là, trong báo cáo thành tích của tập thể cần lưu ý phải có đầy đủ họ tên, chức vụ của người ký báo cáo và đóng dấu theo quy định về công tác văn thư của Ngành. Đối với báo cáo của cá nhân là lãnh đạo đơn vị thì phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (báo cáo của cấp trưởng thì do cấp phó của người đó ký xác nhận) và đóng dấu (đối với các VKSND quận, huyện). Phần xác nhận của cấp trình khen thưởng (hoặc Xác nhận của VKSND cấp trên) trong các báo cáo không được nằm riêng 01 trang. Cần xóa các dòng chữ “Ký, đóng dấu” và “Ký, ghi rõ họ và tên” trong các báo cáo.

Bốn là, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc gửi hồ sơ khen thưởng đúng thành phần và thời gian quy định bằng văn bản và qua đường truyền dữ liệu hoặc hộp thư điện tử của Ngành để tổng hợp kịp thời cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng họp, bình xét và gửi đúng hạn theo yêu cầu của VKSND tối cao./.

 

Tác giả bài viết: Văn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam
Viện kiểm sát tối cao
Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự
Truyền hình kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Thành viên online : 2

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 1188

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12574073

Bình yên trên vùng đất mới